S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

10/31/2019 - 18:55

వౌన మహాత్మ్యం
వౌనం బంగారమని ఎందుకన్నారు? వౌనేన కలహం నాస్తి!(వౌనం వల్ల తగాదా ఉండదు) మిత్రులు లేకపోయినా కనీసం శత్రువులుండరు. అంతే చాలు! వౌనంగా వుంటే తీరిగ్గా ఆలోచించుకోగల్గుతాడు. తన లోపాలు తాను గ్రహించగల్గుతాడు. ఇతరుల లోపాలెంచాలనే ఆసక్తి వుండదు.

10/30/2019 - 19:05

శివరాత్రి
శివరాత్రి విశేషం ఏమిటి? వెంటనే మీరంటారు: ‘స్వామి ఉదరంనుండి లింగం వెలువడుతుంది’ అని.
ఈరోజు బహుళ చతుర్దశి చందమామ దాదాపు కనిపించనట్లే. కనిపించినా, ఎంతసేపు? క్షణంలో సగం!

10/29/2019 - 19:51

‘వరదో’ సాయం

10/28/2019 - 19:34

కర్మయోగి
ప్రపంచం ఒక కొలిమి. ఒక కర్మాగారం. ఇక్కడ ఎవరికివారు నిజాయితీతో నిరంతరం కృషిచేసి, తమ భావిని తాము తీర్చిదిద్దుకోవాలి! జీవితం విసిరే సవాళ్లను స్వీకరించి నెగ్గుకొని రావటానికి భగవంతుడు యిచ్చిన తెలివితేటలను, ఆయుస్సును ప్రయోజనకరంగా వినియోగించుకోగలిగే వాడే నిజమైన కర్మయోగి!

10/25/2019 - 19:15

కావడి కుండలు
జీవితంలో కష్టసుఖాలు కావడికుండల్లా వుంటాయి. ఒకటిలేక మరొకటి వుండదు. సంతోషానికీ, సంతోషానికీ మధ్య విచారం. విచారానికీ, విచారానికీ మధ్య సంబరం. గులాబీ వెంటనే ముల్లుంటుంది. సాధకుడు ముల్లు తగలకుండా గులాబీని కోసుకోవాలి. తేనెటీగలు కుట్టకుండా తేనె తీసికోవాలి. అడ్డంకులకు భయపడి నీ దారినుండి తొలగరాదు. సాహసంతో ముందుకు సాగు!
నారికేళ పాకం

10/24/2019 - 18:33

చతుర్విధ పురుషార్థాలు
ఎవరో హేళన చేసినంత మాత్రాన సాధకునికి కలిగే యిబ్బంది ఏదీలేదు. హిమాలయాన్ని ఎంత తుఫానయినా ఏంచేయగలదు? నీ గమ్యాన్నిగాని, నీవు అనుసరించాల్సిన మార్గాన్ని గానీ మరచిపోరాదు.

10/23/2019 - 19:37

ఆత్మయే పరమాత్మ
దేవునికోసం చేసే పూజను ఎంత ప్రేమతో ఎంత శ్రద్ధగాచేస్తామో, మనం చేసే ప్రతిపనీ అంత శ్రద్ధగానూ, అంత ప్రేమతోనూ చేయాలి.

10/22/2019 - 19:48

నిష్ఠ

10/21/2019 - 20:01

మామనుస్మర
‘మామనుస్మర’- ‘ఎప్పుడూ ననే్న స్మరించు’ అన్నారు భగవాన్ గీతలో.
ఎప్పుడూ ఆయననే స్మరిస్తూ ఏ పనిచేసినా అది ‘పూజనమే’అవుతుంది.
అన్ని పనులనూ ఆయనకర్పితంగా చేయాలి. ఆయనే నీ వూపిరి అయినప్పుడు ఆయనలో లీనం కాగలుగుతావు.
సాధనల లక్ష్యం

10/18/2019 - 19:41

మనిషికి శిక్షణ
బడికి పంపటం ఎందుకు? పిల్లలను మానవులుగా మార్చేందుకు. మనిషి తన పూర్తిస్థాయికి ఎదగాలంటే అతనిలో నిద్రాణంగావున్న కొన్ని శక్తులను చక్కగా తీర్చిదిద్దాలి. వాటిని అలాగే వదిలేస్తే, ఉపేక్ష చేస్తే, మనిషి జంతుస్థాయిలోనే మిగిలిపోతాడు. తన వారసత్వాన్ని నిలబెట్టుకొనేలా చేయాలంటే మనిషికి క్రమశిక్షణ అవసరం.

Pages