S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/13/2018 - 21:59

అలా నిలచియున్న ద్రౌపదిని ప్రేమతో తాకిన ధర్మజుడు ‘‘ద్రుపద రాజపుత్రీ! విధి నిర్ణయించిన ప్రకారం నేను నిన్ను పొందగలిగాను. భర్తగా నేను నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించగలనని నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ధర్మాన్ని అతిక్రమించక ఎప్పుడూ నీకు సంతోషాన్ని సుఖాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కష్టసుఖాలలో నీకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటాను’’’ అని అన్నాడు.

02/13/2018 - 21:28

ప్రత్యూష సమయాన పరమ శివా!
కైలాసవాసా అర్థనారీశ్వరా
నటనాగ్రేసరా నాట్యకారా
లయకారా నందిభృంగీ సమేతుడా
భవానితో భవుడు భద్రమయ్యా
భావనాతీతా భవ్యచరితా
శివశంభో శివశంభో
హర హర శంభో శంభో
బ్రహ్మవిష్ణువుల అహంకారంబాపి
లింగాకారుని వి వైనావు
మృకండుమనస్వినులకు
మార్కండేయునొసంగి
అపారకృపానిధి వైనావు
ముల్లోకాలను ముట్టడించే

02/13/2018 - 21:26

ప్రదోష తాండవ శివుడు
ఆనంద నిలయుడు
నాట్య నాయకుడు
లాస్య లావణ్యుడు
భవసాగరం దాటించు భవుడు
భావనాతీతుడు భావరమ్య రమణీయుడు
శివ, శివా
హర, హరా
జలపాతాలు పొంగిదూకేను
భూమాత జలగంగ జోరులో
పులకించిపోయేను
డమరుకం మ్రోగగా
మూడు లోకాలు నీకు మ్రొక్కేను
అర్థనారీతత్వ
త్రిపురాంతకుడు తాను
తానే శివం అన్న

02/13/2018 - 21:22

ఏమి శాంభవలీల ఏమానంద రసహేల
అడుగడుగునా సాగే బ్రహ్మానంద రసదోట
రజిత శ్రేణుల లోన కైలాస శిఖరాన
తద్ధిమిత తకధిమిత త్రిపుట తాళములోన
ఆ శివుడు ఆడేటి దివ్యానంద సుమభరిత
శృంగార రసహేల

శరదిందు శరశ్చంద్రికా తుషార లాహిరిలోన
భువనమంతా తపిసి అమృతమే జారగా
శివుని శిరమున నుండి అలలు అలలుగారేగి
ఆ గంగయే దిగి అవినినే చుంబించగా

02/12/2018 - 22:14

శివపూజకు వారువీరను తారతమ్యాలు లేవు హెచ్చుతగ్గులు అసలే లేవు. ఎలాంటి తేడాల్లేవు. రాక్షసులు దేవతలు, మనుష్యులు ఎవరైనా ఆయన్ను సేవించేవారే. రాజు-పేద, ఆడ - మగ, పశువు-పక్షి, పాము- చీమ శివుని పూజించేవారే. శివప్రేమను చూరగొంటే చాలు, శివతత్వం అర్థం చేసుకొంటేచాలు మనం శివునిగానే మారిపోవచ్చు. శివపూజకుఏ షరతుల్లేవు. అవధులూ లేవు.

02/11/2018 - 20:52

గణపతి వేదాలకు, జ్ఞానములకు, కర్మిష్టులకు, సర్వ వ్యాపక శక్తులకు ప్రభువని సర్వగణాలకు అధిదేవతని, సర్వాహ్లాదకరుడని సర్వులకు జ్యేష్టుడని, అధినాయకుడని, ఉత్తమ కీర్తి సంపన్నుడని ఋగ్వేదం చెబుతుంది.

02/11/2018 - 20:44

ఏ పని చేయాలన్నా ఏ పని సిద్ధించాలన్నా నెరవేరాలన్నా సాధన అవసరం. ఏ కళ రాణించాలన్నా కూడా సాధననే అవసరం. జ్ఞానం పొందాలన్నా, భగవంతుని సాక్షాత్కారం పొందాలన్నా సాధన మార్గం. ఎన్నో వేలయేండ్లు తపస్సు లు సాగిస్తే భగవంతుని వ్యక్తరూపాన్ని చూడగలిగేవారు. ఎంతో కృషి చేస్తే ఒక కళలో నేర్పరితనాన్ని అలవర్చుకొంటారు. ఈ సాధన సాగించడానికి మనిషికి కుదురు ఉండాలి. కుదురు అంటే ఏకాగ్రత. ఏకాగ్రత అనుకొన్నవెంటనే సాధ్యపడదు.

02/11/2018 - 20:43

హే! కృష్ణా! వాసుదేవా! ధర్మమూర్తివి. నీదే భారము’’ అని వాపోయింది ద్రౌపది.
మరునాడు అనుకోకుండా కృష్ణద్వైపాయనుడు, సాత్యవతేయుడు అయిన వేదవ్యాస మహర్షి వారి వద్దకు వచ్చాడు.
ద్రుపదుడు, పాండవులు, కుంతీదేవి కలిసి ఎదురేగి వ్యాసభగవానునికి భక్తిపూర్వకంగా నమస్కరించారు. వ్యాసుడు వారందరినీ కుశల ప్రశ్నలడిగి ఉచితాసనాన్ని అలంకరించాడు.

02/09/2018 - 21:11

మృకండ మహర్షి మనస్వినులు శివభక్తులు. అపుత్రవంతులు. ఎన్నో యాగాలు , యజ్ఞాలు చేశారు. కాని పుత్రసంతానం కలుగలేదు. శివుడే ఈపిత్సాలను తీర్చువాడు కామితార్థప్రదాయుడు అనుకొని వారు శివుడ్నే పూజించేవారు. వారికి ఒకసారి శివదర్శనం కలిగింది. శివుడు మీకోరిక ఏమిటి అనిఅడిగినప్పుడు పున్నామ నరకం నుంచి తప్పించగలిగే పుత్రుడు కావాలని కోరారు. శివుడు మీకు పుత్రుడ్నిస్తాను కాని, అల్పాయుష్కుడు అవుతాడు అని చెప్పాడు.

02/09/2018 - 21:09

ఆ విల్లును ఎక్కుబెట్టి లాగటం ఒక బలహీనుడికి సాధ్యవౌతుందా? అస్తవ్రిద్య నేర్వనివాడికీ, కులహీనుడికీ, ఆ లక్ష్యాన్ని సులభంగా ఛేదించం సాధ్యమయ్యేపనేనా? మీ రాజు కోరిక సఫలమయింది. విచారించడం ఎందుకు?’’ అని ధర్మరాజు సమాధానమిచ్చాడు.
ధర్మరాజు మాటలను విన్న పురోహితుడు శెలవుగైకొని వెనుదిరిగి ద్రుపద మహారాజు వద్దకు వచ్చాడు. రాజును చూచి జరిగిన విషయాన్ని విన్నవించాడు.

Pages