S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

10/11/2018 - 18:34

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51 Plot No. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
==================================================================

10/08/2018 - 18:58

భగవంతుడు తనలోనే ఉన్నాడనే భావన నుండే భగవంతుని రూపాన్ని సాక్షాత్తు తనలాగే నిర్ణయించుకున్నాడు మానవుడు. విగ్రహారాధన ద్వారా సగుణోపాసనను సాధన చేసి నిర్గుంపాసనలో విశ్వస్వరూపుడైన విష్ణువును దర్శించడం గొప్ప అనుభూతితో కూడిన ముక్తిమార్గం ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో కొనసాగే వానికి తమ గమ్యమేటితో రాను రాను అర్థం అవడం ఒక అద్భుతం.

10/07/2018 - 22:36

శ్రీమాతా శ్రీమహారాఙ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ
చిదగ్నికుండ సంభూతా దేవకార్య సముద్యతా

10/07/2018 - 22:29

అజ్ఞానంలోనే ఉంటే జ్ఞానం ఎప్పటికీ తెలియ దు. ప్రయత్నపూర్వకంగా జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడం మొదలెట్టితే అది కొద్దిగా నేర్చుకున్నా జ్ఞానం వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చివేస్తుంది. ప్రయత్నించి చీకటిలో చిన్న దీపాన్ని వెలిగించే అది ఆ చీకటినంతా పారదోలినట్టుగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం ఆరంభం చేస్తే ఆ జ్ఞానమార్గమే జీవితానికి గొప్ప వెలుగుగా మారుతుంది. దీన్ని చెప్పే చిన్న కథ వినండి.

10/07/2018 - 22:16

హిందువైన రవీంద్రుడు గుడికి వెళ్ళి సంప్రదాయ ప్రార్థనలు ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు. అంతమాత్రాన ఆయనను ఒక ప్రత్యేకమైన తెగకు చెందిన వ్యక్తిగా పరిమితం చెయ్యడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదు. ఆయన విశ్వజనీనుడు.

10/04/2018 - 18:58

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No.18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
-----------------------------------------------------------------------------

10/02/2018 - 22:58

బాలాగణపతి షింపీ బాబా భక్తుడు. ఒకసారి అతను మలేరియా వ్యాధి బారినపడ్డాడు. ఎందరో వైద్యులకు చూపించుకున్నాడు. అన్నిరకాల ఔషధాలు వాడాడు. మరెన్నో కషాయాలు తాగాడు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. జ్వరం కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. బాబా పైనే భారంవేసి వెంటనే శిరిడీకి పరుగెత్తాడు. బాబా పాదాలపై సాష్టాంగపడ్డాడు. బాబా అతనిని లక్ష్మీమందిరం వద్ద ఉన్న నల్ల కుక్కకు పెరుగన్నం కలిపి పెట్టమని సూచించారు.

09/30/2018 - 22:37

మూలన పడేస్తే వృద్ధుడు వ్యర్థుడు
ముంగిట్లో కూచోబెడితే
ఇంటిని కాచే ఈశ్వరుడు
బతుకుబాటలో గతుకుల్ని
ముందుగా హెచ్చరించి
కాపాడే సిద్ధుడు వృద్ధుడు
వృద్ధులు సారధులైతే
యువకులు విజయులౌతారు
అనుభవాల గనులు ఆపాత బంగారాలు
ఆవేశానికి అనుభవం తోడైతే
జీవన యానం సురక్షితం కాదా!
వదిలేస్తే వృద్ధుడు మంచానికి బద్ధుడు

09/30/2018 - 22:36

నీ అంతరాత్మను వంచించకు. నీవు ఒక్కడవే ఉన్నావని అనుకుంటున్నావు. హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను మరిచి పోతున్నావు. పాపం చేస్తూ నన్ను ఎవరూ చూడలేదని భావించేవాడిని దేవతలు చూస్తారు. ధర్మం చూస్తుంది. పంచభూతాలు, అహోరాత్రాలు, ధర్మం అన్నీ చూస్తాయి. నా అంతట నేను వచ్చానని నన్ను అవమానించకు. నీ భార్య అయిన నన్ను గౌరవించడం లేదు. నేను ఈ మాటలు అరణ్యంలో చెప్పడం లేదు. నిండు సభలో చెప్తున్నాను.

09/27/2018 - 18:40

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No.18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079

===========================

Pages