S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

12/18/2018 - 19:40

సద్గురు ఉపదేశం...
మీ దేహాన్ని శివంగా మలచుకోండి.

12/17/2018 - 19:02

‘శ్రేయన్ ద్రవ్యమియాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప
సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే
బద్ధ జీవితానికి అజ్ఞానం కారణం కనుక దానిని తొలగించే శ్రేష్టమైన యజ్ఞం జ్ఞాన యజ్ఞమేనని, పై శ్లోకం కర్మసాధనగానూ, జ్ఞానము సాధ్యంగానూ నిరూపిస్తోంది. ‘నేను దేహాన్నికాను నేను జీవాత్మను..’ ఈ భౌతిక బంధనంనుండి విముక్తిపొందటమే నా జీవితలక్ష్యం అని గ్రహించటమే జ్ఞానప్రాప్తికి తొలిమెట్టు.

12/16/2018 - 22:20

సుమతి శతకకారుడు బద్దెన ‘‘తన శాంతమె తనకు రక్ష’’ అని అనడంలో శాంతగుణమే మానవులను కాపాడుతుందని చెప్పాడు. వాగ్గేయకారుడు, నాదబ్రహ్మ అయిన త్యాగరాజు తన కీర్తనలో ‘‘శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు’’ అనీ అన్నారు. శాంతం వల్లనే సర్వ సుఖాలకు మూలాధారం శాంతగుణమే అని తెలుస్తోంది. భూదేవి అంత ఓర్పు స్ర్తిలకు ఉంటుందని అంటారు. అయతే సముద్రమంత సహనం, ఉదారగుణం ప్రతివారికీ అవసరమే. ఆ రెండు ఉన్నాపుడే శాంతి కలుగుతుంది.

12/14/2018 - 18:33

తదనుసారము సమీప గ్రామమందలి రామచంద్ర ముఖోపాధ్యాయుని కుమార్తెయగు శారదామణీదేవియను నైదేండ్ల బాలికను శ్రీరామకృష్ణునకు ఇచ్చి పెండ్లిచేసిరి. కాని యాతని పిచ్చి మాత్రము కుదరలేదు. అది దివ్యోన్మాదముగదా! అనతికాలముననే 1860-వ సంవత్సరమున తిరిగి దక్షిణేశ్వరము వచ్చినంతనే భగవదున్మాదమున మునిగిపోయెను.

12/13/2018 - 19:16

శ్రీ చక్రము- మానవశరీరము
ప్రతులకు
H.No. 7-8-51,Plot No.. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
===============================================================

12/12/2018 - 19:54

అసలైన స్వేచ్ఛను తెలుసుకోవాలంటే మీరు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని కొద్దికొద్దిగా త్యజిస్తూపోవాలి. మీరు శూద్రులు కాదు బ్రాహ్మణులని, మీరు మామూలు మనుషులుకాదు క్రైస్తవులనే విషయాలను మీరు పూర్తిగా మరచిపోవాలి.

12/11/2018 - 21:57

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు

12/11/2018 - 18:39

మీ లోలోపల ఎదిగిన దానిని మీ నుంచి ఎవరూ దోచుకోలేరు. మనిషి జీవితం చాలా చిన్నది. కాబట్టి, దాని పట్ల చాలా నిర్ణయాత్మకంగా ఉండండి. మీరు మీ ఆత్మలో స్వేచ్ఛగా ఉండాలి. అదే అసలైన స్వేచ్ఛ.

12/09/2018 - 22:23

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు
అనువాదం: భరత్
*
నిజానికి, పాఠాలన్నీ పూర్తిచేసేందుకు ఆరునెలలు చాలు. అనవసరంగా రెండు సంవత్సరాలు వృథా అవుతున్నాయి’’ అన్నారు విద్యార్థులు.
అలా నెలలో మిగిలిన ఇరవై రోజులు ఉప కులపతికి తెలియకుండా దేశాటన చేసేవాడిని. ఎందుకంటే, అన్ని రోజులు సెలవుఇవ్వరు. కాబట్టి, నా పథకం నాకుంది.

12/07/2018 - 22:51

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు
అనువాదం: భరత్
*

Pages