S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

08/07/2019 - 19:52

అలా కర్కోటకుడు అంతర్హితుడైన తదుపరి నలుడు ఆ కీకారణ్యంలోనుండి బయలుదేరాడు.
కర్కోటకుడి వచనానుసారం అయోధ్యవైపునకు పయనమైనాడు. పదిరోజులు ప్రయాణంచేసి, పదవరోజుకు అయోధ్యాపురానికి చేరాడు. ‘బాహుకుడు’అనే పేరుతో ఋతుపర్ణ మహారాజు దర్శనం చేసుకొన్నాడు.

08/06/2019 - 20:51

ఈ శాపం నలుడు నీ చెంతకు వచ్చేవరకు ఉంటుందని చెప్పాడు. అతడి శాపంవలన కదలలేక పడియున్నాను. ఆ మహర్షి శాపంవలన ఒక్క అడుగుకూడా కదల లేక పోతున్నాను. ఈ దావాగ్ని సకల ప్రాణికోటికీ మృత్యుకారణమై అన్నివైపుల విజృంభిస్తున్నది. నీ దర్శనం నన్ను శాపంనుండి విముక్తి కావింపగలదు. ఈ కీడునుండి నీవు నన్నుకాపాడమని వేడుకొంటున్నాను నీవు దయామయుడవు.’’

08/05/2019 - 18:08

కొన్నిరోజులు గడచిన తరువాత నా భర్త నా చీరలో సగం చింపుకొని ఏ తప్పూచేయని నన్ను నిద్రిస్తుండగా వదిలేసి వెళ్ళాడు. ఆ విధంగా వెళ్ళిన భర్తను వెదుక్కుంటూ రాత్రింబవళ్ళు దుఃఖంతో దహించుకపోతున్నాను. నా ప్రాణేశ్వరుని పొందలేకపోయాను’’అని విలపిస్తూ చెప్పింది దమయంతి. అలా విలపిస్తున్న దమయంతిని ఊరడించిన రాజమాత

08/02/2019 - 19:56

ఇప్పుడు మాకు యక్షరాజైన ‘మణిభద్రుడు’ ప్రసన్నుడౌగాక!’’అని పలికాడు. అలా అన్న అతనితో దమయంతి
‘‘వ్యాపారులారా! మీరంతా ఇపుడు ఎచటకు పయనమైపోతున్నారు.? దయచేసి చెప్పండి!’’ అని ఆ సార్థవాహన సమూహ నాయకుడిని అడిగింది.
‘‘మేమంతా’’ చేధి దేశ భూపాలుడైన ‘‘సుబాహు మహారాజు రాజధాని నగరానికి వెళ్ళుచున్నాము’’అని ఆ శుచి తెలియపరచాడు.

08/01/2019 - 19:15

చివురుటాకులతో, పుష్పాలతో అనేక శిఖరాలతో పర్వతరాజంవలె ఆకాశాన్నంటుచున్న ఆ అశోక వనాన్ని చూచి
‘‘ఓ అశోక వృక్షమా! నా ప్రియుడూ, పతి, నిషధదేశాధీశుడు, శత్రు భయంకరుడు, బాధారహితుడూ అయిన నలుడు అనే మహారాజును నీవేమైనా చూచావా?
జూదం అనే ఆటలో వ్యసనపరుడై రాజ్యాన్ని సర్వసంపదలనూ పోగొట్టుకున్నాడు. ఒక చీరముక్కతో దేహాన్ని కప్పుకొన్నవాడిని ఈ అరణ్యంలో చూశానా?

07/31/2019 - 18:50

‘‘ఓ తాపసోత్తములారా! ఓ మహానుభావులారా! మీ అగ్నికార్యాలు, పశుపక్షాదుల ఎడల ధర్మాన్ని సక్రమంగా నెరవేరుతున్నాయా? మీకు కుశలమేగదా?’’అని వారితో అన్నది. అందుకు

07/30/2019 - 19:33

భయంతో ఒక చెట్టుచాటున కొంతసేపు దాగి మరలా ముందుకు సాగింది.
అద్భుత దృశ్యాలను దమయంతి కనులారా చూస్తున్నది. ఇదివరలో తనకు అలాంటి పరిస్థితి కలుగలేదు.
ఆ అరణ్యంలో తన భర్త నలుని వెదుకుచూ ఒక్కతయే తిరుగాడుచున్నది. భర్తను ఎడబాసిన దుఃఖంతో ఉన్నప్పటికినీ, పాతివ్రత్య మహాత్యంవలన దేనికీ భయపడటం లేదు. అలా నడచి నడచి అలసట చెంది ఒక రాతిపై కూర్చొని విలపించింది. మరలా లేచింది. అక్కడనున్న చెట్టుతో...

07/29/2019 - 18:35

‘‘ఓ సుందరాంగీ! ఒంటరిగా దొరికిన నీవంటి అందగత్తెను ఏ పురుషుడు కోరడు? అనవసరపు మాటలను కట్టిబెట్టి నా కోర్కెను తీర్చుము! అట్లుగానిచో బలవంతంగానయినా నిన్ను పొందగలను’’ అని వదరగా

07/28/2019 - 21:10

నేను చాలా భయపడుచున్నాను! దర్శనభాగ్యాన్ని కల్గించుము! నా గురించి నేను దుఃఖించడం లేదు. ఒక్కరూ మీరేవిధంగా ఉండగలరో అని మీ గురించే విచారిస్తున్నాను.
నన్ను కానక మీరేలా ఉండగలరు?
అని అనేక విధాల పరితపిస్తూ, ఎలుగెత్తి పిలుస్తూ, నలుదిక్కులా పరుగెత్తుతూ దమయంతి విలపిస్తూ వెదుకసాగింది. భయం ఆవహించింది. కొంతసేపు అలా నిట్టూరుస్తూ, దుఃఖిస్తూ.

07/26/2019 - 18:52

ఈ లలన తొల్లి మెత్తనైన పరుపులపై పరుండి చెలికత్తెలు పాదాలు ఒత్తుతుండగా శయనించేది. నేడు ఈ కటిక నేలపై, ధూళిలో, దుమ్ములో నిద్రిస్తున్నది. విధి ఎంత వైపరీత్యం అని దుఃఖించాడు. దీనికి కారణం తన స్వయం కృతాపారధమే!

Pages