S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/25/2019 - 02:41

దాదాపుగా దేశంలోని భాషలన్నీ సంస్కృతం నుంచే వచ్చాయి కాబట్టి దేవనాగరలిపి అన్ని భాషలకూ సరిపోతుందని ఆయన భావించాడు. ఇండియన్ ఒపీనియన్ గుజరాతీ సంచికలో ఒక పేజీ మొత్తం తులసీదాసు రామచరిత మానస్‌ను హిందీలో ముద్రించేవారు. హరిజన్ పత్రిక అక్షరాలను గాంధీ స్వయంగా ఎంపిక చేశాడు.

12/25/2019 - 02:38

నాలో మరో ఆయుష్మంతుడు హృదయావిష్కరణ చేసిన
ఈ ‘మధుచందన’ మకర తోరణ మహర్నవమంతా ఆత్మశిక్షతో
ఛందస్సుందర సౌకుమార్యాన్ని ప్రతిబింబించిన
ఋజుపార్శ్వం జీవితాన్ని అనుభవించకుండా
బ్రతుకుదామనే అల్పజీవులకు ఈ ఊపిరి అందదు
అగ్నిచ్ఛటను ఆవహింపజేసుకున్న
నా మూర్తిమత్వాన్ని దర్శించాలంటే
అనల తత్త్వానుశీలం అవసరం..
తీరాలు కనిపించని దూరాలు ఎక్కడున్నాయని

12/24/2019 - 21:56

ఇండియన్ ఒపీనియన్, యంగ్ ఇండియా, నవజీవన్ పత్రికలకు గాంధీ సంపాదకత్వం వహించాడు. ఆయన వాటిని తన స్వంత ముద్రాణాలయంలో ముద్రించి, ప్రచురించాడు. ఇతరుల యాజమాన్యంలో నడిచే ముద్రణాలయాలమీద ఆధారపడితే తన అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేయలేనని ఆయనకు తెలుసు. ఇండియన్ ఓపీనియన్ వారపత్రిక బాధ్యతలు ఆయన స్వీకరించినపుడు అది నష్టాలలో ఉంది.

12/24/2019 - 21:50

రమణియమ్ము విశాలమై యల మహారాష్టమ్మ్రునన్ బుణ్యతీ
ర్థ మహిష్‌టమ్మగు నయ్యిలాపురము నన్‌భ్రాజిల్లు ఘశే్మశ్వరున్
యమ దుర్దశ నిజాంఘ్రిసేవకు మహోదారాత్ము దారాత్ము మం
జీమ సర్వస్వము జొచ్చెదన్ శరణమున్ సిద్ధాత్మ సర్వస్వమున్

12/23/2019 - 22:28

తన సహాయులవల్ల కానీ, ఉప సంపాదకులవల్ల కానీ, రిపోర్టర్ల వల్ల కానీ, కంపోజిటర్‌వల్ల కానీ, ప్రూఫ్ రీడరువల్లకానీ తప్పు జరిగితే, సాంకేతిక కారణాలవల్ల పత్రిక విడుదలలో ఆలస్యం జరిగితే దానికి సంపాదకుడే బాధ్యత వహించాలని ఆయనకు తెలుసు. ఆయన సంపాదకత్వంలోని ఏ పత్రికా ఆయన భారతదేశంలో ఉన్నా, బర్మాలో వున్నా, శ్రీలంకలో ఉన్నా, ఇంగ్లాండులో వున్నా ఆయన రాయవలసిన దానివల్ల ఎప్పుడూ ఆలస్యంగా విడుదల కాలేదు.

12/23/2019 - 22:23

అమితానంద మహా వనాంతరము నందా నంద కందాకృతిన్
దమితాఘుమ్మగు వారణాసిని జగద్రక్షా వినిద్ర స్థితిన్
దమిదానున్ దన యన్నపూర్ణయునుగా దానైన విశే్వసు న
య్యామర ద్వపన తీసనాధుని విశాలాక్షీ విభున్ మ్రొక్కెదన్..

భవ్య గోదావరీ తీర దివ్య దేశ
విమల సహ్యాద్రి విఖరాన వెలసి దర్శ
నంపు వేళనె పాతక హారియైన
ఆద్యుత్య్రంబకేశుని నెప్పుడభినుతింతు

12/22/2019 - 02:37

ఆయనకు పేరు లేని లేఖలంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు. కానీ సంపాదకునికి లేఖలలో తీవ్రమైన విమర్శలొచ్చినా ప్రచురించేవాడు.

12/19/2019 - 22:28

పాత్రికేయుడు

12/19/2019 - 22:25

ఘనమై యొప్పగ నయ్యవంతి పురి బ్రాకామ్యత్వ వాల్లభ్యముల్
మొనపున్ సజ్జన కోటికిన్ పరమవౌ మోక్షంబు రక్షించు తా
తన భక్తాళి నకాల మృత్యుకృత సరిత్రాసమ్ము పోద్రోలి- పా
యని రక్తిన్ పరమేశు వేడెద భయాహర్తన్ మహాకాలునిన్

12/18/2019 - 22:20

ఈ పుస్తకం దాదాపుగా భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి, ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి, రష్యన్, జర్మన్, చైనీస్, జపనీస్ భాషల్లోకి అనువాదమయ్యింది.

Pages