S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/24/2019 - 21:50

రమణియమ్ము విశాలమై యల మహారాష్టమ్మ్రునన్ బుణ్యతీ
ర్థ మహిష్‌టమ్మగు నయ్యిలాపురము నన్‌భ్రాజిల్లు ఘశే్మశ్వరున్
యమ దుర్దశ నిజాంఘ్రిసేవకు మహోదారాత్ము దారాత్ము మం
జీమ సర్వస్వము జొచ్చెదన్ శరణమున్ సిద్ధాత్మ సర్వస్వమున్

12/23/2019 - 22:28

తన సహాయులవల్ల కానీ, ఉప సంపాదకులవల్ల కానీ, రిపోర్టర్ల వల్ల కానీ, కంపోజిటర్‌వల్ల కానీ, ప్రూఫ్ రీడరువల్లకానీ తప్పు జరిగితే, సాంకేతిక కారణాలవల్ల పత్రిక విడుదలలో ఆలస్యం జరిగితే దానికి సంపాదకుడే బాధ్యత వహించాలని ఆయనకు తెలుసు. ఆయన సంపాదకత్వంలోని ఏ పత్రికా ఆయన భారతదేశంలో ఉన్నా, బర్మాలో వున్నా, శ్రీలంకలో ఉన్నా, ఇంగ్లాండులో వున్నా ఆయన రాయవలసిన దానివల్ల ఎప్పుడూ ఆలస్యంగా విడుదల కాలేదు.

12/23/2019 - 22:23

అమితానంద మహా వనాంతరము నందా నంద కందాకృతిన్
దమితాఘుమ్మగు వారణాసిని జగద్రక్షా వినిద్ర స్థితిన్
దమిదానున్ దన యన్నపూర్ణయునుగా దానైన విశే్వసు న
య్యామర ద్వపన తీసనాధుని విశాలాక్షీ విభున్ మ్రొక్కెదన్..

భవ్య గోదావరీ తీర దివ్య దేశ
విమల సహ్యాద్రి విఖరాన వెలసి దర్శ
నంపు వేళనె పాతక హారియైన
ఆద్యుత్య్రంబకేశుని నెప్పుడభినుతింతు

12/22/2019 - 02:37

ఆయనకు పేరు లేని లేఖలంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు. కానీ సంపాదకునికి లేఖలలో తీవ్రమైన విమర్శలొచ్చినా ప్రచురించేవాడు.

12/19/2019 - 22:28

పాత్రికేయుడు

12/19/2019 - 22:25

ఘనమై యొప్పగ నయ్యవంతి పురి బ్రాకామ్యత్వ వాల్లభ్యముల్
మొనపున్ సజ్జన కోటికిన్ పరమవౌ మోక్షంబు రక్షించు తా
తన భక్తాళి నకాల మృత్యుకృత సరిత్రాసమ్ము పోద్రోలి- పా
యని రక్తిన్ పరమేశు వేడెద భయాహర్తన్ మహాకాలునిన్

12/18/2019 - 22:20

ఈ పుస్తకం దాదాపుగా భారతీయ భాషలన్నింటిలోకి, ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచి, రష్యన్, జర్మన్, చైనీస్, జపనీస్ భాషల్లోకి అనువాదమయ్యింది.

12/18/2019 - 22:16

అభవ! భవదీయ దివ్య పదాంబుజాత
పూజనంబు నిశ్రేయ సభాజనంబు
దేవ! దేవాది దేవ! నీ దివ్యమూర్తి
వీక్షణంబు పునర్భవ మోక్షణంబు..’’
***
‘‘పరమ ముక్తి ఫలావళి పంటనేల
సకల సౌభాగ్య భాస్వ దైశ్వర్య భూమి
శాశ్వదానంద సౌఖ్య విశ్రాంతి సదన
హరద్వార్ మభవ! భవదీయ దివ్య ద్వారాంతరంబు

12/17/2019 - 23:11

మొదటిదానిలో దక్షిణాఫ్రికాలోని భారతీయుల స్థితిగతులు చర్చిస్తే రెండవ దానిలో దక్షిణాఫ్రికాలో భారతీయ వ్యాపారుల చరిత్ర వివరించాడు. వాటిని అనుసరిస్తూ ఆ తర్వాత రాసిన ‘గ్రీన్ ఫాంప్లెట్’ వాస్తవ గణాంకాలను తెలిపేదిగా ఉంటుంది. దీన్ని ప్రచురించిన మొదటి నెలోనే సవరించిన రెండో ముద్రణ ప్రచురించాల్సి వచ్చింది.

12/17/2019 - 23:05

‘‘కామక్రోధ సముద్భవ జ్వర మహోగ్రజ్వాల లశ్రాంతము
ద్దామ స్ఫూర్తి దహింపరేగిన తనూ తాపంబు వోకార్చి ని
త్యామోదంబిడుగాక నాకు న నిల వ్యాధూత గంగాఝర
గ్రామస్ఫార పవిత్ర వారి కణికా కాండైక సంపాతముల్..

Pages