S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

06/26/2019 - 22:10

‘‘మేలుకో! ఉదయించు, నీ లక్ష్యం నీవు చేరేవరకు విశ్రమించకు.’’ అని స్వామి శ్రీ వివేకానందులు చెప్పేవారు. ఎందుకు ఇలా చెప్పారని ఆలోచిస్తే మనలో చాలామంది జడత్వానికి అంటే అకర్మకు అలవాటు పడ్డారు. జీవితానికి ఏ లక్ష్యం లేకుండానే యాంత్రికంగా ధనార్జనే ధ్యేయంగా పాటుపడుతూ బుద్ధిని అచేతనావస్థలోనే ఉంచేశారు..

06/25/2019 - 22:15

తన ఆసనమిచ్చి తాను తలవంచుకు నిలిచెను
వటువు ఎదుట ఆకసమ్మె తలవంచుకు నిలిచెననగ.

‘‘ఏమియాజ్ఞ యోమహాత్మ? ఏమి సేయగలను?
భూదానమ? గోదానమ? స్వర్ణతులాభారమ?

ఏమి స్వీకరింతురయ్య? ఏమి కోరుకొందురొ?
పుడమినొక్క పుష్పమట్లు చేత నుంచమందురొ?’’

అనగా విని వటుడు నవ్వె- నవ్వెనంతరిక్షము
ఆ నవ్వుల కెరటాలను మునిగి తేలె విశ్వము

06/25/2019 - 22:14

చోళ, పుళింద, పుండ్ర, పాండ్య, అభీర, సౌవీర, సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర, విదేహ, విదర్భ, ధ్రవిళ(డ), దశార్ణ, కర్ణాటక, గౌళ, అంగ, వంగ, వరాట, లాట, బాహ్లిక, మహుదాన, కిరాట, కేకయ, అశ్మంతక, కాశ్మీర, గాంధార, కాంభోజ,కేరళ, మాళవ, నేపాళ, ఘూర్జర, కుంతల, అవంతి, కామరూప, నిషధ మరియు కళింగ మొదలగు జనపదాలతో వర్థిల్లింది.

06/25/2019 - 22:11

తే.గీ. చేయలేనయ్య నిత్యాభిషేకములను
తిరుగలేనయ్య నీ దివ్య గిరుల చుట్టు
ఆత్మలోఁ జేతు నీ జపమదియుఁ గనుము
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

భావం: శివయ్యా! నీకు నిత్యాభిషేకాలను చేయలేను, మహత్తరమైన అరుణాచలాది గిరి ప్రదక్షిణలను కూడా చేయలేను. ఆత్మలో నీ నామజపం మాత్రమే చేయగలను స్వామీ! నన్ను రక్షించుము.

06/25/2019 - 22:01

(హంస దౌత్యం)
అట్లు ప్రవర్తించుచున్న వేనుని వద్దకు 34మరీచి (బ్రహ్మమానస పుత్రుడు) ప్రముఖులును ఋషులు వచ్చిరి... అధర్మములను చేయవద్దని, సనాతన ధర్మమును అతిక్రమించవద్దని, 3అత్రిమహర్షి తరువాత ప్రజాపతిగా అవతరించావని, ప్రజలను పాలించెదనని చెప్పి రాజువయ్యావని, అందువలన అధర్మవర్తుడవు కావద్దని వేనునికి హితబోధ చేశారు. మహర్షుల మాటలు విన్న వేనుడు.

06/25/2019 - 21:54

పద్మమంటి లేమొగ్గలు ఏతెంచిన వేమొ యనగ
ఆ కరచరణమ్ములూగె తామర మొగ్గల పోలిక.

పద్మముపై తామరాకు గొడుగుపట్టెనన్నట్టుల
ఒక ఛత్రం నీడ వటుడు నడచి వచ్చినట్టుల.

బ్రహ్మకడను కమండలం- విష్ణువుకడ జపమాలను
శివుని కడను భిక్షపాత్ర- అడిగి తెచ్చె ననగను.

అంచనడకలను దేలుచు- గరుడుని వలె పరికించుచు
నడచి వచ్చె వటుడచటకు- వృషభమట్లు తలనెత్తుచు.

06/25/2019 - 21:51

తే.గీ. దివ్యలింగాలు దేశానఁ దేజరిల్లి
జూడ ఁగన్నులు చాలవు సోమశేఖ
రా! మహత్వంబు నెన్నంగ నోమువాడ
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

భావం: ఈ దేశమంతటా ప్రకాశించే నీ దివ్యలింగాలు చూడడానికిరెండు కళ్లు చాలవు సోమశేఖరా! నీయొక్క గొప్పతనాన్ని గణిస్తే కాపాడేవాడవు. నీవేనయ్య, పార్వతీపతీ!

06/23/2019 - 22:18

(హంస దౌత్యం)
(తెలుగువచనం)
*
ఈ భరతభూమి వేదభూమి. కర్మభూమి. ధర్మభూమి. పుణ్యభూమి. ఇక్కడ ఎందరో బ్రహ్మర్షులు, మహర్షులు, ఋషులు, మునులు, యోగులు జన్మించి నేలను పునీతం చేశారు. వేదసారాన్ని బోధించారు. యజ్ఞయాగాదులను నిర్వహించారు. సర్వమానవ మనుగడకు, 3సర్వేజనా సుఖినోభవంతు2అనే వేదవాక్కుతో గట్టి పునాదులు వేశారు.

06/23/2019 - 22:17

వామనావతార ఘట్టం
వచనం: వారాదినమున చాలా దూరం పయనించి, సిద్ధాశ్రమాన్ని చేరుకున్నారు. అది తరులతాదులతో, మృగాలతో, పక్షులతో రమణీయంగా ఉంది. దాని అంద చందాలకు ముగ్ధులైపోయారు రామలక్ష్మణులు.
‘‘ఈ ఆశ్రమమెవరిది? ఇక్కడెవరుంటారు?’’అంటూ ప్రశ్నించారు వారు. అప్పుడా విశ్వామిత్ర మహర్షి దాని కథనిలా వివరించాడు.

06/23/2019 - 22:13

అనాడు విద్యారణ్యస్వామి విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేయడానికి కనక వర్షం కురిపించారు. ఈనాడు ఆ మఠం నుంచే నేను గోరక్షణ చేసిన దేశం సుస్థిరంగానే కాదు సకల భోగభాగ్యాలతో వర్థిల్లగలదని గోరక్షణ స్వయంగా చేస్తూ ప్రతి భారతీయుడిని ఈ గోసంరక్షణలో పాలుపంచుకోమని ఉద్బోధిస్తున్నాను.
- శ్రీజగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు
- హంపీ విరూపాక్ష విద్యారణ్య మహాసంస్థానం
- హంపీ విద్యారణ్య భారతీ స్వామి

Pages