S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

08/22/2018 - 19:36

శూద్రస్ర్తికి జన్మించమని శాపం పొందిన నాకు ఇదే కాక ఇంకా అనేక జన్మలున్నాయి. వాటిని గురించి చెబుతాను వినండి.

08/21/2018 - 19:32

ముస్లిం సోదరులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండగలలో ముఖ్యమైనది బక్రీద్ పండగ. త్యాగానికీ, బలిదానానికీ ప్రతీకయైన బక్రీద్ పండగను ప్రతి సంవత్సరం జిల్‌హజ్‌మాసంలో జరుపుకోవడం అనాదిగా ఆనవాయితీగా వస్తున్నది. ఏటా జిల్‌మాసం (హిజ్రి క్యాలెండర్ ప్రకారం) 9వరోజు హజ్ (కాబా ప్రదక్షిణం), మరుసటిరోజున అనగా 10వనాడు బక్రీద్ (ఈద్-ఉల్-జుహా)ను, ముస్లింలు జరుపుకోవడం సాంప్రదాయంగా అచరణలో ఉంది.

08/20/2018 - 20:16

‘‘ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవాసర్వావస్థాంగతోపిన
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచిః’’
అనే శ్లోకాన్ని పూజలు, వ్రతాలు చేసే సమయంలో పఠించి శుద్ధి చేసుకుంటాం! అంటే మనలోని అపవిత్రతను తొలగించుకుని పవిత్రులమవుతాము. పవిత్రత అనేది ప్రధానమైంది. అటువంటి పవిత్రతను తిరిగి పొందేందుకు, కలిగిన అపవిత్రతను తొలగిచుకునేందుకు చేసే ఉత్సవాలే పవిత్రోత్సవాలు!

08/19/2018 - 23:05

భూలోకం అనేది కర్మభూమి. పుణ్యభూమి. ఇక్కడికి వచ్చిన వారంతా కర్మ చేయాల్సిందే. ఆకర్మ ద్వారా పాపపుణ్యాలను మూటకట్టుకోవలసిందే. మానవుడిగా జన్మ రావాలని దేవతలు ఎదురు చూస్తుంటారట. మానవజన్మ ప్రాణికోటి జన్మల్లోకి ఉత్తమమైంది.

08/17/2018 - 19:38

భారతదేశ స్వాతంత్య్ర సమరంలో పాల్గొని, స్వతంత్ర వీరులలో చైతన్య స్ఫూర్తిని రగిలించిన కారణంగా నాడు ఆంగ్ల ప్రభుత్వం బంధించడానికి ప్రయత్నించినపుడు, ఫ్రెంచివారి భూభాగమైన పుదుచ్చేరి చేరుకున్నారు.

08/14/2018 - 20:13

ఆలోచన, మాట, చేత ఈ మూడింటి సమాహారమే త్రికరణాలు ఈ మూడింటిని భగవంతుడు మనిషికి అద్భుత వరాలుగా ఇచ్చాడు. త్రికరణాల్లో స్పష్టత, సత్యసంధత, శుద్ధత ఉన్నట్టయతే ఆ పనులేవైనా ‘త్రికరణ శుద్ధి’ తో చేసినట్టు అవుతుంది.

08/13/2018 - 19:22

ఆంధ్ర మహాభారతం శాంతిపర్వంలో భీష్ముడు ధర్మరాజునకు ధర్మ స్వరూపాలను, దమము మహిమలనూ, తపస్సు తీరుతెన్నులనూ వివరించాడు. పిదప ధర్మరాజు తాతా! దేవతలు పితృదేవతలు- బ్రహ్మ జ్ఞాన సంపన్నులు సత్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఉంటారుగదా! సత్యంయొక్క స్వరూప స్వభావాలను కూడా వినాలని ఉందని తన సందేహాన్ని వినయంగా అడిగాడు.

08/12/2018 - 20:56

మానవ విజ్ఞానం విద్యుత్ వేగంతో విజృంభిస్తున్నది. భౌతికపరంగా మానవుని జీవన విధానం అనేక మార్పులకులోనైంది. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మానవుడు తన ఆలోచనంతా పరమాత్మ సృష్టిమీదే ఉంచాడు. సిద్ధాంతాలకు అతీతంగా సనాతన ఆధ్యాత్మిక చింతన సాహిత్యాన్ని కళలను తనతరాలుగా విభిన్నమైన పద్ధతి రూపములో ప్రభావితం చేస్తున్నది.

08/10/2018 - 19:45

ఓసారి గొల్ల పడచులందరూ కాత్యాయనీ వ్రతం చేసుకొందామని అనుకొన్నారు. శుభవారనక్షత్రాలను చూసుకొన్నారు. వ్రతం ఆరంభించేరోజు వచ్చేసింది. వారంతా కలసి యమునానదీతీరానికి వెళ్లారు.

08/08/2018 - 18:53

అందరూ నన్ను త్రిలోక సంచారి అనీ హరిభక్తుడనని అంటుంటారు. నాకీ త్రిలోక సంచారత్వమూ కలియుగంలో కలహప్రియుడన్న బిరుదువాచకమూ అసలు ఎందుకు వచ్చాయో చెప్తాను వినండి. మన చేతలు మన జన్మలను ఎలా శాసిస్తాయో పరికించండి. ఎంత చేసుకొన్న వాడికి అంత అంటే దానికి నా జీవితమే ఉదాహరణగా ఉంటుంది.

Pages