S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

09/15/2019 - 22:21

నరశక్తి- దమశక్తి స్వరూపలైన నలదమయంతులు శివానుగ్రహంతో కలువబోతున్నారు. కనుకనే, వీరిద్దరినీ పరీక్షించి చూడవలసిన బాధ్యత దేవేంద్రుడి మీద పడ్డది. దేవేంద్రుడి ఉద్యోగమే అది. ఈ రహస్యం గ్రహించమని కువిమర్శకులు ఆయనను అసూయాపరుడిగా చిత్రీకరిస్తూ వుంటారు. ఆ చిత్రణకు ఈ కథలో అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే, దేవేంద్రుడు నాయికా నాయకులను పరీక్షించినాక, తృప్తిపడి ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయాడు కదా!

09/13/2019 - 20:07

ఆమె తండ్రి పేరు భీముడు. (అంతశ్శతువులకు భయంకరుడు) ఇతడి గురువు దమమహర్షి దమము అంటే, సర్వేంద్రియ నిగ్రహం.) ఆ మహర్షి వరంవల్ల పుట్టిన పిల్లల పేర్లు దమయంతి, దముడు, దాంతుడు, దమనుడు. కాగా, ఈ వంశమంతా ఇంద్రియ నిగ్రహంతోనూ, యాగయోగాది సత్కర్మాచరణంతోనూ, నిండి వున్నదని మహర్షి సూచిస్తున్నాడు.

09/12/2019 - 19:40

(బంధించేవాడు నలుడు, బంధింపబడేవాడు నలుడు) అనేవి రెండు నిర్వచనాలు.
‘‘నలం’’అనే శబ్దానికి ఛిద్రము, లేక రంధ్రము అని అర్థం. దీని మీద నుంచీనే నాళము, నాళిక, ప్రణాళిక వంటి శబ్దాలు ఉత్పన్నమయినాయి. వీటన్నింటిలోనూ వ్యుత్పత్తిపైన చెప్పుకొన్నదే.
ఈ నిర్వచనాలన్నీ నలమహారాజుకు ఎలా అన్వయిస్తాయో చూద్దాం.

09/11/2019 - 18:50

ఈ మాట ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే, నలుడు నిషధ దేశరాజు. ఈ రాజ్యానికి ప్రారంభకుడు నిషాదుడు. ఇతడు వేనచక్రవర్తి ఎడమ భుజంలోంచి జన్మించిన అల్పసారుడు- అని భాగవతం చెపుతోంది. దాన్నిబట్టి ఈ కాలనిర్ణయం చేయగలుగుతున్నాం.
కనుక, మనమిప్పుడు కృతయుగంనాటి నలచరిత్రలోని దేవరహస్యాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నంచేయాలి. ఇందుకోసం మనకు తోచిన విధానాలను కాకుండా, వ్యాసమహర్షి సూచించిన విధానాలనే అనుసరించటం ఎక్కువ ఉపయోగకరం.

09/10/2019 - 19:52

వచ్చిన పెద్దమనిషితో ధర్మరాజు తన కష్టాలు చెప్పుకోగా, ఆ మహర్షి నవ్వి, ‘‘నలమహారాజు నీకంటే ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డాడయ్యా. అతడు అశ్వహృదయ విద్య తెలిసిన వాడైనా కూడా, కలిదోషానికి పాలై, అక్షహృదయాన్ని కూడా సంపాదించి, ఈ రెండు విద్యల బలంవల్ల కలి సంహారకుడయ్యాడు’’అంటూ మొదలుపెట్టి, నలచరిత్ర అంతా వివరించి, చివరిగా ‘‘కర్కోటకస్య నాగస్య’’అనే కలిదోష నివారక మంత్రాన్ని కూడా ఉపదేశించాడు.

09/09/2019 - 19:20

సగం చీర చింపి భర్తకు ఇచ్చింది. భర్త తనను మోసగించి పారిపోతే, మళ్ళీ భర్త దొరికే దాకా అదే సగం చీరతో జీవితం గడిపింది. ఇంత గొప్ప పాతివ్రత్యదీక్ష పురాణ వనితల్లో ఈమెకు తప్ప మరొకరికి లేదేమో! అందుకనే కొందరు ఈమెను సాక్షాత్తుగా మహాత్రిపుర సుందరీదేవి అన్నారు.

09/08/2019 - 22:56

పగబట్టి, భూలోకానికి వచ్చి, పనె్నండు సంవత్సరాలు కాపలాకాచి, చివరికి ఏదో సందు చూసుకొని నలుడిలో ప్రవేశించాడు.
దానికి ఫలితంగా నలుడు తన సోదరుడైన పుష్కరుడితో జూదం ఆడి, జూదపు మత్తులో తన రాజ్యమంతా కోల్పోయి, అడవుల పాలయ్యాడు. దమయంతి మాత్రం, ఎంతచెప్పినా వినకుండా, భర్త వెంట అడవికి నడిచింది.

09/06/2019 - 18:58

దీనిలో వైరుధ్యం ఏమి వుందంటారా?
కలియుగం ఇంకా ప్రవేశించనే ప్రవేశించక ముందు, ఒక మహర్షి వచ్చి ధర్మరాజుకు ఈ కథ చెప్పవలసిన పని ఏమివచ్చింది? అందుకే ఇది వైరుధ్యం అంటున్నాను. దీన్ని తరువాత పరిశీలిద్దాం.

09/05/2019 - 19:42

ఎంత లోతుగా నిక్షేపించాడంటే, మల్లినాథసూరి వంటి సుప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యాతలకే అవి పూర్తిగా కొరుకుడు పడలేదు.
ఇటీవలి కాలంలో గుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారు అనే తెలుగుకవి ఈ కావ్యాన్ని బాగా పరిశీలించి, ‘‘స్వర్ణహంస’’అనే పేరుతో 1964లో ఒక వ్యాసం ప్రకటించారు. ఈ గుంటూరు వారు శ్రీ విద్యారహస్యవేత్త కావటంవల్ల, వీరికి శ్రీహర్షకావ్యంలోనూ, వ్యాసపురాణంలోనూ కూడా, నలచరిత్ర నిండా శ్రీ విద్యారహస్యాలే కనిపించాయి.

09/04/2019 - 19:45

తదుపరి పుష్కరుడు అచట ఒక నెలరోజులుండి సంతుష్టుడై తన పరివారంతోకూడి తన నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు.
నలమహారాజు గొప్ప సైన్యంతోనూ, విశ్వాసపాత్రులైన పరిచారకులతోనూ సూర్యునివలె వెలుగొందాడు. అత్యంత శోభాయమానమైన తన నగరాన్ని ప్రవేశించాడు, నగర ప్రవేశంచేసి ప్రజలందరిని ఊరడింపజేశాడు. పౌరులు, జానపదులు సంతోషంతో పులకించిపోయారు. మంత్రి ప్రముఖులు ప్రజలు వినయంతో అంజలి ఘటించి

Pages