S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

02/22/2019 - 20:30

మహా అయితే, ఆ గడ్డి మొక్కలకు అంటుకుని ఉన్న మురికిని తుఫాను చక్కగా కడుగుతుంది. తుఫాను ముగిసిన వెంటనే ఆ గడ్డి మొక్కలు మళ్ళీ తలలు పైకెత్తి గాలిలో నాట్యంచేస్తాయి.

02/21/2019 - 19:18

కేవలం భయం లేనంతమాత్రాన ధైర్యమున్నట్లు కాదు. ఎన్ని భయాలున్నప్పటికీ తెలియని దానిలోకి చొచ్చుకుపోవడమే ధైర్యమంటే. మీరు మరింత ధైర్యవంతులవుతున్నకొద్దీ నిర్భయత్వం మీలో చోటుచేసుకుంటుంది. అదే ధైర్యంయొక్క అంతిమ అనుభవం. అదే దాని సుగంధం. ధైర్యమున్న వ్యక్తికి, పిరికివాడికి మధ్య పెద్ద తేడా ఏమీలేదు. ఇద్దరికీ భయాలుంటాయి. కానీ, పిరికివాడు తన భయాలకు తగినట్లు ప్రవర్తిస్తాడు.

02/20/2019 - 19:25

తండ్రివలన గలుగునది మొదటి జన్మము. ఉపనయనముచే నేర్పడునది ద్వితీయ జన్మము. సన్న్యాసమో మూడవ జన్మము.

02/19/2019 - 19:18

ఒకసారి నారదునికి శివపార్వతు లను చూడాలనిపించింది. కైలాసం బయలుదేరి చేతిలో ఏదైనా పండు ఉంటే బాగుంటుందనుకొని ఓ జ్ఞాన ఫలాన్ని తీసుకొని వెళ్లి కైలాసంలో శివపార్వతులను దర్శనం చేసుకొని శివుని చేతిలో ఆ జ్ఞాన ఫలాన్ని నారదుడు పెట్టాడు. నారదుడు ఇచ్చిన పండును బంగారు వనె్నతో మెరిసిపోతుంటే చూసి శివుడు తన అర్ధ్భాగమైన పార్వతీదేవికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రంగా ఇచ్చాడు.

02/18/2019 - 18:21

అడుగడుగునా ఆలయాలకు ఆలవాలమై ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిసే పుణ్యభూమి, ధన్యభూమి భరతభూమి. ఈ గడ్డపై వెలసిన హిమాలయాలు మహిమాలయాలు, మానస సరోవరాలు, కైలాసగిరులు, వేదాల సిరులు జనజీవనాన్ని ముక్తిమార్గంవైపు నడిపించే అరుదైన ఇంధనాలు, సాధనాలు. కనిపించని దేవతలు దేవుళ్లు లోకహితం, పారమార్థిక చింతనకోసం అవసరమైన దిశానిర్దేశం చేస్తారని భక్తజనం ప్రగాఢ నమ్మకం. దైవం మానుష రూపేణా అన్నది ఎంత నిజమో..

02/17/2019 - 22:02

దాగుడుమూతలాట యందు ఆటకాడు తల్లిని తాకిన యెడల, తఱుముకొని వచ్చువాడు వీనిని దొంగను జేయజాలడు. అట్లే మనము ఒక్కసారి భగవంతుని సాక్షాత్కారమును బొందితిమా, సంసార బంధములు ఇక మనలను బంధింపజాలవు. తల్లిని తాకిన ఆటకాడు ఇతరులు తనను తఱిమి దొంగనుజేయుదురను భయము లేశమును లేకుండ తన యిచ్చ వచ్చినటుల తిరుగాడు చందమున ఒక్కసారి భగవంతుని పాదపద్మములను స్పృశించినవాడు ఈ లోకమను క్రీడారంగమున నిర్భయుడై సంచరింపగలడు.

02/14/2019 - 19:38

జనక చక్రవర్తి యటువంటివాడు. ఆతడు రాజర్షి. కాని ఆకస్మికముగా జనకుని వంటివారగుట పొసగదు. జనక మహారాజు లోక వ్యవహార కల్లోలమునకు దూరముగా, ఏకాంతవాసము చేయుచు, భక్తిసాధనలను ఎన్నో సంవత్సరములు సాగించియుండెను. కావున గృహస్థులు అప్పుడప్పుడు ఏకాంతవాసము చేయుచు, ఒక్కొక్కసారి మూడేసి దినములైనను అటులుండుచు, భగవత్సాక్షాత్కారమును పొందునిమిత్తము సాధనలుచేయుట మిగుల శ్రేయస్కరము.

02/13/2019 - 19:58

ధనమును కూడబెట్టరాదు. తేనెపట్టును కట్టుకొనుటకై తేనెటీగ లెంతయో శ్రమపడును. కాని మానవుడు వచ్చి దానిని హరించివేయుచున్నాడు. స్ర్తిని మీరు పూర్తిగా విసర్జింపనక్కఱలేదు, కాని ఒకరిద్దఱు సంతానము కలుగగనే భార్యయు మీరును సోదర భావముతో జీవింపవలయును.(చూ.264.)
262. ప్రశ్న: ఏనాటికానాడు భుక్తికై పాటుపడవలసిన నేను పారమార్థిక సాధనలను ఎట్లు సాగింపగలను?

02/12/2019 - 18:54

మాఘ శుక్ల సప్తమి మొదలు ఏకాదశి వరకు గల ఐదు రోజులను భీష్మ పంచకాలుగా భావిస్తారు. భారత యుద్ధం సమయంలో క్షతగాత్రుడై, దక్షిణాయనంలో ప్రాణం వదలడానికి ఇష్టం లేని భీష్ముడు ఉత్తరాయణం వచ్చే వరకూ, అంపశయ్యపై పరుండి ఉండి మాఘ శుక్ల సప్తమి నుండి ఐదు రోజులలో రోజుకొక ప్రాణాన్ని విడనాడారని చెపుతారు.

02/11/2019 - 22:22

236. బాలుని హృదయమందలి ప్రేమ పూర్ణముగను అభిన్నముగను ఉండును. కొన్నాళ్లకు వానికి పెండ్లికాగానే సగము హృదయమైనను భార్యకు అర్చింపబడును, ఇక బిడ్డలు పుట్టినంతనే మఱి పాతిక భాగము వారికిపోవును. మిగిలిన పాతిక భాగమును వాని తల్లిదండ్రులు, గౌరవ మర్యాదలు, వేషభాషలు, అభిమానము మున్నగువానికై పోవును. భగవంతునకు అర్పించుటకై వానియొద్ద ప్రేమానురాగములు మిగులనే మిగులవు.

Pages