S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

01/13/2020 - 04:56

మంచు సెలయేటి తరగల యంచుదాకి
సంతతానంద మయ నూత్న సత్య కాంతి
ఎడద నూగిస వాడిన ఎలమియయ్యె
సాంధ్య వేణుగీతమ్ముగ సాగి సాగి

మావి తోపుల తిరుగాడు మబ్బు నీడ
కొమ్మ పైకెక్కి చాటుగా కూయు పికము
పవన పరిరంభ పులకిత ప్రసవ చయము
ప్రణయ తంత్రుల విశ్వవిపంచి మీటె

01/11/2020 - 22:48

ఓంకారమే ప్రణవము. నటరాజ స్వామి ఆనంద నాట్యం చేసే సమయంలో ఆయన కాలి అందె యొక్క మువ్వ ఒకటి జారి క్రిందకు పడిందని, అదియే ఓంకార నాదం చేసిందని, సృష్టికి పూర్వం కేవలం ఓంకార శబ్దం మాత్రమే ఉన్నదని భక్తుల భావన. పవిత్ర బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా (యోహాను 1.1) ‘‘ఆదియందు శబ్దము ఉండెను. అది దైవము వద్దనుండెను. అదియే దేవుడై ఉండెను’’ అని చెప్పబడియుంది.

01/09/2020 - 22:47

ఈ నేల ఒక విధి యుక్త సంస్కార క్షేత్రం
ఇక్కడ ప్రతి ప్రాణం
పూవు పొత్తిళ్ళలో తేలే ఒక తేనె చుక్క
ఋషులు ఆత్మ సింధువులో మనకలు వేస్తూ
చరిత్ర పుటల్ని తిరగేస్తే చిందిన చిరంతన తర్పణం
ఏ ఆదిమ నిశలో
అనంత సూర్యగోళ నివహ ప్రస్తావన వుందో
అక్కడ ఒక శిశువై మానవతా రూపశిల్పంతో
తయారైన చేతో విధి...
ఇదంతా మృదుల హింసా రిరంస లోంచి

01/09/2020 - 22:45

తన నిశ్చలమైన భక్తితో సాక్షాత్తు శ్రీరంగనాథుడ్నే మెప్పించిన మహాభక్తురాలు గోదాదేవి. ఆండాళ్‌గా పూజలందుకుంటున్న ఆ తల్లి ఆవిర్భవించిన పుణ్యధామమే ‘శ్రీవిల్లిపుత్తూరు’. తమిళనాడు రాష్ట్రం మధురై నగరానికి 75 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్న ఈ దివ్యక్షేత్రం గోదాదేవి పాద స్పర్శతో, ఆమె శ్రీహరి భక్తితో పునీతమైంది.

01/09/2020 - 02:14

వేదములు అనాది నుంచి ఉన్నాయి. ఈ సృష్టి ద్రవ్యము. గుణము అనే రెండు ప్రధాన లక్షణాలను కలిగి ఉంది.

01/09/2020 - 02:11

సత్యం శివం సుందరం
*
ఈ గండ్రగొడ్డలి ఇక ఒళ్ళు విరుచుకోవాల్సిందే..
తొలి ఉషస్సును తల్లో పూవుగా ధరించిన ప్రాచీ పురంధ్రికి
మొక్కుతున్నప్పుడే
కాంతి నన్ను ఆపాదమస్తకం అరుణిమతో తడిపింది
నాలో కర్తవ్య కూలంకషలు ప్రవహిస్తాయి
నా జాతి కోసం వ్రాసే ఏ పాటైనా
అమరత్వాన్ని ఉల్మీలనం చేస్తుంది..
***
‘‘ఆకసమ్మున పందిరి నల్లుకొంచు

01/08/2020 - 04:25

జీవరాశులన్నింటిలో మానవుడు అధికుడిగా పరిగణింపబడడానికి కారణం కేవలం అతని మానసిక వికాసమే! బుద్ధిజీవి కాబట్టి తాను మనసులో ఇష్టపడినవన్నీ అతను సాధించుకోగలుగుతున్నాడు. తన చంచలమైన మనస్సును కూడా స్వాధీనం చేసుకోగలిగి, అపార భూతదయ కూడా కలిగి ఉంటే ‘మనీషి’ కూడా అవుతాడు.

01/08/2020 - 04:23

వెనుక జన్మాంతర స్మృతి
వెంటదెచ్చి
మాయ బంధమ్మునన్ ద్రోసి
పారజూచు
సూత్రమలాగు తార్కిక సూక్ష్మయుక్తి
గోచరము కాని
హృదయ నిగూఢ శక్తి..
ఎంత తీయని బాధకీ ఎడము తోచె
చేరువను తాకు దూరవౌ చింత నూని
మరల దివసాంత వేళ విమర్శ చేసి
సిత నిశాంత ప్రఫుల్లమై స్నిగ్ధవౌను..
విరహ నైరాశ్య నీలిమ కరడుగట్టి
ఆవృతిగ నిల్చు అనుభూతి కాకరమ్ము

01/07/2020 - 22:32

‘‘పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతేయచ!
భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేననే’’
అంటూ భక్తులు సేవించే శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి

01/07/2020 - 22:26

అర్గళోధృతాన్వయ భాషా ఘోష..?
విరిసిన పూల గినె్నలోని తేనెకు
ఏతా మెత్తే ఇందిందిరాలు.. మెలత కలువ మేని ఎత్తుపల్లాలను
చిలిపి వెనె్నల చేతుల్తో తడిమే చందమామ
అలసిన శరీరాలకు ఆకుల గొడుగు పడుతున్న చెట్టు
ఱెప్పలు బంధించే చూపుకు
కలల సౌకుమార్యాన్ని అద్దిన నిద్రాబలిమి
ప్రవృత్తి జ్వాలల్తో ఆవిరులు కక్కుతున్న అంతరంగం

Pages