S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/22/2018 - 21:06

292. భానునందను డవనిజ పతిని జూచి
‘‘రాఘవా! మే మొక దినము పర్వతాగ్ర
మందు నుండగ గగన మార్గమ్మునందు
రావణాపహృతయగు స్ర్తి మమ్ముజూచి

293. భూషణంబుల కొంగున మూటగట్టి
మా దరికి విసరగ నవి మేము దెచ్చి
భద్రపరచితి’’ మని గుహన్ పదిల పరచి
నట్టి నగలను రాఘవునెదట నుంచ

03/21/2018 - 21:15

మీ పూజా మందిరంలో ఉన్న ఇష్ట దైవం గురించి తెలియజేయాలనుకొంటున్నారా!
దైవానికి మీరు ఎలా చేరువ అయ్యారో, దానివల్ల మీరు పొందే మానసిక ప్రశాంతత,
ఆనందం గురించి వివరించాలనుకొంటున్నారా!
మీ పూజాగది అలంకరణ, అక్కడి ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా!
అయితే ఆ అవకాశాన్ని మీకు ఆంధ్రభూమి కల్పిస్తోంది
మీ దేవుని గది విశేషాలు, అలంకరణ, పూజాపద్ధతులను వివరిస్తూ

03/21/2018 - 21:14

ధార్మిక, పౌరాణిక, ఆచార, ఆధ్యాత్మికపరమైన సందేహాలపై ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. వాటికి త్రోవగుంట వేంకట సుబ్రహ్మణ్యముగారు సమాధానాలను ధర్మభూమి శీర్షికలో ఇస్తారు. ఈ కింది కూపన్‌లో రాసిన ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధాన మిస్తారు. కనుక మీరు వెంటనే మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఈ కూపన్ నింపి మాకు పంపండి.

ధర్మసందేహాలు

03/20/2018 - 21:29

263. అన్న దమ్ములట్లు పురోగమించి ఋష్య
మూక నగసమీపంబున సంచరింప
దేవసముల నద్భువ భద్రమూర్తులైన
రాజనందనులను కపిరాజు జూచి

264. ‘‘మంత్రులార! జూచితిరె వారి శరచాప
ధరుల ధీరుల ముని వేషధరుల వాలి
పంపునన్ వచ్చి నట్టున్నవారు గాక
తాపసులకేల శరచాప ధారణములు?’’

04/09/2018 - 21:57

ఈ సుయోధనుడు నిశ్చయంగా కురువంశ వినాశకుడు అవుతాడు. సర్వనాశనమూ ఇతని వల్లనే జరుగుతుంది.’’ అని అనగా దుర్యోధనుడు విదురుని ధిక్కరించి
‘‘ప్రాతికామీ! ద్రౌపదిని తీసికొనిరా! పాండవుల గురించి భయపడవలసిన అవసరము లేదు. విదురుడు పిరికివాడు.’’ అని అనగా ప్రాతికామి సింహపు గుహలోనికి కుక్క ప్రవేశించినట్లుగా రాజ భవనంలోనికి ప్రవేశించి ద్రౌపది వద్దకు చేరాడు. ద్రౌపదిని చూచి ఆమెతో

03/20/2018 - 21:22

* ఆత్మ విమర్శ ప్రతివారికి అవసరమే. కాని అందరూ ఆత్మ విమర్శ చేసుకోరు. ఆ దిశగా ఆలోచించేవారు అరుదుగా కనిపిస్తారు. కాని కపిలబోధలో దేవహూతికి కపిలుడు బోధ చేస్తూ గర్భస్థ శిశువు చేసే ఆత్మ విమర్శ గురించి చెప్పినట్టు ఉంది.

03/19/2018 - 22:19

ప్రస్తుత సమాజంలో ధర్మము దారితప్పుతున్నది. అధర్మం రాజ్యమేలుతున్నది. ఎక్కడ చూసినా ఏరంగంలోనైనా అవినీతి బహుధా కనిపించడం శోచనీయం. నేటి యువతకు ఏది ధర్మమో? ఏది అధర్మమో తెలియని పరిస్థితి నెలకొని యుండుట విచారకరం. తుదకు దైవసన్నిధిలో కూడా నిర్భయంగా అవినీతిని కొనసాగించుట చూస్తే అతిత్వరలో ధర్మసంస్థాపనా యజ్ఞ క్రతువు ప్రారంభమగుట తథ్యము.

03/19/2018 - 22:31

మనుచరిత్రలో ప్రవరాఖ్యుడు సామాన్య గృహస్థు. పైగా ఉపాధ్యాయుడు. దాంతో నిత్యకర్మానుష్ఠానం చేసుకొంటూ పిల్లలకు వేదాధ్యయనం చేయిస్తూ తన తల్లిదండ్రుల సేవ చేసుకొంటూ దినవారీ కార్యాలను చేసేవాడు. అట్లాంటి ప్రవరునికి తీర్థయాత్రలు చేయాలనే తీరని కోర్కె ఉండేది. దానితో అతడు నిత్యమూ ఎవరైనా తీర్థయాత్రలు చేసిన వారు కనబడితే వారికి ఆతిథ్యమిచ్చి వారు చూసివచ్చిన వివరాలను చెప్పమని అడుగుతుండేవాడు.

03/19/2018 - 22:01

248.ఇంద్రువర గర్వమున నేను యుద్ధమునకు
బిల్వవజ్రమునను గొట్టె బల విరోధి
తలయు కాళ్ళును గుండెలో దిగబడంగ
వలదు రుూ రూపు జంపుము వజ్రి యంటి

249.బ్రహ్మ వరమున నీవు దీర్ఘాయు వౌట
జంప జనదని ప్రాణ రక్షణకు వజ్రి
హృదయమున నోరు దీర్ఘ బాహువుల నిచ్చె
ప్రాణులను దిని బ్రతుకు సాగించుచుంటి

03/19/2018 - 22:26

సజ్జన స్నేహం గురించి తులసీదాసు రామచరిత్‌మానస్‌లో గొప్పగా చెబుతారు. సజ్జన సాంగత్యాన్ని ఎంత ఖర్చైనా గూడా చేయాలంటారు. దుర్జనులతో సాంగత్యాన్ని రూపాయి ఖర్చుచేసి మరీ వదిలించుకోమంటారు. సజ్జన స్నేహం కోసం ఎంతదూరమైనా వెళాలనేది పెద్దలమాట. రామాయణంలో కైకకు అరణపు దాసిగా వచ్చిన మంథర తో చాలా స్నేహం ఉండేది. అన్ని చోట్ల ఈ స్నేహం బాగానే ఉంది కాని కైకపై ఉన్న దురభిమానంతో మంథర దుర్బోధ చేసింది.

Pages