S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/18/2019 - 22:16

అభవ! భవదీయ దివ్య పదాంబుజాత
పూజనంబు నిశ్రేయ సభాజనంబు
దేవ! దేవాది దేవ! నీ దివ్యమూర్తి
వీక్షణంబు పునర్భవ మోక్షణంబు..’’
***
‘‘పరమ ముక్తి ఫలావళి పంటనేల
సకల సౌభాగ్య భాస్వ దైశ్వర్య భూమి
శాశ్వదానంద సౌఖ్య విశ్రాంతి సదన
హరద్వార్ మభవ! భవదీయ దివ్య ద్వారాంతరంబు

12/17/2019 - 23:11

మొదటిదానిలో దక్షిణాఫ్రికాలోని భారతీయుల స్థితిగతులు చర్చిస్తే రెండవ దానిలో దక్షిణాఫ్రికాలో భారతీయ వ్యాపారుల చరిత్ర వివరించాడు. వాటిని అనుసరిస్తూ ఆ తర్వాత రాసిన ‘గ్రీన్ ఫాంప్లెట్’ వాస్తవ గణాంకాలను తెలిపేదిగా ఉంటుంది. దీన్ని ప్రచురించిన మొదటి నెలోనే సవరించిన రెండో ముద్రణ ప్రచురించాల్సి వచ్చింది.

12/17/2019 - 23:05

‘‘కామక్రోధ సముద్భవ జ్వర మహోగ్రజ్వాల లశ్రాంతము
ద్దామ స్ఫూర్తి దహింపరేగిన తనూ తాపంబు వోకార్చి ని
త్యామోదంబిడుగాక నాకు న నిల వ్యాధూత గంగాఝర
గ్రామస్ఫార పవిత్ర వారి కణికా కాండైక సంపాతముల్..

12/16/2019 - 22:24

వేలాదిమంది మహిళలు పరదాల చాటునుంచి బయటకు వచ్చి ఉప్పు తయారీలో పాల్గొన్నారు, దేశ సేవలో మగవారికంటే తామేమీ తీసిపోమని నిరూపించుకున్నారు. వారు విదేశీ వస్త్ర దుకాణాలు, మద్య దుకాణాల వద్ద ధర్నాలు కూడా చేశారు. భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి అహింసనూ, సహాయ నిరాకరణాన్ని గాంధీ విస్తృత స్థాయిలో వినియోగించాడు.

12/16/2019 - 22:20

‘‘సహజ పవిత్రమున్ ప్రకృతి శైత్యకరంబగు నీ జలంపు పె
న్మహిమ మపారమై జగమునందిటు లొప్పుచునుండె నమ్మ బ్ర
త్యహమిపుడేని ముత్పల కితాంగులు సాగరు వెన్నుచుందు రా
మహిమను దివ్య దేహగరిమన్ దివినుండియు పెక్క్భుంగులన్’’

12/15/2019 - 22:41

భారతదేశంలో పలువురు నాయకులన్నప్పటికీ గాంధీ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చినపుడు బాధిత ప్రజలు, రైతులు, కార్మికులు తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయన సహాయం కోరారు. ఆయన ప్రయత్నాలవల్లే చంపారన్‌లో శతాబ్దాల నుంచి నడుస్తున్న బలవంతపు నీలి సేద్యం రద్దయ్యింది. ఒప్పందాల పద్ధతి రద్దు అయింది. ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైన స్థానిక సమస్యలను తమంతట తామే పరిష్కరించుకొనేలా ఆయన ప్రజలను ప్రోత్సహించేవాడు.

12/15/2019 - 22:38

కేరుచు నీ జలమ్ములను గ్రీడిలు కాకములేని దోషణో
ధారములై మదిం దివిజధామ నివాసము గోరవమ్మ! భా
గీరథీ! నిత్యవాసుల నికృష్టమృతి ప్రభవా దిదుఃఖపుం
భారము దీర్చు నీ తటము మద్భవతాప మడంచి వైచుతన్

12/14/2019 - 22:19

ఇతరులు ఈ సందేశాన్ని పట్టణానికి దూరంగా నివశిస్తున్న వందలాది మందికి చేరవేశారు. ఒక నెలలో నిధులు పోగయ్యాయి. బిల్లుకు నిరసనగా 10వేల మంది సంతకాలు సేకరించారు. నిరసన లేఖలను ముద్రించి నాటల్ గవర్నర్‌కు, ప్రీమియర్‌కు, భారతదేశపు వైస్రాయికి, విక్టోరియా మహారాణికి, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండు, భారతదేశాల్లోని వార్తాపత్రిలకు పంపారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని భారతీయులకు జరుగుతున్న అన్యాయానికి విస్తృతమైన ప్రచారం లభించింది.

12/13/2019 - 03:21

ఆ అవమానంతో గాంధీ బాగా కదిలిపోయాడు. చీకటిగా ఉన్న ప్రయాణికుల గదిలో కూర్చొని ఆలోచనల్లో మునిగిపోయాడు. ‘నేనిప్పుడు ఏంచేయాలి?’ భారతీయులను అవమానించి, చిన్నచూపుచూసే దేశంనుంచి వెళ్లిపోవాలా? ఇక్కడే ఉండి హక్కులకోసం పోరాడాలా? ఇది నా దేశ గౌరవ ప్రతిష్ఠలకు సంబంధించిన విషయం.’’ చివరకు అక్కడే ఉండిపోవాలని తీర్మానించుకున్నాడు. గాంధీ భవిష్యత్తును, కార్యాచరణను ఆ దురదృష్టకరమైన రాత్రి మలుపుతిప్పింది.

12/13/2019 - 03:18

బలితం బాఢ్యమునైన రాజ్యము తృణ ప్రాయంబుగా వీడి చం
చలవౌ ప్రబ్బలి నొప్పు నీ దరి నివాసంబై సుథామాధురీ
కలనన్ మించు భవత్పవిత్ర జలమా కంఠంబుగా గ్రోలువా
రల యానందము గేలిసేసెడును నిర్వాణోన్నతస్థానమున్

Pages