S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

08/02/2018 - 18:45

శ్లో అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవా
ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్
తద్దానతో అన్యానత్యేతినిష్ఠ
తస్మిన్నపో మాతరిశ్వాదాధాతి
(ఈశావాస్యోపనిషత్తు శ్లో. - 4)

శ్లో తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే
తదన్తరస్య సర్వస్యతద్దూ సర్వస్యాన్యబాహ్యతః
(ఈశా.ఉప. శ్లో. - 5)

07/31/2018 - 19:29

గణిత శాస్త్రం అంటే కేవలం అంకెలు కాదు! దాంతోపాటు అనేకానేక అంశాలు ఉంటాయి. అంక గణితం, బీజగణితం, రేఖా గణితం, జ్యామితి, త్రికోణమితి, గోళ గణితం వగైరాలు అన్నీ ఈ కోవలోకి చేరినవే. అలాగే లోహశాస్త్రం అంటే కేవలం ఇనుము గురించిన శాస్త్రం అని అనుకోవటానికి వీలు లేదు. దాంతోపాటు ఖనిజ శాస్త్రం, రసాయనిక శాస్త్రం, వైమానిక శాస్త్రం, యంత్ర శాస్త్రం (మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్) వగైరాలన్నీ కలిసి వుంటాయి.

07/29/2018 - 22:26

మా కులదైవం, మా ఇష్టదైవం కలియుగ వేంకటేశ్వరుడు. ఆ వేంకటేశ్వరుని దయామృతాన్ని గ్రోలడానికి అనునిత్యం మా దంపతులం వేంకటేశ్వరుని పూజిస్తుంటాం. ఆ వేంకటేశ్వరుని కొలవడానికి చిన్న పూజాగదిని కూడా మేము మా ఇంట్లోనే నిర్మించుకున్నాం. ఆ వివరాలను చూడండి.

07/29/2018 - 22:21

తం చికీర్షుః శరది గిరి సానుజం శుచిరుపోష్య
ప్రశస్తే‚ హని ప్రశస్త దేశజాతం అనుపహతం
మధ్యమవయసం మహాంతం అసిత ముష్కక
మధివాస్య అపరేద్యుః పాటయిత్వా
ఖండశః ప్రకల్ప్య అవపాట్య నిర్వాతే దేశే
నిచితం కృత్వా సుధాశర్కరాశ్చ ప్రక్షిప్య
తిలనాళైః అదీపయేత్‌
అథ ఉపశాంతే అగ్నౌ తద్భస్మ
పృథక్ గృహ్ణీయాత్ భస్మ శర్కరాశ్చ
తతః క్షార ద్రోణం ఉదకద్రోణైః

07/22/2018 - 21:10

హైదరాబాదులోని గోలకొండ కోట వంటి కోటలు శబ్దతరంగ ప్రసార విజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుని, ఆనాటి రాజభవన నిర్మాణాన్ని వారెలా నిర్వహించారో ఇప్పటికీ మనకు కనిపిస్తూనే వుంది. కొండ కింద చప్పట్లు కొడితే, కొండమీద రాజభవనంలో ఆ చప్పట్లు ప్రతిధ్వనించటం ఈనాటికీ మనకు కనిపిస్తోంది.

07/19/2018 - 19:15

పురాణాల్లో శాస్తవ్రిజ్ఞానం
*
డా॥ గుడిపాటి వి.ఆర్.ఆర్.ప్రసాద్
9490947590
*
ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
*

07/19/2018 - 19:07

అయిదుపాళ్ళు మాషయూషం (మినపప్పు కట్టు), తొమ్మిదిపాళ్లు గుడం, ఎనిమిదిపాళ్ళు పెరుగు, రెండు పాళ్ళు ఆజ్యం, ఏడు పాళ్ళు ఫాలు, ఆరు పాళ్ళు చర్మం, పదిపాళ్ళు త్రిఫలం, రెండుపాళ్ళు నారికేళం. ఒక పాలు తేనె, మూడు పాళ్ళు కదళీఫలం, వీటితో చూర్ణం తయారుచేయాలి.
లబ్ధే చూర్ణే దశాంకే తు యుంజీతవ్యం సుబంధనమ్
సర్వేషామధికం శస్తం గుడం చ దధి దుగ్ధకమ్

07/17/2018 - 18:59

మంచిని వర్థిల్లజేసేందుకు, సమాజం పురోగతిని పొందేందుకు సమాజంలో ప్రతివారు మంచి నడవడితోఇహపర సుఖాలు పొందడానికి వీలుగా పూర్వీకులు కొన్ని నియమాలను , కట్టు బాట్లను పెట్టారు. అవి సమాజ హితమైనవి కనుక వాటిని సత్సంప్రదాయాలన్నారు.

07/16/2018 - 20:31

ఉత్ క్షేపణా పక్షేపణా కుంచన ప్రసారణ గమనాని పంచ కర్మాణి
పైకి ఎగురుట, క్రిందకు పడుట, ముడుచుకుపోవుట, చాచుట, కదలుట- అనే అయిదు రకాల లక్షణాలు ప్రతి పదార్థానికీ ఉన్నాయని దీనిలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది.
అలాగే పదార్థాలకు స్థితిస్థాపకశక్తి వున్నట్లుగా క్రీ.శ.991 నాటి శ్రీ్ధరాచార్య విరచిత న్యాయకందళీ అనే గ్రంథంలో పేర్కొనబడింది.
యే ఘనా నిబిడావయవసన్నివేశాః తైః

07/09/2018 - 23:43

వేదాలనేవి పూర్తిగా వౌఖిక పరంపరలో వచ్చే గ్రంథాలే కనుక ఆనాటి వారు సున్నాను సూచించటానికి ఏ అక్షరాన్ని వుపయోగించారో తెలియదు. అనంతర గణిత కాలానికి వచ్చేసరికి, ఒట్టి బిందువును శూన్యానికి సంకేతంగా వాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి బిందువుకి అనుస్వారము అనే పేరుకూడా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సున్నాతో గణితం
సనాతన భారతీయులు ఘ+0=్ఘ,్ఘతి=0=0 అని చెప్పి, సున్నాతో భాగాహారం చెయ్యవద్దని శాసించారు.

Pages