S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

08/14/2019 - 19:10

శ్రావణపూర్ణిమనే రాఖీపౌర్ణమి. ఈ రోజును జంధ్యాల పూర్ణిమగా కూడా పిలుస్తారు. గాయత్రీఉపాసకులకు పండుగ ఈ దినం. భారతదేశంలో జరుపుకునే పెద్దపండుగుల్లో శ్రావణ పూర్ణిమ ఒకటి.

08/14/2019 - 19:08

నా భాషా వర్షాన్ని పూల ద్వారా
పరిచయం చేసుకున్నచెట్లు
శిఖరాలు సూర్యోదయాలు
మేఘాలతో చర్చించటం చూశాయి
అంతే..
కొండలు పరవళ్ళు త్రొక్కటంతో
సముద్రంలో
సాంకేతిక తరంగాలు
కలను ప్రపంచం చేసుకునే
తొందరలో
ఎగసెగసిపడుతున్నాయి..

08/13/2019 - 18:55

‘‘జ్ఞానానందమయం దేవం, నిర్మలం స్ఫటికాకృతిమ్, ఆధారం సర్వ విద్యానాం, హాయగ్రీవ ముపాస్మహే’’ పురాణేతిహాసాలలో ప్రసిద్ధములైన విష్ణువు అవతారాలలో హయగ్రీవావతారం ఒకటి. వేదోద్ధరణకై సంభవించిన అవతారమే ఇది. జ్ఞానము, వాక్కు, ఆచారము నాశనం కాకుండా సాగునట్లు అనుగ్రహించిన హయగ్రీవ మూర్తిగా శ్రావణ పూర్ణమి నాడు మహా విష్ణువును కొలవడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.

08/13/2019 - 18:52

గ్రహించు...
నాగేటిచాళ్ళు పైరు పచ్చల్ని నవ్వుతున్నపుడు
కఱ్ఱు తగిలి నేల గాయపడిందనుకున్నవాడి
గా తిని కడిగేందుకు
గంధ ఖనిజాక్షరాలనే ఎంచుకుంటాను- వాడి
వక్షశ్శాద్వల సీమ మీద నా కవోష్ణకిరణాల
హిరణ్యం చల్లుతాను...
మా ఊరు నుంచి వసంతం వెళ్లిపోయినప్పుడు
చెట్లు
అనార్ద్రమైన ఎండ కన్నుకు బలియైపోయాయి
దిగులు బరువుపూస్తున్న కొమ్మలమీద

08/12/2019 - 18:45

ఇవాళ
నేనిక్కడ ఎత్తిన గొంతు
ఆకాశాలు ఒరిసే అడవుల నిశ్శబ్దంలోంచి
పల్లవశ్రేణులై ప్రతిధ్వనిస్తుంది..
ఇవాళ నా పాట
నిదురించే గ్రామరధ్యల్లో
కర్తవ్య రుధిర ప్రవాహమై
మానవాభ్యుదయ రోచిర్నివహాన్ని అభిషేకిస్తుంది..

08/12/2019 - 18:41

సర్వ పురాణ శిరోమణి అయిన శ్రీమద్భాగవత సందేశాన్ని శ్రీ శుకదేవుడు పరీక్షిన్మమహారాజుకు అందిస్తూ , రాజుకు ఉత్తమగతులను కల్గించుటకు రాధాసహితుడైన శ్రీకృష్ణుని రాసక్రీడను వర్ణించి సర్వదేశశిరోమణియైన శ్రీకృష్ణుని దర్శింపచేశాడు. ఈ రాసక్రీడలో ప్రధాన నాయిక రాధాదేవి.

08/11/2019 - 19:25

అన్ని వేడ్కలు తీరె మిగిలెనొక వేడ్క
అప్పగింతలు మిగిలె మిగిలె కన్నీళ్ళు.

నింగిలో నిముషాన మురిసె మేఘాలు
నవ్వుముఖముల పులుముకొనెను దుఃఖాలు.

కుండనిండినయట్లు గుండెల్లు నిండె
కుండ పగిలినయట్లు పొంగె దుఃఖాలు.

గుండె కరుగగ తల్లిదండ్రులేడ్చేరు
తమ పట్టి చేపట్టి అప్పగించేరు.

ఆకసమ్మే ఏడ్చె, భూదేవి ఏడ్చె
దిక్కులన్నియు నేడ్చె ఏడ్వదొక సీత.

08/11/2019 - 19:24

గుణాలన్నిటిలోకి త్యాగగుణం గొప్పది. మహిమాన్విత మైంది. త్యాగం చేయటానికి ఎంతో ధైర్యసాహసాలు, సేవాభావం, నిస్వార్థ మనస్తత్వం ఉండాలి. సర్వస్వం త్యాగంచేసిన మహనీయులు మనపురాణాల్లో ఎంతోమంది ఉన్నారు. మనకు తెలిసి ఈ కలియుగంలో కూడా ఎంతో మంది త్యాగధనులు ఉన్నారు. మన త్యాగజీవితాలను చూసిన విదేశీ వనితలు ప్రేరేపితులై వారు కూడా త్యాగభావనను అలవర్చుకుని మనభారతదేశానికి వచ్చిన వారున్నారు.

08/09/2019 - 19:28

అతివ రాముని తలను ముత్యాలు పోసె
కడలిలో ముత్యాలు కలిపెనో యనగ.

రాముండు సీతను నీలాల ముంచె
కడలిరాయడె నీట ముంచెత్త ననగ.

సీత కన్నులలోన రాముండు దాగె
రాము నవ్వులలోన దొరలె సీతమ్మ.

ఆమె కన్నులతోడ నవ్వగా సాగె
అతడు వౌనముగానె మాటాడసాగె.

అందరకును పెండిలిని అగ్నియే సాక్షి
అగ్నివంటి సీతకెవరోయి సాక్షి?

08/08/2019 - 19:57

‘అమ్మా! వరలక్ష్మీదేవి! మాకు పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధినీ, ఆరోగ్యంతో కూడిన ఆయుష్షును ప్రసాదించవలసింది’ అంటూ స్ర్తిలందరూ కోరుకునే తల్లి వరలక్ష్మీదేవి. ఈ తల్లినే స్వయంగా చారుమతికి శ్రావణపూర్ణిమకు ముందు వచ్చేశుక్రవారం నాడు తనను పూజించమని చెప్పిందనే వ్రతకథను ఆధారం చేసుకొని స్ర్తీలందరూ శుక్రవారం లక్ష్మినే వరలక్ష్మిగా పూజిస్తారు.

Pages