S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

07/01/2018 - 21:52

నిందకు భయపడి శ్రీరాముడు తనను అడవుల్లో వదిలేసి రమ్మన్నాడని సీతాదేవిని గంగాతీర భూముల్లో విడిచిపెట్టి లక్ష్మణుడు వెళ్లిపోయాడు. లక్ష్మణుడు చెప్పిన మాటలకు సీత నిర్ఘాంతపోయింది. లక్ష్మణుడు వెళ్లిపోయిన తర్వాత పరిపరివిధాల ఆవేదన చెందింది. అయోధ్యలో వున్నపుడు శ్రీరామునితో తన అనుభవాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని కుమిలి కుమిలి ఏడ్చింది. శ్రీరాముడు తనను ఒడిలోకి తీసుకొని హృదయంమీదికి చేర్చుకున్నాడు.

06/17/2018 - 21:11

దేవాలయం గురించి ప్రతివారికి తెలుసు. దేవాలయంలో ఉండేవాడు దేవుడు. దేవాలయాన్ని దేహంతో పోల్చారు ప్రాచీన ఋషులు. దేహమే దేవాలయం అన్నారు. ఆ మాటే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీత క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో ‘ఇదం శరీరం కౌనే్తయ క్షేత్ర మిత్యభిధీయతే’.

06/14/2018 - 00:18

భిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు, భాషలు, ధర్మాలు, ప్రజల కేంద్రస్థానమై, అఖండ మరియు అవిభాజ్యమైన సంస్కృతికి మూలాధారమైన భారతావని ప్రాచీన కాలంనుండీ వ్యవసాయ ప్రధాన దేశం కావడం, గ్రామీణులలో అధిక సంఖ్యాకులు రైతులే కావడం, ఎడ్లు మరియు నాగళ్ళతో విడదీయరాని బంధం, అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం మన దేశానికే ప్రత్యేకం. ఆంధ్ర దీపికా నిఘంటువును బట్టి ‘‘ఏరు’’ అనగా సర్వావయవములు గల నాగలికి ఎడ్లను పూనినది అని అర్థం.

06/12/2018 - 21:46

మాతృపితృ సహస్రేభ్యో పి హితైషిణా వేదేనోపదిష్టమ్’
‘‘ప్రపంచంలోని వేలాది తల్లిదండ్రులకన్నా కూడా మన హితాన్ని సమధికంగా కోరేది- వేదం! ఆ వేదం చేసిన ఉపదేశమే హితం!’’ అని ఆదిశంకరాచార్యులవారు అన్నారు.
వేదం అంటే, ‘విచారణే’ (విచారణ చేయుట) ‘సత్తాయామ్’ (ఉండుట) ‘జ్ఞానే’ (తెలిసికొనుట) ‘లాభే’ (పొందుట) అని అనేకార్థాలున్నాయి.

06/10/2018 - 21:16

భారతీయ ప్రాచీన సంస్కృతికి, హైందవ సనాతన సాంప్రదాయాలకు పట్టుకొమ్మగా నిలిచి, ప్రధానంగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల త్రైమూర్త్య నిలయమై, వరదాయినియై, భక్తి ముక్తి ప్రదాయినియై, పరమ పావనియైన పవిత్ర గోదావరినదీ తీరాన వెలసి, పౌరాణిక, ఐతిహాసిక, చారిత్రిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుని, హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యానికి అనాదిగా ప్రతీకగా, దక్షిణ కాశిగా, హరిహర క్షేత్రంగా, నవనారసింహ క్షేత్రాలలో నొకటిగా రాష్ట్రంలో వాసికెక్క

05/14/2018 - 21:06

‘మన జన్మను మనమే ఎన్నుకుని వచ్చాం’! మన జీవితాలకు మనమే బాధ్యులం. మరెవ్వరూ కాదు. మన తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనం ఈ భూమిమీదకు వచ్చాం- మన తల్లిదండ్రులవల్ల రాలేదు. ఎవరి జీవన ప్రణాళికలు వారివే. అయితే కుటుంబ నేపథ్యంలో ‘తల్లి - తండ్రి- మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు- భార్య- భర్త- పిల్లలు’- ఈ బాధ్యతలు ఉంటాయి, అంతే! అదే జీవితం కాదు.

05/10/2018 - 21:20

రాజ్యఫాలకుడైన చక్రవర్తికి అనారోగ్యం ఎక్కువైంది. ప్రజలను కన్నతండ్రిలా పాలించే రాజుగారు మరణశయ్యపై ఉన్నారన్న వార్తతో ప్రజలు దుఃఖిస్తున్నారు. చక్రవర్తిపై అత్యంత అభిమానం, గౌరవం గల మంత్రి, ఎలాగైనా చక్రవర్తిని బ్రతికించుకోవాలనే ఆశతో దేశ, విదేశాలనుండి గొప్ప గొప్ప వైద్యులను పిలిపించాడు. అందరూ చేతులెత్తేశారు. ‘రోజులు మాత్రమే గడుస్తాయన్నారు’.

05/01/2018 - 21:08

అజ్ఞానం వధలిపెట్టినవాళ్లు జ్ఞానులు అవుతారు. మూఢత్వం వదలివేసి పరమాత్మవైపు అడుగులు వేసేవారు ‘ముముక్షువు’లు అవుతారు. ఆశ, మోహం, భౌతిక సుఖాభిలాష, అహంకారం- ఇవన్నీ మోక్ష సాధనకు ప్రతిబంధకాలు. ఉదాహరణకు పైవాటిలో ‘ఆశ’నే తీసుకుందాం. ఆశ మనిషికి స్వార్థబుద్ధిని కలిగిస్తుంది. స్వార్థం చివరకు ‘నాది’ అనే అహంకారం రూపంలోకి మారుతుంది. నాది, నేను అన్న చోట భగవంతుడికి స్థానం లేదు.

04/30/2018 - 21:40

‘‘ఏమంఢీ! నీ కొడుకు నా కొడుకు కలిసి మన కొడుకును కొడుతున్నారు’’- ఇది పాశ్చాత్యులను ఉద్దేశించి ఏర్పడ్డ హాస్య సన్నివేశం. నిజమే! వాళ్ళ దేశాల్లో ఒక స్ర్తి తన భాగస్వామితో ఏడు ఏళ్లు కలిసి ఉండదు. ఓ పురుషుడు తన భాగస్వామితో ఏడు ఏళ్లు కలిసి సహజీవనం చేయడు. ఎవ్వరూ ఏడేళ్ళు ఓ చోట స్థిరంగా ఉండరు. ఎవ్వరూ ఏడేళ్ళు ఓ ఉద్యోగం చేయరు. భార్యాభర్తలు అని వారు పిలుచుకోవడంకన్నా ‘భాగస్వామి’ అనే పిలుచుకొంటారు.

04/29/2018 - 22:38

వరాహ పురాణంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఏ తిథినాడు ఏ దేవతను ఆరాధిస్తే ఎంతటి పుణ్యఫలం కల్గుతుందనే విశేషాల గురించి భూదేవికి వివరించాడు.

Pages