S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/12/2019 - 21:00

భారతీయ ప్రాచీన సంస్కృతికి, హైందవ సనాతన సాంప్రదాయాలకు పట్టుకొమ్మగా నిలిచి, ప్రధానంగా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల త్రైమూర్త్య నిలయమై, వరదాయినియై, భక్తి ముక్తి ప్రదాయినియై, పరమ పావనియైన పవిత్ర గోదావరినదీ తీరాన వెలసి, పౌరాణిక, ఐతిహాసిక, చారిత్రిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుని, హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యానికి అనాదిగా ప్రతీకగా, దక్షిణ కాశిగా, హరిహర క్షేత్రంగా, నవనారసింహ క్షేత్రాలలో నొకటిగా రాష్ట్రంలో వాసికెక్క

03/12/2019 - 20:50

రాధ కాదు ఆమె కాంతి- ధారా ప్రవాహం
నాలో నూతన తేజం నింపెడు ఉత్తేజం

ఆమె పాదమున మ్రోసెడి అందియనే నౌదును
ఆమె దేవి నే భక్తుడ! అది మా అనుబంధం.
మాయా మోహనం
కృష్ణపత్నులు:
హే కృష్ణా! మధుసూదన! హే! ఆపద్భాంధవా!
గోపాలా! గోవిందా! గోవర్ధన! గిరిధరా!

నీతోనే చరియించుచు నీతోనే జీవించుచు
నినె్నరుంగ లేకుంటిమి నిన్ను వేచుచుంటిమి!

03/11/2019 - 20:20

అమ్మలేనిదే సృష్టిలేదు. అమ్మ జగదాంబ. అఖిల భువనములను పాలించే తల్లి. ఆ తల్లి కనుసన్నులల్లో లోకాలన్నీ సుభిక్షంగా సాగు తుంటాయ. అమ్మను దర్శించాలనుకొంటే జరుగుతున్న ప్రతిక్షణంలో, జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాణిలో, కదిలే ప్రతి కణంలో, ప్రసరించే ప్రతి కిరణంలో, తల్లి శక్తి వ్యక్తమవుతుంది. పాంచభౌతికమయిన మన శరీరమే జగన్మాత ఆలయం. విశ్వమంతా ఆమె చైతన్యమే.

03/11/2019 - 20:17

చూచితిరే మా బంధం? చూచితిరే అనుబంధం?
విశ్వమ్మేలెడి శక్తిని విప్పి చెప్పతరమే?

ఏనుగుపై తిరుగాడెడి చీమ నడుగ చెప్పునే?
తానేమో తెలియబోదు ఏనుగునెటు వర్ణించును?

నే కాయము నామె యాత్మ- నే గుండియ తానూపిరి!
నే జీవిని ప్రాణమామె! నను నడిపే దేవత!

‘‘రాధా! రాధా’’! యటంచు చేతులెత్తి నేను!
‘‘కృష్ణా! కృష్ణా! యటంచు నను జేరును తాను!

03/10/2019 - 22:44

మీరే కాదు విశ్వమ్మే- నేరబోదు మా బంధం
ఎవరికి తోచిన విధాన- వారె చెప్పుకొందురు

కనబడదది కన్నులకు- వినబడదది వీనులకు
అది విచిత్రవౌ బంధం- అర్థవౌను ఆత్మకు

ఎక్కడిదీ రాగమనని ఏమి తెలుపు మురళి?
ఎక్కడిదీ పరిమళమన ఏమి తెలుపు సుమము?

ఎటుల ఎగురగలుగుదన్న- ఎటుల తెలుపు విహంగం?
ఎటుల ఈదగలుగుదన్న- ఎటుల తెలుపు మీనం?

03/10/2019 - 22:41

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు
*

03/08/2019 - 20:22

‘‘అవునా!....మీరెవరూ ఆపలేదా?....మీతో మాట్లాడలేదా...? నన్ను ప్రియమారా తన కౌగిట్లోకి తీసుకుంది! తన ప్రేమామృత ధారల్ని నాపై కురిపించింది. తన కలువకళ్ళ సోయగాల్ని, తన నునువెచ్చని స్పర్శనీ, తన సౌకుమార్యాన్ని, సౌహార్ద్రతనీ, తన దివ్యపరీమళాల్నీ నాకందించింది. నన్ను కృతార్థున్నిచేసింది. నేను కళ్ళుతెరిచేలోగా మటుమాయమైపోయింది. ఎటు వెళ్ళిందో నా రాధ!.... ఎలా మాయమై పోయిందో!....’’అంటూ పరితపించసాగాడు కృష్ణుడు.

03/07/2019 - 19:59

ఆ వెలుగుల్లో ఒక నక్షత్రంలా వెలిగిపోతోన్న ఆ కృష్ణుని చుట్టూ ‘రాధాకృష్ణుల’ భజన చేస్తూ, వెలుగుచుట్టూ వెలుగులా ప్రదక్షిణ చేసింది. ఆమె సపత్నులు ఆమె వెనకాలే చేరి గ్రహోపగ్రహాల్లా కృష్ణుని చుట్టూ తిరిగారు.
కాసేపటికి ఆ వెలుగు మాయమైపోయింది.
కాదు. శ్రీకృష్ణునిలో కలిసిపోయింది.
అప్పుడే కొలిమిలోంచి కరిగించి తీసిన బంగారు ముద్దలా, స్వర్ణకాంతులతో వెలిగిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు.

03/07/2019 - 19:57

ప్రతులకు H.No. 7-8-51, Plot No. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 79
================================================================
శ్లో॥ మూలాధారాడుద్గతా మాదిశక్తిం
సహస్రార ప్రాంత విశ్రాంత దీప్తిమ్
బ్రహ్మాత్యైక్య ప్రాపకామోషుకుల్యాం
వందే, వందే, కుండలిన్యాఖ్యదేవీమ్‌॥

03/06/2019 - 20:04

భౌతికంగా క్షుద్బాధా నివారణ మాత్రమే కాదు దీని పరమావధి. ఒక అనిర్వచనీయ శక్తి ప్రసారానికి మానసిక పరివర్తనకు అమ్మ ఎంచుకున్న మాధ్యమం అన్నపూర్ణాలయం. అమ్మ నిరంత రమూ నీకున్నది తృప్తిగా తిని ఇతరులకు ఆదరంగా పెట్టు. అంతా ‘పైవాడే’ చేయిస్తున్నాడనుకో అంటూ అమ్మ పదే పదే ఇచ్చిన సందేశం. ఈ అమ్మ ఎవరో కాదు జల్లేళ్ళమూడి అమ్మ. అమ్మ దగ్గరకు వచ్చిన వారికి ఆకలి బాధే కాదు, వారికి దేవుని కోసం పరితపించే ఆకలితీరుతుంది.

Pages