S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

08/16/2018 - 20:04

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
*
అవ్యక్త్యో యమచిన్త్యో యమవికార్యో యముచ్యతే
తస్మాదేవం విదిత్యైనం నానుశోచితుమర్హసి

08/16/2018 - 20:08

8. తులసీ పత్రం- తులసి దళములు (Ocimum Vilosum) :- దీని ఆకు రసము లేక కషాయము కొంచెము చేదుగా, కారముగా వుంటుంది. ఉష్ణము చేస్తుంది. జ్వరమును, కఫవాతాలను, శే్లష్మము, దగ్గు, క్రిమిరోగమును పోగొట్టుతుంది. రుచి పుట్టిస్తుంది. బుద్ధిని పెంచుతుంది. జఠర దీప్తినిస్తుంది. తులసిని దొడ్లలోవేసి పెంచితే దాని గాలివలన విశూచి మొదలగు అంటువ్యాధులు నివారించబడుతాయి.

08/15/2018 - 21:36

‘కుంకుమాంకిత వర్ణాయ కుందేందు ధవళాయచ
విష్ణువాహన నమస్త్భ్యుం పక్షిరాజాయతే నమః
అని శ్రావణ పంచమనినాడు నాగులను పూజించిన వారికి పుత్రప్రాప్తి కలుగుతుంది. సంతాన ప్రదులైన నాగులను పుట్టలో పాలు పోసి పూజిస్తే వంశోన్నతి జరుగుతుందని నాగభక్తుల నమ్మకం. కార్తికంలోను, మార్గశిరంలోను కూడా నాగులను పూజిస్తుంటారు.

08/14/2018 - 20:15

ఈ విషయంలో మనమేమీ మైళ్లకు మైళ్లు తవ్వకాలు చేసి, చారిత్రక సాక్ష్యాలకోసం కసరత్తులు చేయనక్కరలేదు. ప్రపంచం మొత్తంమీద అతి పురాతన సాహిత్యంగా గుర్తింపు పొందిన వేదం ఏం చెపుతుందో వింటే చాలు.

08/13/2018 - 19:37

ప్రతి సంవత్సరమూ మఖాది నక్షత్రాలు భాద్రపదంనుంచి ఫాల్గుణం దాకా, కనిపించకుండా పోతూనే వుంటాయి.

08/12/2018 - 21:01

కనుక మానవ లోక సంఘటనలు గ్రహలోకానికి ప్రతిబింబాలు. ఇది ఒక చక్రం! ఈ చక్రంలో కేవలం పూర్వ కర్మల ప్రతిబింబాలు మాత్రమేకాక, మానవుల సంకల్పబలం అనే కొత్త అంశం కూడా వచ్చి చేరింది. అందువల్ల ఈ ప్రతిబింబ చక్రం నిత్య చలనశీలంగా మారిపోయింది. ఈ సత్యాన్ని గ్రహించక, ఈనాటి వైజ్ఞానికులు భూలోక సంఘటనలకు కారణాలను భూలోకంలో మాత్రమే వెతుక్కుంటున్నారు.

08/09/2018 - 19:28

ప్రతులకు
7-8-51,ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
--------------------------

08/09/2018 - 19:28

ప్రతులకు
7-8-51,ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
--------------------------

08/08/2018 - 18:48

జన్మనా జాయతే శూద్రాః కర్మణా జాయతే ద్విజః అని స్మృతి. పుట్టకతో అందరూ శూద్రులే. నియమనిష్టలతో భోగత్యాగాలు చేసి వేదాధ్యయనము చేయుచూ లౌకిక విషయాసక్తులు కాని వారు ద్విజత్వమును పొందుదురు. బ్రహ్మజ్ఞానము గల ఈ ద్విజలు మిగిలిన వర్ణముల వారికి దిశానిర్దేశము చేయగలరు.

08/07/2018 - 19:30

హనుమంతుడు తన మాటల చాతుర్యంతో శ్రీరాముడిని మొదటి చూపులోనే ఆకట్టుకున్నాడు. అందరిచేత హనుమంతుడు ప్రశంసించబడ్డాడు. భయపడుతున్న సుగ్రీవునికి తన మాటలతో చేతలతో భయాన్ని దూరం చేశాడు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోక సుఖలాలసతో మునిగిన సుగ్రీవుని కూడా హనుమంతుడే తన మాటల చేత కర్తవ్యపాలనకు నిలబడేట్టు చేశాడు. దుర్భర వేదనలో ఉన్న సీతమ్మకు తన మాటల చేత ప్రియం కల్గించాడు.

Pages