S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/17/2019 - 22:35

ఇంతలోనె వినిపించెను వింతగ మురళీరవమ్ము
ఇంతుల చేమంతి ముఖములంత లేసినాయెను

కొమ్మలలో రెమ్మవోలె రెమ్మమాటు కోకిలవలె
కోకిలవలె పోకిరివలె కొంటె కృష్ణుడగుపించెను.

కృష్ణపత్నులు:
ఏమిటోయి ఈ ఆటలు? ఏమిటి ఈ పాటలు?
మా తోడనె ఆటలా? ఆటలె సయ్యాటలా?

రేతిరంత కలలలోన ఎటనెటనో తిరిగితిమి
అందమైన లోకమ్ముల ఆనందమునందితిమి

03/13/2019 - 19:43

వివాహ ముహూర్త సమయంలో పేటిక తెరచి, భయంకర సర్పమును గాంచి, జరిగిన మోసమును గ్రహించి, వచన బద్దురాలై, రాకుమారి పామునే తన భర్తగా స్వీకరించెను. ఆ సర్పమును కంఠమున ఉత్తరీయము వలె ధరించి, భగవదనుగ్రహమునకై తీర్థయాత్రల కేగి, పుణ్య క్షేత్రములను తిరుగుతూ, దండకారణ్యమందలి పుణ్యభూమి యగు ధర్మపురికి ఏతెంచారు.

03/13/2019 - 19:40

ఏమున్నది తెల్లతెల్లగ తెల్లవారుచున్నది.
కనిపించడు శ్రీకృష్ణుడు! కనుపింపరు చెలియలు!

ఎటుచూచిన ఆకులె! పూరేకులె! పుప్పొడులే!
రాలి రాలి రేతిరంత రాశులుగా మారెను!

ఏమాయెనొ ఏ మాయనొ? ఎవరెత్తుకుపోయిరొ?
ఏమైరో వెలదులంత? ఏ మూలను దాగిరొ?

అనుచునామె కలత చెంది
వెదకె నన్నిదెసల

ఇంతలోనె ఒక చల్లని మారుతమ్ము వీచెను
గాలితోడ మరులు గొలుపు పరిమళమ్ము పూచెను

03/12/2019 - 21:00

భారతీయ ప్రాచీన సంస్కృతికి, హైందవ సనాతన సాంప్రదాయాలకు పట్టుకొమ్మగా నిలిచి, ప్రధానంగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల త్రైమూర్త్య నిలయమై, వరదాయినియై, భక్తి ముక్తి ప్రదాయినియై, పరమ పావనియైన పవిత్ర గోదావరినదీ తీరాన వెలసి, పౌరాణిక, ఐతిహాసిక, చారిత్రిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుని, హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యానికి అనాదిగా ప్రతీకగా, దక్షిణ కాశిగా, హరిహర క్షేత్రంగా, నవనారసింహ క్షేత్రాలలో నొకటిగా రాష్ట్రంలో వాసికెక్క

03/12/2019 - 20:50

రాధ కాదు ఆమె కాంతి- ధారా ప్రవాహం
నాలో నూతన తేజం నింపెడు ఉత్తేజం

ఆమె పాదమున మ్రోసెడి అందియనే నౌదును
ఆమె దేవి నే భక్తుడ! అది మా అనుబంధం.
మాయా మోహనం
కృష్ణపత్నులు:
హే కృష్ణా! మధుసూదన! హే! ఆపద్భాంధవా!
గోపాలా! గోవిందా! గోవర్ధన! గిరిధరా!

నీతోనే చరియించుచు నీతోనే జీవించుచు
నినె్నరుంగ లేకుంటిమి నిన్ను వేచుచుంటిమి!

03/11/2019 - 20:20

అమ్మలేనిదే సృష్టిలేదు. అమ్మ జగదాంబ. అఖిల భువనములను పాలించే తల్లి. ఆ తల్లి కనుసన్నులల్లో లోకాలన్నీ సుభిక్షంగా సాగు తుంటాయ. అమ్మను దర్శించాలనుకొంటే జరుగుతున్న ప్రతిక్షణంలో, జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాణిలో, కదిలే ప్రతి కణంలో, ప్రసరించే ప్రతి కిరణంలో, తల్లి శక్తి వ్యక్తమవుతుంది. పాంచభౌతికమయిన మన శరీరమే జగన్మాత ఆలయం. విశ్వమంతా ఆమె చైతన్యమే.

03/11/2019 - 20:17

చూచితిరే మా బంధం? చూచితిరే అనుబంధం?
విశ్వమ్మేలెడి శక్తిని విప్పి చెప్పతరమే?

ఏనుగుపై తిరుగాడెడి చీమ నడుగ చెప్పునే?
తానేమో తెలియబోదు ఏనుగునెటు వర్ణించును?

నే కాయము నామె యాత్మ- నే గుండియ తానూపిరి!
నే జీవిని ప్రాణమామె! నను నడిపే దేవత!

‘‘రాధా! రాధా’’! యటంచు చేతులెత్తి నేను!
‘‘కృష్ణా! కృష్ణా! యటంచు నను జేరును తాను!

03/10/2019 - 22:44

మీరే కాదు విశ్వమ్మే- నేరబోదు మా బంధం
ఎవరికి తోచిన విధాన- వారె చెప్పుకొందురు

కనబడదది కన్నులకు- వినబడదది వీనులకు
అది విచిత్రవౌ బంధం- అర్థవౌను ఆత్మకు

ఎక్కడిదీ రాగమనని ఏమి తెలుపు మురళి?
ఎక్కడిదీ పరిమళమన ఏమి తెలుపు సుమము?

ఎటుల ఎగురగలుగుదన్న- ఎటుల తెలుపు విహంగం?
ఎటుల ఈదగలుగుదన్న- ఎటుల తెలుపు మీనం?

03/10/2019 - 22:41

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు
*

03/08/2019 - 20:22

‘‘అవునా!....మీరెవరూ ఆపలేదా?....మీతో మాట్లాడలేదా...? నన్ను ప్రియమారా తన కౌగిట్లోకి తీసుకుంది! తన ప్రేమామృత ధారల్ని నాపై కురిపించింది. తన కలువకళ్ళ సోయగాల్ని, తన నునువెచ్చని స్పర్శనీ, తన సౌకుమార్యాన్ని, సౌహార్ద్రతనీ, తన దివ్యపరీమళాల్నీ నాకందించింది. నన్ను కృతార్థున్నిచేసింది. నేను కళ్ళుతెరిచేలోగా మటుమాయమైపోయింది. ఎటు వెళ్ళిందో నా రాధ!.... ఎలా మాయమై పోయిందో!....’’అంటూ పరితపించసాగాడు కృష్ణుడు.

Pages