S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/11/2019 - 22:19

సౌందర్యావిష్కరణకు ముందు
అంతరంగమంతా కల్లోలమే
ఎవరు పోసిన జీవమైనా రవళించే ముందు
వేదనా కలిత భావ ఝంఝమే వేణువు
జీవితం మనం అడక్కుండానే
కాలం ఇచ్చిన క్రీడ
దిగంతాలవరకు వ్యాపించిన ఊపిరిజాడ
ఒకే ఒక్క ఘడియ కోసం విరిసి
రంగుల గాలివాన వీస్తున్న కఠోర పుష్పం
వ్యయమయ్యే యుగాల వంటి క్షణాల్ని
పోగుజేసుకుంటున్న బీభత్సోవ గవాక్షం

12/04/2019 - 22:32

బ్రిటీషు ప్రభుత్వానికి గాంధీ రూపంలో మోసకారితనం కంటే దోపిడీనే గొప్పదని నిరూపించగల గట్టి ప్రత్యర్థి ఎదురయ్యాడు. బ్రటీషువారు భారతదేశానికి వర్తకులుగా వచ్చారు. వారు అన్యాయమైన మార్గాలద్వారా భారత మార్కెట్‌ను ఆక్రమించుకున్నారు, ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి అసూయ పుట్టించేస్థాయిలో ఉన్న ఇక్కడి చేనేత, నూలు పరిశ్రమను నాశనం చేశారు. రాట్నాలు, మగ్గాలు ఖాళీగా ఉండిపోయాయి.

12/04/2019 - 22:30

దూరం దగ్గరైనట్లు దగ్గర దూరమైనట్లు
ద్వంద్వ సంస్థితమైన యధార్థ జగతి
తలపు తెరల రంగస్థలి- దాని కధలు
నా కనుల చీకటుల్ పరిణితము చెంది
నిలచు నేకత్వ దీపమై నియమ విధిని
ఒడ్డి గిలబెట్టి కొడిదీయ యుజ్వలించు
రాత్రి దీపము ధాత్రిపై రాజు కొనియె
సగము నిండిన చిన్నారి చందమామ
మోవి చాటున వెనె్నల మూస బోసె
స్మృతి ముకురమందున స్పష్టబింబమొకటి

12/03/2019 - 23:02

విడుదల చేసిన తర్వాత అతనికి ఘనమైన స్వాగత సత్కారాలు ఏర్పాటుచేసి ‘ఉల్లిపాయల దొంగ’ అని బిరుదిచ్చారు. గాంధీ ఈ సభలో స్వయంగా పాల్గొని అతని నుదుటిన విజయ తిలకం దిద్దాడు.

12/03/2019 - 23:03

‘‘రసమయంబగు నాత్మ సర్వత్ర బెరసి
సర్వతోముఖ శివబిందు సామరస్య
సకల మధుమాస విభవరసాల శాఖి
యమృత ఫలములు పండించు...’’
ఇప్పుడు నేను బైటికొచ్చాను
చీకటి నిశ్శబ్దము పెనవేసుకున్న అద్వైత నుండి ఆవిర్భవించాను
శబ్దాల గాలివానను చీల్చుకొని
వెలుతురు చేసిన గాయం మాన్పుకొని
మళ్లీ నేను
నిశ్శబ్దము చీకటి కలిసి అద్వైతంలోకి వెళ్ళిపోతాను...

12/02/2019 - 22:25

పేదలకు పని ఇవ్వడానికి బదులుగా బిచ్చం వేయడాన్ని ఆయన ఆమోదించేవాడు కాదు. భారతదేశంలో బిచ్చగాళ్ళ సంఖ్య 56 లక్షలు దాటిపోవడాన్ని ఆయన నిరసించేవాడు. శారీరకంగా పనిచేసే శక్తిలేనివారు తప్ప వేరెవ్వరూ సమాజానికి పనికొచ్చే పని చేయకుండా దాన ధర్మాలమీద జీవించడం ఆయనకు నచ్చేది కాదు. బిచ్చమెత్తడమే కాదు, బిచ్చం వేయడం కూడా తప్పే అనేవాడాయన. శరీరంలో ఓపిక వున్నంతకాలం బిచ్చం ఎత్తడమంటే దొంగతనంతో సమానమే.

12/02/2019 - 22:10

‘‘పొలము దున్నుచుండెను కృషీవలుడొకండు
పాలపిట్టలు రివ్వున పారిపోయె
ఆకసము వౌనమును బూనె- అంత నిలచి
చూచితి పృథివి నర్థవిస్ఫూర్తికొఱకు’’ నవ్వాడు మనిషి
నాజూకు పెదవుల మధ్య నగపతిని నిలిపి నవ్వాడు మనిషి
నాజూకు మడతల మధ్య నాలి పాడిని పొదిగి
‘‘మనిషి నేడు మనిషియయ్యె నతి వేల
వస్య విజ్ఞాన శాస్త్ర రహస్య దీప్తి
నైన నేమి? యసలు రహస్యమ్ము మనిషి

12/02/2019 - 22:09

మనస్సెపుడూ బ్రహ్మమందే చరిస్తూ ఉండడమే బ్రహ్మచర్యమన్నారు. ప్రాచీన ఋషులు మనిషి జీవితాన్ని బ్రహ్మచర్యం, గార్హ్యస్థం, వానప్రస్థం, సన్న్యాసం అని నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు. మనిషి జీవితంలో బ్రహ్మచర్య దీక్షాసమయం బాల్యం నుండి పాతిక సంవత్సరాల వయస్సు వరకు అంటారు. అది విద్యార్థి దశ.

12/02/2019 - 22:08

శ్రీరాముడు లక్ష్మణునికి అనే్న కాదు, ఆదర్శమూర్తి కూడాను. అసలు రాముడు వేరు లక్ష్మణుడు వేరా అంటే కాదు, ఇద్దరూ ఒక అంశలో పుట్టినవారేనన్నది సత్యం. పుత్రకామేష్ఠి యాగం చేసియజ్ఞపాయస ప్రభావంతో కౌసల్యకు రాముడు, కైకేయికి భరతుడు జన్మించారు. సుమిత్రకు రాముడి అంశతో లక్ష్మణుడు, భరతుని అంశతో శతృఘు్నడు జన్మించారు.రావణుడు, కుంభకర్ణుడు అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారు.

12/01/2019 - 22:28

‘‘ప్రజలకోసం తన సర్వస్వం వదులుకున్న గాంధీ లాంటి మహాత్ముడికి వరాళమివ్వాలని నా జీవిత కాల కోరిక. అంతేకానీ నేనిచ్చే కొద్ది పైసల వల్ల ఆయన అనుకున్న పనిపూర్తవుతుందని కాదు’’ అని సమాధానం ఆమె ఇచ్చింది.

Pages