S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

05/21/2019 - 19:17

అదో దట్టమైన అరణ్య ప్రాంతం. తెలంగాణా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్నా నల్లమల్ల అటవీప్రాంతం. అందులో నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లోని అచ్చంపేటకు అతిచేరువులో ఉన్న కొండ ప్రాంతం ఉమామహేశ్వరం. అక్కడి ప్రకృతి లోని రమణీయత. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చూపరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ దేవాలయాన్ని చేరుకోవడానికి నడక మార్గంతోపాటుగా వాహనాలు వెళ్లటానికి రహదారికూడా ఉంది.

05/21/2019 - 19:15

అందరకును ఆనందం అందించెడి వాడు
‘రాముడంచు’ నోరారగ వీనినింక పిలువుడు

‘రామ’యనిన ఆడుదంచు అపశ్రుతులు వలదు
స్ర్తి హృదయం నీ కొడుకుది- కాయం పురుషునిది

ఏడీ రెండవవాడు? ఎచ్చటనున్నాడు?
‘రుసరుస’మని పామువోలె బుసలుకొట్టువాడు?

నీలి నీలి కన్నుల ప్రభ- ఎర్రెర్రని మేను
అందమ్మే పడగవిప్పి ఆడె వీనిలోన

05/20/2019 - 22:14

భూభారం తమ కూనలె మోయగలవు నింకనంచు
దిగ్గజాలు ప్రసవించుచు తమ కూనలనిచ్చినట్లు

భూమిని కాలూనకుండ పెరిగిరి ఆ బాలురు!
ప్రతి రోజొక పేరంటం! ప్రతి దినమొక వేడుక!

వారి బరువునెరుగబోరు- వారినెత్తుకొను వారలు
ఆనందం బురువుమీద పడువేళల బరువెక్కడ?

ఎటు చూచిన అందమ్మే- ఆనందన నర్తనమ్మె
ఎటు చూచిన శివమ్మే- సత్యం శివ సుందరమ్మె

05/20/2019 - 21:58

దేవ యజ్ఞము -నిత్యాగ్నిహోత్రము చేయుట, పితృయజ్ఞం పితృదేవతల నారాధించుట. మనుష్య యజ్ఞము = అతిథులకు భోజనము పెట్టుట, భూత యజ్ఞము=జంతువులకు ఆహారం పెట్టుట, బ్రహ్మ యజ్ఞము = వేదాధ్యయనమో, గీతాధ్యయనమో చేయుట, గృహస్థుగు వాడీ యజ్ఞములచే, ఆయా దేవతల సంతోషపెట్టుచో అన్ని పాపములనుండి విముక్తుడగును. ఇవి అన్నియు ఫలాపేక్షారహితులై చేయువారు మోయమునకర్హులగుదురు. గృహస్థులు చేయు దోషములు పంచసూనములు పంచవిధ వధలు

05/20/2019 - 22:13

కౌసల్యకు నొక కొమరుడు- కైకేయికి నొకరు
కానీ సుమిత్రకు నిర్వురు- కొమరులు కలిగేరు

కడలి పొంగెనన్నట్టుల పొంగెను దశరథుడు
కరిగిపోవు తన కన్నులె సాక్ష్యమ్ములు కాగా

పంచెను ధనధాన్యమ్ముల- పంచెను పంచియల
భూదానం, గోదానం చేసెనన్నదానం

ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకొరకు పంచువా ప్రభువు
ప్రజల సొమ్ము తన సొమ్ముగ నెంచువాడె పశువు

05/20/2019 - 20:24

తే.గీ. మల్లికార్జున స్వామి సేమమ్ము నిడగ
శ్రీగిరీ భ్రమరాంబికా శీస్సులంది
పద్య సమమాలనల్లితి భక్తితోడ
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!
భావం: శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామీ! నీవు క్షేమాన్ని ప్రసాదించగా ఆ భ్రమరాంబికాదేవి ఆశీస్సులందుకుని భక్తితో పద్య సుమమాలలనల్లి సమర్పించుకుంటాను.
తే.గీ. కనులు నీకప్పగించంగఁ గాంచనేను ఁ
దిన్నడినిఁ గాకపోతినే దేవదేవ

05/17/2019 - 22:41

యజ్ఞకుండాలు నక్షత్ర రాశుల్లా ప్రజ్జ్వలించాయి. ఋశ్యశృంగుని ఆధ్వర్యంలో మొదట అశ్వమేథ యాగం, ఆపై పుత్ర కామేష్టియాగం నిర్విఘ్నంగా సాగాయి.
యజ్ఞకుండంలోంచి అగ్నిదేవతలా ప్రాజాపత్య పురుషుడుదయించాడు కోటి సూర్యుల కాంతితో! ఆ వెంటనే తూర్పున సూర్యుడు, పశ్చిమాన చంద్రుడు వారి వారి ప్రభలతో ఏక కాలంలో ఉదయించారు! ‘‘ఆ సూర్యచంద్రులే తన కుమారులైతే ఎంత బాగుండేది?...’’ అనుకున్నాడు దశరథుడు.

05/17/2019 - 22:32

శ్రీచక్రము, మానవ శరీరం

డా॥ గుడిపాటి వి.ఆర్.ఆర్.ప్రసాద్
9849560014

05/17/2019 - 22:27

ఆస్థాన గాయనీ గాయకులు మేల్కొల్పులు పాడుతున్నారు శ్రవణప్రేయంగా! దిగివచ్చిన దేవతల్లా పక్షులు! వాటి కిలకిలా రావాలు ఆశీస్సుల్లా ఉన్నాయి! ఎంతటి శుభోదయం! ఎంతటి మంగళదాయకం!
మహారాజు కుడిభుజం, కుడి కన్ను అదిరాయి శుభాన్ని సూచిస్తూ!...
మంచం దిగుతూనే, ఇటు భూమాతకు నమస్కరిస్తూ, అటు తన కులదైవం సూర్యభగవానునికి అంజలి ఘటించాడు. తన మనోవాంఛని నెరవేర్చమంటూ!...

05/17/2019 - 22:17

వైశాఖ పౌర్ణమికి పలువిధ ప్రత్యేకతలున్నాయి. ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో విశాఖ పదహారోది. విశాఖ ఐదు నక్షత్రాల కూటమి. అది కుమ్మరి సారె లాగ ఉంటుంది. విశాఖకు కాంతిని వ్యాపింప చేసేది అని అర్థం. అట్టి విశాఖ నక్షత్రంతో కూడిన పున్నమకు ‘‘వైశాఖి’’ అని పేరు. ఈనాడు బుద్ధ జన్మ మహోత్సవమని నీలమత పురాణం చెపుతున్నది.

Pages