S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/12/2018 - 19:51

తల్లి అనుగ్రహం వాళ్లకు కలిగింది. ఎందుకని? ఆమె- పంచ సంఖ్యోపచారిణి. ఐదిటివలన ఎప్పుడూ ఉపచారాలను పొందుతూ ఉంటుంది. ఏమిటీ పంచ?
భూమి నీరు నిప్పుగాలి ఆకాశం అనే రుూ మహాభూతాలు. వీటిచేత సేవింపబడే ఆ తల్లి ఈ అయిదుగురిని అనుగ్రహించింది. ఎందుకని! వీరు అవి ఒకటే కనుక. ఎలా?

12/11/2018 - 22:18

ఆ తరువాత అరణ్య వాసమన్నారు. సరే అన్నాడు.
తల్లి కౌసల్యకు చెప్పేడు. ఆవిడ ఏడిచింది. వద్దన్నది.
ఆమెను ఊరడింపచేసేడు. సీతా సందర్శనానికి వచ్చేడు.
వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ మన చేత సీతా దర్శనం చేయిస్తారు. ఎలాటి సీతను-
వైదేహీ చాపి తత్సర్యం నశుశ్రావ తపస్వినీ
తదేవ హృది తస్కాశ్చ వరాజ్యాభిషేచనవ్
వరాజ్యాభిషేక భంగ వృత్తాంతవే తెలియని తపస్విని అయిన సీతను చూపిస్తారు.

12/11/2018 - 22:15

రామకృష్ణ జననము, బాల్యము

12/11/2018 - 18:36

స్వతంత్ర ప్రకృతి కలది అయింది.కనుకనే-

12/09/2018 - 22:19

అక్షరాస్యుని నుండి నిరక్షరాస్యుని వరకు జీవితకాలంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేనెవరు? నేనెందుకు ఈ భూమిపై ఉన్నాను? ఈ కనబడే సృష్టి అంతా ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలతో అయోమయానికి గురికాక తప్పదు. అత్యంత అద్భుతమైన ఈ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని దాని యొక్క రహస్యాన్ని వివరించిన మన సనాతన వేద వాఙ్మయం అజరామరం. ఈ భూమిమీద జీవి ఆవిర్భావమును ఆవిష్కరించిన ఘనత మన వేదభూమికే దక్కింది.

12/09/2018 - 22:16

ఆయన వెనుక తాను కూడా అవతారాల్ని ఎత్తుతూ ఉంటుంది. ఆ శక్తి మహాత్మ్యాన్ని వివరించే దేవీ భాగవతం మనకీ విషయాల్ని చెబుతుంది.

12/06/2018 - 18:47

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No.: 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
==================================================================
చక్రధ్యాన శ్లోకము
శ్లో మూలాధారస్థ పద్మే శృతిదళలసితే పంచవక్త్రాం త్రినేత్రాం
ధూమ్రాభామస్థి సంస్థాం సృణి మపి కమలం పుస్తకం జ్ఞాన ముద్రాం

12/05/2018 - 18:50

ఈ విధమైన దత్తాత్రేయ మహర్షి మనోపదేశం అలర్కునికి ఎంతో ఆనందం కలగజేసింది. అప్పుడు మునీంద్రునితో ఇలా అన్నాడు- ‘‘మహాత్మా, నేను ధన్యుణ్ణి. నా అదృష్టం బాగుండడంవలన శత్రువులు నాపై దండయాత్ర చేశారు. నాకు కలిగిన కష్టాలన్నీ నా యొక్క అదృష్ట ఫలాలే. లేనిడల మీ శరణు కోరే భాగ్యం నాకు కలిగి ఉండదు. తమ సాంగత్యం వలన నాకు జ్ఞానోదయమయింది. మీ దయకు పాత్రుణ్ణి అయినాను.

12/04/2018 - 18:55

బ్రహ్మ మాత్రమే సత్యం. బ్రహ్మాండం అసత్యం. నిజానికి గుర్తు విభూతి. బాబా ధునిలోని ఊది వ్యాధి, బాధలను తొలగిస్తుంది. కానీ ఊది యొక్క నిగూఢమైన తత్త్వార్థం వివేకంతో కూడిన పూర్ణ వైరాగ్యం ఇవ్వగలిగిన దక్షిణ ఇచ్చి ప్రాపంచిక విషయాల యందు వైరగ్యాన్ని సాధించిన తరువాత మెల్లగా నివృత్తి మార్గం అర్థమవుతుంది. విభూతి దక్షిణల జత అంటే వివేక వైరాగ్యాల జంట.

Pages