S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

04/26/2018 - 23:41

‘డాల్టన్ జాన్’ (1766-1884ఎడి) అను ఆంగ్లేయుడు అణు సిద్ధాంతమును కనిపెట్టినట్లు చెబుతున్నారు. లక్షల సంవత్సరముల పూర్వమే గౌతమ మహర్షి తన ‘న్యాయదర్శనమను గ్రంథమునందు’ అణువులే రుూబ్రహ్మాండమందలి చరాచర సృష్టి కంతటికి కారణమని నిరూపించెను. ఈ అణు స్వరూపమును గురించి మన వేదములు, ఉపనిషత్తులు, ధర్మశాస్తమ్రుల యందు వందల కొలది శ్లోకములు వివరించుచున్నవి.

04/25/2018 - 21:13

(దైవ దర్శనం - నిన్నటి తరువాయ భాగం)
రామకృష్ణ పరమహంస - కేశవ చంద్రసేన్ ఇరువురిమధ్య చర్చ ప్రారంభమైంది. దేవుడి గురించి మీరేమంటారు? కేశవచంద్ర ప్రశ్న.

04/24/2018 - 21:21

దుష్టులను శిక్షించి, శిష్టులను రక్షించడమే జగజ్జనని ‘‘కన్యక’’ అవతారం. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర త్రైమూర్త్య దేవతలకు మూల కారణమైన భువనేశ్వరీదేవిని వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ రూపమున పూజించడం సదాచార పరంపరగా కొనసాగుతున్నది.

04/23/2018 - 21:31

ధర్మధ్వజం...

04/22/2018 - 21:53

విశాఖ నగరంలో విలసిల్లుతున్న అనేక దేవాలయాల్లో కొమ్మాదిలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మీ సమేత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి దేవాలయం విలక్షణమైనది. మధురవాడ దరి కొమ్మాదిలోని అన్నంరాజునగర్‌లో మార్చి 24, 2010లో ఈ దేవాల శంకుస్థాపన జరిగింది. శ్రీ స్వామి, అమ్మవార్ల శిలా విగ్రహాల్ని మహాబలిపురం నుంచి, ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తిరుపతి నుంచి తీసుకువచ్చి ఆలయ నిర్మాణాన్ని 9 మాసాల్లో పూర్తి చేశారు.

04/17/2018 - 21:53

హిందువుల పర్వదినాలలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించకున్నది అక్షయ తృతీయ. వైశాఖ శుద్ద తృతీయనాడు చేసే దానాలు, దేవతల, పితృదేవతల గురించి చేసే పూజలు అక్షయ ఫలాన్ని ఇస్తాయని ప్రాచీన గ్రంథాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తీర్థస్నానం, తిలలతో పితృ తర్పణం, ఘటదానం, దైవ పూజలు ఈదినాన చేయడం అనాదిగా ఆచరణలో ఉంది. నదీస్నానం, దానం, తపం, శ్రాద్దం, హోమం చేయాలని వ్రత గ్రంథాలలో ఉంది.

04/16/2018 - 21:22

బుద్ధుడు ఇలా బోధించేవాడు.

04/15/2018 - 21:07

2700 సంవత్సరముల నాటి వృత్తాంతము

04/11/2018 - 21:08

శుకుడు వేదవ్యాసుని కుమారుడు. ఈ మహర్షి తన జీవితమంతయు సంచారియై ప్రతి గ్రహమునందు ఆవుపాలు పితికినంత సమయం మాత్రమే గడుపుచుండెడివాడు. కానీ పరీక్షిత్తు మహారాజు అంత్యకాలంనందు అతని దగ్గర ఏడు దినాలు గడిపి అతనికి శ్రీమద్భాగవతం మొదలగు పురాణములు వినిపించాడు.

04/09/2018 - 21:24

ఈ మానవ జీవితం అపురూపం, అమూల్యం. అం దులోను జీవకోటి యంతటిలో మానవ జన్మ మహత్తరమైంది. ఈవిషయాన్ని అందరూ గ్రహించాలి. కాని ఒక్కోక్కరు ఒక్కోలా వారికి ఎదురయన పరిస్థితులను బట్టి తామే అన్నింటికీ కారణంగా అనుకొంటూ ఉంటారు. అదే భ్రమలో బతికేస్తుంటారు. ఇంకా ఏదైనా నేను కాక మరెవరైనా చేశారా దేవుడు ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయ అంటారు.

Pages