S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/16/2018 - 20:56

ఒకటికి ఒకటి కలిపితే ఎంత అంటే, చిన్నపిల్లాడైనా రెండు అని టక్కున చెబుతాడు. అది గణితం. ఒకటికి ఒకటి కలిపితే ఒకటే అని అంటే విచిత్రంగా ఉంటుంది. వెర్రిగా ఉంటుంది. కానీ అది సత్యం. అదే ఆధ్యాత్మికం!
జీవాత్మ పరమాత్మలో కలిస్తే పరమాత్మే కదా! అదే 1+1=1. ఇదే ఆధ్యాత్మికంలోని అసలు విషయం.

02/16/2018 - 20:48

అంత విదురుడు పాంచాల రాజ్యానికి చేరాడు. ద్రుపద మహారాజును దర్శించుకున్నాడు. అప్పుడు అక్కడ వున్న శ్రీకృష్ణవాసుదేవుని చూచాడు. వినయంతో నమస్కరించాడు. ద్రుపదుడు కూడా ధర్మంగా విదురుని ఆదరించాడు. ఇరువురూ కుశల ప్రశ్నలడిగి క్షేమ సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు.

02/15/2018 - 21:15

జన్మ కర్మ చ మే దివ్యమేవం యో వేత్తి తత్త్వతః
త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోఅర్జున॥
భగవద్గీత 4-9

02/15/2018 - 20:58

ధార్మిక, పౌరాణిక, ఆచార, ఆధ్యాత్మికపరమైన సందేహాలపై ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. వాటికి త్రోవగుంట వేంకట సుబ్రహ్మణ్యముగారు సమాధానాలను ధర్మభూమి శీర్షికలో ఇస్తారు. ఈ కింది కూపన్‌లో రాసిన ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధాన మిస్తారు. కనుక మీరు వెంటనే మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఈ కూపన్ నింపి మాకు పంపండి.
ధర్మసందేహాలు

02/14/2018 - 23:39

కర్మలు అనేవి బలమైనవి. చాలా బలీయమైనవి. కర్మలనేవి చిత్రంగా వుంటాయి. చాలా విచిత్రంగా మన వెంట పడతాయి. మనల్ని వెంటాడుతుంటాయి.
సంచిత కర్మలు, ఆగామి కర్మలు అని కర్మలు రెండు రకాలు. ఈ కర్మలవలనే జన్మలు. జన్మించేక గత జన్మల వాసనలు. ఫలితంగా ప్రాప్తాలు, అప్రాప్తాలు. అవును! కర్మఫలం నంచి బయటపడే మార్గమే లేదా? పరిశీలన చేద్దాం.

02/14/2018 - 23:37

‘‘గు శబ్దస్తంధకారస్య, రు శబ్ద నిరోధ స్యాత్, అంధనిరోధస్యాత్, గురురిత్యభిధీయతే’’ - అంటే - గురువు అత్యంత శక్తి సమన్వితుడు. గురు అనుగ్రహం పొందినవారి ముందు దేవేంద్రాదులు, త్రిమూర్తులు కూడా తలవంచాల్సిందే. ‘‘గురోస్తు వౌనం వాఖ్యానం, శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయాః’’ గురువు గారి వౌనవ్యాఖ్యానంతోనే శిష్యుని సందేహాలన్నీ పటాపంచలు అవుతాయి.

02/14/2018 - 23:20

ఈ సీత నాసుత- నీ సహధర్మచారిణి2 అని జనకుడు సీతను రామునికప్పగించాడు. దశరథునితో కలసి అందరూ అయోధ్యకు చేరుకొన్నారు. శ్రీరామునికి పట్ట్భాషేకం చేయాలని దశరథుడు నిర్ణయించుకొని చేయవలసిన పనులకాదేశమిచ్చాడు. సీతారాములిద్దరు కంకణధారులై వ్రతదీక్ష చేపట్టమని రాజాజ్ఞ అయంది. వారిద్దరూ వ్రతదీక్ష పట్టారు. కాని అపుడు కైకమ్మ వరాలనుఅడిగింది. దశరథుడు ఖిన్నుడై నాడు.

02/13/2018 - 22:01

ఒకసారి ఓ పల్లెటూరి వానికి ఒక సందేహం కలిగింది. అతడు ఒక యోగి దగ్గరకు వెళ్లాడు. శివా అని పిలిచినంతనే పుణ్యం వస్తుంది అంటారు కదా. నిజంగా వస్తుందా అని అడిగాడు. అతడీ ప్రశ్నను కైలాసవాసుడే విన్నాడు. యోగి దగ్గరకు సన్యాసిగా వచ్చి ఈ ప్రశ్నకు నేను జవాబు చెప్తాను అన్నాడు. యోగి చిరునవ్వుతో అంతకన్నా కావాల్సింది ఏముంది స్వామీ అన్నాడు.

02/13/2018 - 21:59

అలా నిలచియున్న ద్రౌపదిని ప్రేమతో తాకిన ధర్మజుడు ‘‘ద్రుపద రాజపుత్రీ! విధి నిర్ణయించిన ప్రకారం నేను నిన్ను పొందగలిగాను. భర్తగా నేను నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించగలనని నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ధర్మాన్ని అతిక్రమించక ఎప్పుడూ నీకు సంతోషాన్ని సుఖాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కష్టసుఖాలలో నీకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటాను’’’ అని అన్నాడు.

02/13/2018 - 21:28

ప్రత్యూష సమయాన పరమ శివా!
కైలాసవాసా అర్థనారీశ్వరా
నటనాగ్రేసరా నాట్యకారా
లయకారా నందిభృంగీ సమేతుడా
భవానితో భవుడు భద్రమయ్యా
భావనాతీతా భవ్యచరితా
శివశంభో శివశంభో
హర హర శంభో శంభో
బ్రహ్మవిష్ణువుల అహంకారంబాపి
లింగాకారుని వి వైనావు
మృకండుమనస్వినులకు
మార్కండేయునొసంగి
అపారకృపానిధి వైనావు
ముల్లోకాలను ముట్టడించే

Pages