S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

09/05/2019 - 19:39

పరవశించిన గాలి తావినట్టు త్రొక్కుతూ
నామీద ఆనించిన పాదానికి
పాదాక్రాంతుడ్నయ్యాను
నేనిప్పుడు గంధ సాయంత్రంతో పద్య ప్రతీరాన్నై
గొంతు తడుపుకుంటున్నాను..
***
‘‘అంతరాంతరమున నాశాచకోరిక
భావ చంద్రిక నెంచి పారజూచె
లలితకాంతి రహినేలు లావణ్య దీధితుల్
భూగోళమును ముంచుప్రొద్దునే లె
చేదవేటి తారకా సంపద్విభావమ్ము
శత తంత్రి మూర్ఛనా స్వరములీనె

09/05/2019 - 19:37

తెలుగు మాసాల్లో ఆరవ మాసం భాద్రపదం. చాంద్రమానం ప్రకారం పౌర్ణమినాడు పూర్వాభాద్ర లేదా ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఉండే మాసానికి భాద్రపద మాసమని పేరు. వర్షాలు అధికంగా కురిసే మాసం. ఏకాన్న ఆహార వ్రతాచరణ వల్ల ధనం, ఆరోగ్య ప్రాప్తి కలగగలవని విశ్వాసం. భాద్రపద శుక్ల పక్ష విదియ కల్కి జయంతిగా, తృతీయ హరితాళికా వ్రతం, పదహారు కుడుముల తద్దిచేస్తారు.

09/04/2019 - 19:41

జ్ఞానయజ్ఞమనగా తత్త్వవిచారణ. తత్‌త్వం పదార్థ శోధన ఆత్మానాత్మ వివేకము, దృగ్దృశ్య వివేచనము, శ్రవణ మనని నిథిధ్యాసములు ఇంద్రియ, మనోనిగ్రహము మొదలైన వాటితో కూడి వుంది. జ్ఞానమే అన్ని కర్మలయొక్క పరాకాష్ట. నది సముద్రమందు లయించిపోయినట్లు సర్వకర్మలు, సమస్త కర్మఫలములు జ్ఞానమందు అంతర్భూతములై నిశే్శషమంగా, ఫలసహితముగా జ్ఞానమందు పర్యవసిస్తాయ.

09/04/2019 - 19:40

గురువరా! గురువరా!
గురుదేవో! యశ్ధోఃరా!
మన కీర్తిని ఘన స్ఫూర్తిని దశదిశలా
వెదజల్లిన ఘనత మీరు
గురు తరాన్ని - నవతరాన్ని నిర్మించిన
ప్రభుత మీరు
భావి తరపు భాగానికి - మూలధనం
వెలకట్టలేని బలం మీరు
మన జాతికి మన ఖ్యాతికి
విజ్ఞాన వైభవాల దివ్యదీప్తి మీరు ॥
విద్యార్థుల వెన్నుదట్టి - విజయాలకు మెట్లు కట్టి

09/04/2019 - 19:38

సీ. మంచి చింతన శిష్యుమది గల్గబోధలన్
వరల జేయు గురుండు బ్రహ్మగాదె!
శిష్యు సచ్చింత రక్షింపగా ప్రవచించు
చుండెడి గురుడు విష్ణుండు గాదె!
శిష్యు దుశ్చింతల ఛేదించులయకార
కుండైన గురుడు శివుండుగాదె!
చైతన్య కాంతి శిష్యాళికి సమకూర్చు
చుండెడి గురుడు సూర్యుండుగాదె
త్యాగ వైరాగ్య విజ్ఞానతతులు మూడు
గుణములన్నటి మిన్న కొమ్మలున్న

09/04/2019 - 19:36

నిత్య విద్యార్థియై నిరుపమ తేజమై
నిస్వార్థ రూపమై నిలుచువాడు
అంకిత భావమై యహరహమ్ములు గాపుఁ
గాచేటి దైవమై కదులువాడు
విజ్ఞాన మూలమై విలసిల్లు భానుడై
యజ్ఞాన తిమిరమ్ము నణచువాడు
శిష్యులే లోకమై సేవయే యవధియై
యెరిగిపోయెడి దాక నురుకువాడు

09/04/2019 - 19:32

వాడి రక్తం నా నాడుల్లో ప్రవహిస్తోంది
ఇప్పుడు ఆకాశపు తూర్పుని పరిచయం చేస్తాను
అంచుల్ని తాకే అంబుథుల్ని చూపిస్తాను
మీ జ్ఞాపకాల గవాక్షాల సందుల్లోంచి
ఉద్బుద్ధుమైన ఊపిరి ఉద్రిక్తతల్లోంచి
దీథితుల్ని పెనవేసుకున్న గాలితో
జీవితం శిల్పించేవాళ్ళను నిద్రలేపటానికొచ్చాను
శబ్దంతో
కలల ఖనిజాన్ని కొనితెచ్చాను..

09/03/2019 - 19:53

అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టు. వ్యామోహాల వెంట పరుగిడకు.
త్యాగం చేసే గుణం, ఇతరులను ప్రేమించే తత్వం, దానగుణం కలవారు
భగవంతునికి ఇష్టులౌతారు. భగవంతునిపై భారము వేసి నిర్భయంగా నడుచువాని దరికి దుఃఖము దరిచేరదు.

09/03/2019 - 19:48

తరువాత మసక వెలుతురులో
చెట్ల మేఘాలు.. సహజ
ఛందస్సహితాలైన కోమల శబ్దాల్ని
చినుకులు చేసి వినుకలి కానుకలుగా
ఒలికిస్తున్నాయి..
ఉదయం ఊదారంగు ‘జెండా’ నెగరేయగానే
కిరణాల బాధ్యతల్ని నెత్తికెత్తుకొని
వ్యక్తిమయకోశమైన ప్రపంచమంతా
జీవన సమరానికి తయారౌతుంది, స్వప్నాల కాటుపడని
మనుషులు మనుషులుగా వీధులన్నీ
తొందరను ప్రవహిస్తూ..

09/03/2019 - 19:45

‘వినాయక చవితి’, దసరా, దీపావళి, కార్తీక ద్వాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి ఇలా సంవత్సరం పొడువునా ఎన్నో పండుగలు, పర్వాలు వస్తూనే ఉంటాయ. చిన్న పె ద్దా తేడాల్లేకుండా ఎంతో సంబరంతో కొత్త వస్త్రాలు కట్టుకుని ఎన్నో కొత్త కొత్త పిండివంటలు చేసుకొని తింటూ ఉంటారు. మరెన్నో సంబరాలు చేసుకొంటూ ఉంటారు.

Pages