S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/25/2018 - 20:03

దానగుణానికి మించిన ఉత్తమ గుణం వేరొకటి లేదు. మనం చేసే దానం ఇతరులకు శ్రేయస్సునిస్తుందంటే దానం చేయడం మంచిది అని స్వామి వివేకానంద అంటారు. మరణించిన తరువాత మన శరీర అవవయాలను ఇతరుల ప్రయోజనార్థం దానం చేసేవారు మరణంలోనూ జీవిస్తారు. తమ జీవితాలు ఆరిపోయినా ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేవారు నిజంగా ధన్యులు. తను జీవించి ఉండగానే దేహాన్ని త్యాగం చేసిన త్యాగపురుషుడు దధీచి మహర్షి.

02/25/2018 - 22:21

ధవళ వస్త్రంబు దరహాస దంతి ముఖము
ఏక దంతంబుతో వెలుగొందునట్టి
సకల విద్యల కెల్లదానొజ్ఞయైన
కొండ మనుమని కెపుడు దండంబ లిడుదు

1. శ్రీ సమృద్ధవౌ కోసల దేశమందు
సూర్య వంశజు డిక్ష్వాకు చక్రవర్తి
మనువు నిర్మితవౌ అయోధ్యానగరము
రాజధానిగ రాజ్యము జేయుచుండె

02/23/2018 - 22:39

అవన్తికాయాం విహితావతారం
ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం
వనే్ద మహాకాలమహం సురేశమ్
భావం: సజ్జనులకు మోక్షమునిచ్చుటకై ఉజ్జయినీ పట్టణమునందు అవతరించి దేవనాయకుడగు మహాకాలుని అకాల మృత్యువునుండి రక్షించుటకై నమస్కరించుచున్నాను. శివశంకరుడు భక్తవశంకరుడు భక్తులపై అపార కృపావర్షాన్ని కురిపించు భవుడు.

02/23/2018 - 22:41

జనార్దన
21.జలజలోచన నీదాస జనుల కెలమి
యర్ధ కామములిచ్చు జనార్దనుడవు
నిన్ను నిరసించు మూఢ దానవుల బటిట
దండితులజేయు చక్రహస్తుండ వీశ

ఉపేంద్ర
22.ఇంద్రునకు సోదరుండవు యింద్రియముల
కర్మ మార్గమునందు సక్రమము తోడ
నడుపు నేతవు నిన్ను పేద్రుండటంచు
బుధ జనంబుల సేవింత్రు భక్తితోడ

02/22/2018 - 23:15

ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి సాధకుడు ముందుగా ఏకాగ్రత కోసం ప్రాణాయామాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. మెల్లగా మనసు, బుద్ధిని స్థిరపరుచుకుంటాడు. ప్రతిరోజునియమ ప్రకారం ప్రాణాయామం, తపస్సు లాంటివి చేస్తున్నా ఒక్కొక్కరు మాకు ఇంకాభగవంతుని సాక్షాత్కారం గాని కనీసం భగవనుభూతి కాని కలుగ లేదని చెప్తుంటారు. భగవనుభూతి అనేది ప్రతివారికి అనుభవైకవేద్యమే. కాని దాన్ని గుర్తించిన వారు తక్కువగా ఉంటారు.

02/22/2018 - 22:39

శ్రీశైల శృంగే వివిధ ప్రసంగే
శేషాద్రి శృంగేఁపి సదా వసంతమ్
తమర్జునం మల్లిక పూర్వమేనం
నమామి సంసార సముద్ర సేతుమ్
భావం: శివా అన్నంతనే పలుకు వాడు అపారమైన కృపావర్షం కురిపించువాడు అయన పరమశివుడు అనేక కథలకు ఆధారమైన శ్రీశైలమునందు, శేషాద్రి శిఖరమునందు నివసించేందుకు వచ్చి అక్కడే స్థిరపడ్డాడు. సముద్రమును దాటించు వంతన వంటివాడు అగు ఆ శివరూపమైన మల్లికార్జునుని నమస్కరించుచున్నాను.

02/22/2018 - 22:34

అనిరుద్ధ
16.దేవకీ సుతు పౌత్రుడు దివ్యతేజు
డమిత సుందరు డనిరుద్ధు డసుర కన్య
బాణు పుత్రికకై నాగపాశ బద్దు
డైన మనుమని విడిపించి బాణునొంచి
పెండ్లిజేసెను కంసారి ప్రేమికులకు

పురుషోత్తమ
17.చేతనములుందు నీలోన చతనముల
యందు జీవాత్మవై వెల్గుచుందు వీశ
పుణ్యపురుషులు పురుషోత్తమా యటంచు
నన్యమెరుగక ధ్యానింత్రు నినె్న వరద

02/22/2018 - 01:06

సౌరాష్టద్రేశే వసుధావకాశే
జ్యోతిర్మయం చంద్రకశావతంసమ్
భక్తి ప్రదానాయ కృతావతారం
తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే
భావం: బూమిపై సౌరాష్టద్రేశమునందు జనుల భక్తి పెంపొందించుటకై అవతరించినవాడు. జ్యోతిర్మయుడు, చంద్రకళాధరుడు అగు సోమనాథుని శరణు పొందుచున్నాను.

02/22/2018 - 00:59

పద్మనాభ
11.పాల కడలిలో పన్నగ తల్పమందు
లీల పవళించి జగములు నేలు తండ్రి
పంకజాసన జనక వో పద్మనాభ
భక్తవత్సల సర్వేశ పరమ పురుష

దామోదర
12.యజ్ఞకర్తవు భోక్తవు యజ్ఞమీవు
ఉదరమందున జగముల పదిల పరచు
కున్న దామోదరా మము గన్న తండ్రి
వందనములయ్య జగదీశ విమల చరిత

02/22/2018 - 00:45

సాయిదూత
శ్రీబి.వి.నరసింహస్వామి
రచన: రావినూతల శ్రీరాములు
10/228, వనస్థలిపురికాలనీ,
మల్కాజిగిరి, హైదరాబాదు -47
సెల్: 8885653924

Pages