S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

11/19/2019 - 05:52

ఆడది ఎంత కైన సరి ఆగ్రహకీలల కన్గవందునన్
బాడలమే సృజించదగు స్వైర విహారముసల్పి పోరునన్
పోడిమి వైరి వీరచయ మూర్థ విఖండము చేయగల్గదే
ఓడిన శత్రుభూపతుల కుచ్చు బిగించదె! రూపుమాపగన్

11/17/2019 - 22:43

దానివెనుక ఉన్న ఉద్దేశం తెలుసుకోనప్పుడు ఒట్టి యాంత్రిక వినియోగం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగమూలేదు అని ఆయన వివరించాడు.
సేవకు చరఖా ఒక సాధనం. మీరునేర్పే వడ్రంగం, మట్టి బొమ్మల తయారీ రంగులు వేయడం లాంటి వృత్తుల లాంటి ది కాదు. అని ఆయన ఉపాధ్యాయులకు చెప్పేవాడు. అభివృద్ధి చెందాలని ఆయన భావించేవాడు.

11/17/2019 - 22:34

సృ స్థి ల (సృష్టి స్థితి లయ) 2 వ భాగం
- సాంధ్య శ్రీ 8106897404
*

11/17/2019 - 22:31

బాబా చేతల ద్వారానే ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చెప్పేవాడు. అందరూ చాలా సులభంగా తత్త్వబోధను అర్థం అయ్యేట్టు చేస్తారనేవారు అంతేకాక ఆ వార్త శిరిడీలోనే కాక చుట్టు పక్కల గ్రామాలకు కూడా పాకింది. దానితో ఒక మంచి షావుకారు నేను తపస్సులు, దానధర్మాలు లాంటివి ఏవీ చేయకుండానే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకొంటే ఇటు సంపాదన అటు పరలోక సంపద రెండింటినీ సంపాదించుకోవచ్చు కదా. ఇక చనిపోయనా అక్కడ మనకు కష్టమేమీ ఉండదు.

11/16/2019 - 22:01

తకిలీలను, చరఖాలను తయారు చేయడం వల్ల గ్రామీణ వడ్రంగం పనివారికి కమ్మరం పనివారికి ఉపాధి లభించింది. ప్రజలకు జీవనాన్నిచ్చేదిగా మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడేదిగా ఆకలి కడుపులను నింపేదిగా చరఖా తిరిగి మారింది.

11/14/2019 - 22:30

నేల లోంచి బ్రద్దలై కమ్ముకునే సృష్టి శక్తిని నేను
అనువాదం కాని బ్రతుకును అందుకునే ‘వ్యక్తి’ని...
ఆంతర రసాహుత్యాకృతిని
బెట్టుచేసినప్పటి తొలి వేకువలో
నేను మృత్తికామరంద శిశుబీజాన్ని
ఆత్మపదార్థ నైచకీ దోహనశీలమైన మట్టి
నాకిచ్చిన వేకువలో నేను
జాగృతమైన పరిమళ రసోజాన్ని
చిత్రం... నేనెక్కడున్నానని వెతుకుతుందీ లోకం...

11/14/2019 - 22:09

‘‘నీవొక న్యాయవాదివైతే, నీ వృత్తిని మానేసి చేతి మగ్గం చేపట్టు. నీవొక డాక్టరైతే, నీ వృత్తిని వదిలేసి ఒక చేతి మగ్గం చేపట్టు’’ అని ఆయన సూచించేవాడు. ఆయన నేతగాళ్లతో ప్రత్యక్ష పరిచయం ఏర్పరచుకొని చేతి మగ్గాల గురించి సమాచారం సేకరించేవాడు. భారతదేశంలో చేతి మగ్గాలకు కేంద్రం అహ్మదాబాదు కాబట్టి ఆయన తన మొదటి ఆశ్రమాన్ని అక్కడే స్థాపించాడు. ఆశ్రమవాసులంతా స్వదేశీ దీక్షను పాటించేవారు.

11/14/2019 - 22:03

మృడ ! సదాశివ! భగవంత మేరుచాప
గిరిశ! చారువిక్రమ! శుభంకర సురేశ!
దేవ! దక్షాధ్వర ధ్వంస! దీనబంధు!
కొన్ని నిముషాలు దివ్వెన్నై కొలుతునిన్ను!

నిన్ను కొల్చిన క్షణమదే నిఖిల జయము
నిన్ను పిల్చిన నోటిదే నిజపథమ్ము
నిన్ను తల్చిన మనసుదే నిత్యశాంతి
కార్తీకమున దీపము జూడ కనుల పంట

11/14/2019 - 22:01

మణికంఠుడు, పందళరాజకుమారుడు, స్వామీ, హరిహరపుత్రన్, అయ్యన్,అనుపలు నామాల తో పూజించే స్వామీయే అయ్య ప్ప. దీక్షతీసుకొన్న అయ్యప్ప భక్తులు నిరంతరమూ ‘స్వామియే శరణం అయ్యప్ప’ అంటుంటారు. దీక్షధారణలో ఏన్నో నియమాలను స్వాములు పట్టుదలతో పాటిస్తుం టారు. ఆ నియమాలలో కొన్నిం టిని చూద్దాం. గురుస్వాముల వారి ఆశీస్సులతో మాలధారణ చేస్తారు. 41దినముల కఠిన కఠోర దీక్షను చేపట్టిన వారు, నల్లని వస్త్రాలు ధరిస్తారు.

11/14/2019 - 22:00

సీ. బాలలపై ప్రేమఁ బలుతెఱంగులఁ జూపి
వారల హృదయాలఁ జేరువాడు
శాంతి2కపోతాలు సతతమ్ము స్వేచ్ఛగ
నెగురుట ధ్యేయమై నిలచువాడు
పాండితీశోభతో భాసిల్లు నిరతమ్ము
బాలల మోముల వనె్నవాడు
కోటు బోత్తాములోఁ గొలువుదీరిన 3గులా
బీ2ప్రేమ చిహ్నమై వెలుగువాడు

Pages