S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/08/2018 - 20:59

* సత్పురుషులతో, సంత్సంగాలలో ఎక్కువ సమయం గడిపితే సదాచారాలు అలవడుతాయ.
* ఆపత్కాలాలలో ధనంతో పాటు మనిషి సాయం కూడా కావాల్సి ఉంటుంది.
* ఉత్సాహవంతులకు ఊపిరి ఒక్కటున్నా చాలు.
* కులంకన్నా గుణమే ప్రధానం.
* పండితులకు విద్య అలంకారమైనట్లుగా మనిషికి శీలం అలంకారం.
* సత్పురుషులకు ఆవగింజంత ఉపకారం కూడా మేరుపర్వతం అంత కనిపిస్తుంది.
* కన్నతల్లిని ఉన్నఊరును మరవకూడదు.

03/07/2018 - 21:29

సత్సాంగత్యమెంత ఫలప్రదమో, దుర్జన సాంగత్యం అంతహానికరం. కనుక అది పరిహరించదగినది. అది మనిషిని కామ, క్రోధ, మోహాది అరిషడ్వర్గాల బందిఖానాలో బంధిస్తుంది. చిత్తాన్ని భ్రమింపజేస్తుంది. మనిషి అథఃపాతాళానికి తీసుకొని వెళ్లేటట్టు చేస్తుంది. మనిషిని సర్వనాశనం అయ్యేంతవరకు భ్రమలోనే ఉంచుతుంది. కనుక ‘దుష్టులకు దూరంగా వుండాలి’ అనడం!

03/07/2018 - 21:26

109. పతిని మించిన ప్రియబాంధవుండుగాని
భర్త సేవకు మించిన తపము గాని
లేవు మరువకు మమ్మ ఈ ధర్మ పథము
ననుచు బోధించె ననసూయ నిలజ కపుడు

110. వృద్ధ దంపతులకు భక్తి పూర్వకముగ
వందనములిడి మువ్వురనుజ్ఞ వేడి
దండకారణ్యమున పయనింప నచటి
బ్రహ్మవేత్తలుప్పొంగుచు రాముగనిరి

03/07/2018 - 00:11

97. అట్లు శపథము జేసి రామానుజుండు
పాదుకల భక్తితో తలపై ధరించి
అన్న అనుమతి వడసి శతృఘు్న తోడ
అరద మెక్కెను తిరిగి కోసలను జేర

98. రామచంద్రుడు గురుజనంబులకు మంత్రి
వరులకును వందనమ్ము లొనర్చి పరిజ
నముల వీడ్కొల్పి గద్గద గాత్రుడౌచు
తల్లులకు మ్రొక్కి యాశ్రమ మందు జొచ్చె

03/07/2018 - 00:09

ఎన్ని సంపదలు, పదవులు, విద్యా సంపద, ధనం, హోదాలు ఎలా ఏవి ఉన్నా అహంకారం ఎప్పుడూ పనిచేయదు. తామే గొప్ప అనుకోవడం ఇతరులని తక్కువగా అంచనా వేయడం చిన్నచూపు చూడడం తగదు. అది అహంకారులకే ముప్పు. అందుకు నిదర్శనంగా మనకు అత్యంత భక్తుపరుడు, సంగీత విద్వాంసుడు, తాండవకృష్ణమాచార్యులు కథ తేటతెల్లం చేస్తుంది.

03/05/2018 - 21:11

సామవేద మహావాక్యము ‘తత్త్వమసి’. చరాచరమంతా వ్యాపించియున్న శుద్ధచైతన్యము ఎక్కడో లేదు, నీలోనే వుండి, నీవైయున్నదని నిర్వచించడం చాలా ఆశ్చార్యాన్ని, తృప్తిని కలిగిస్తుంది. శంకర భగవత్పాదులు చాటి చెప్పిన అద్వైతము ఈ మహావాక్యమునుండే ఆవిర్భవించినది ‘ఏక మేవ అద్వితీయం’, ఉన్నది ఒక్కటే! అదే పరబ్రహ్మము. అది నీలోన, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నదనే ఒక గొప్ప సత్యాన్ని అద్వైతము ఆవిష్కరించినది. ఆత్మ పరమాణు ప్రమాణమైనది.

03/05/2018 - 21:05

85. గురు జనంబులు మంత్రులు వౌని వరులు
అందరాసీనులై యుండ రామచంద్రు
పాదముల చెంత గూర్చుండి భక్తి వినయ
ములతొ భరతుడు అన్నతో బల్కెనిట్లు

86. అన్న! శమియింపు మన్న నన్ గన్న తల్లి
మూఢ చిత్తమై చనటి కార్యంబొనర్చె
అగ్రజుండవు నీవుండ పిన్న వాడు
రాజ్యమేలుట ధర్మమే? రామచంద్ర!

03/05/2018 - 21:04

దేహము, ఆత్మ వేరు వేరు. చేసిన కర్మల వల్ల ఈ దేహము ప్రాప్తవౌతుంది కాని దేహము ఆత్మ ఒక్కటి కాదు. మానవుడు పాత బట్టలను విడిచి కొత్త బట్టలు ధరించినట్లుగా చేసిన కర్మల ఫలితాన్ని బట్టి ఆత్మ ఇపుడున్న దేహాన్ని విడిచి మరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. కాని ఆత్మ చావదు పుట్టదు. అసలు ఆత్మకు చావు పుట్టకలు లేవు. ఆత్మ దేహము కాదు. దేహమందు దేహి ఒకడు కలడు. అతనికి కౌమార, యవ్వన జరలవలనే మరొక దేహము కూడ ప్రాప్తమగును.

03/05/2018 - 20:59

అయ్యో నాకోసం ఇంత తపించే నావారిని నేను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం ఏం బాగుందిఅనుకొన్నాడు. వెంటనే ఒక్కసారిగా తన దేహాన్ని పెంచాడు. అప్పటిదాకా అంతా నా ప్రతాపం అనుకొన్న కాళీయుడు విచిలితుడయ్యాడు. ఇదేమిటి ఇట్లా అవుతోందే అనుకొన్నాడు. తృటి కాలంలో కృష్ణుని దేహం కాళీయుని చీల్చుకుని పైకి వచ్చింది. ఆ దెబ్బకే కాళీయునిలో బలహీనత ఆవరించింది. ఆపై కృష్ణుని కాళీయుని పడగలపై నిల్చున్నాడు.

03/05/2018 - 02:05

నేటి యుగంలో ఒకర్ని చూసి మరొకరు అందని ‘ద్రాక్ష’ కోసం ఎగురుతూ, ఇంకా సాధ్యం కాకుంటే నైతిక విలువలను కాలరాసి, తమ పంతాన్ని నెగ్గించుకుంటున్నారు. ఈ ‘పరుగు’ ధర్మానికి విరుద్ధమన్న విషయాన్ని పక్కన పెడుతున్నారు. దీనివల్లనే జీవితానికి తెలియని ‘అసంతృప్తి’ అనే ముప్పు పుట్టుకొస్తుంది.చికాకులు పరాకులు వస్తున్నాయ. ఒకరంటే మరొకరికి కోపం, పరిస్థితుల పట్ల అసహనం ఎక్కువ అవుతున్నాయ.

Pages