S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

08/17/2018 - 19:39

ఓసారి బలరామ కృష్ణులు ఆవులు మేపడానికి వెళ్లారు. పచ్చిక కోసం చాలా దూరం తిరిగారు. లేత పచ్చిక ఉన్న చోట ఆవులను వదిలి వారు అక్కడున్న చిన్న చిన్న చెలమల దగ్గర కూర్చున్నారు. వేసవి ఎండ వేడిమి చాలా తీవ్రంగా ఉంది. దానికి తట్టుకోలేక బలరామకృష్ణులు ఓ వట వృక్షం నీడన మేను వాల్చారు. గోపబాలకులందరినకీ బడలికతో ఆకలి వేసింది. వారంతా బలరామకృష్ణులకు వారి ఆకలిని చెప్పారు.

08/17/2018 - 19:35

19. అశ్వత్థ పత్రం- రావిపత్రి (Ficus Religiosa) :- ధీని చెక్క రసము లేక కషాయము వగరు, తీపి, చేదు రుచులు కలిగి వుండును. జ్వరమును, మేహమును హరిస్తుంది. నోటి రసపు పట్టును, నోటి పూతను శమింపచేస్తుంది. దీని ఆకులు విస్తరిగాకుట్టి దానిలో భోజనము చేసిన దంతములకు బలము, విరేచనబద్ధము చేయును. రావి చెక్క కాల్చిన బూడిదనుండి తీసిన క్షారము శూల, అగ్నిమాంద్యము, గుల్మము, బల్లలు హరిస్తుంది.

08/16/2018 - 20:04

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
*
అవ్యక్త్యో యమచిన్త్యో యమవికార్యో యముచ్యతే
తస్మాదేవం విదిత్యైనం నానుశోచితుమర్హసి

08/16/2018 - 20:08

8. తులసీ పత్రం- తులసి దళములు (Ocimum Vilosum) :- దీని ఆకు రసము లేక కషాయము కొంచెము చేదుగా, కారముగా వుంటుంది. ఉష్ణము చేస్తుంది. జ్వరమును, కఫవాతాలను, శే్లష్మము, దగ్గు, క్రిమిరోగమును పోగొట్టుతుంది. రుచి పుట్టిస్తుంది. బుద్ధిని పెంచుతుంది. జఠర దీప్తినిస్తుంది. తులసిని దొడ్లలోవేసి పెంచితే దాని గాలివలన విశూచి మొదలగు అంటువ్యాధులు నివారించబడుతాయి.

08/15/2018 - 21:36

‘కుంకుమాంకిత వర్ణాయ కుందేందు ధవళాయచ
విష్ణువాహన నమస్త్భ్యుం పక్షిరాజాయతే నమః
అని శ్రావణ పంచమనినాడు నాగులను పూజించిన వారికి పుత్రప్రాప్తి కలుగుతుంది. సంతాన ప్రదులైన నాగులను పుట్టలో పాలు పోసి పూజిస్తే వంశోన్నతి జరుగుతుందని నాగభక్తుల నమ్మకం. కార్తికంలోను, మార్గశిరంలోను కూడా నాగులను పూజిస్తుంటారు.

08/14/2018 - 20:15

ఈ విషయంలో మనమేమీ మైళ్లకు మైళ్లు తవ్వకాలు చేసి, చారిత్రక సాక్ష్యాలకోసం కసరత్తులు చేయనక్కరలేదు. ప్రపంచం మొత్తంమీద అతి పురాతన సాహిత్యంగా గుర్తింపు పొందిన వేదం ఏం చెపుతుందో వింటే చాలు.

08/13/2018 - 19:37

ప్రతి సంవత్సరమూ మఖాది నక్షత్రాలు భాద్రపదంనుంచి ఫాల్గుణం దాకా, కనిపించకుండా పోతూనే వుంటాయి.

08/12/2018 - 21:01

కనుక మానవ లోక సంఘటనలు గ్రహలోకానికి ప్రతిబింబాలు. ఇది ఒక చక్రం! ఈ చక్రంలో కేవలం పూర్వ కర్మల ప్రతిబింబాలు మాత్రమేకాక, మానవుల సంకల్పబలం అనే కొత్త అంశం కూడా వచ్చి చేరింది. అందువల్ల ఈ ప్రతిబింబ చక్రం నిత్య చలనశీలంగా మారిపోయింది. ఈ సత్యాన్ని గ్రహించక, ఈనాటి వైజ్ఞానికులు భూలోక సంఘటనలకు కారణాలను భూలోకంలో మాత్రమే వెతుక్కుంటున్నారు.

08/09/2018 - 19:28

ప్రతులకు
7-8-51,ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
--------------------------

08/09/2018 - 19:28

ప్రతులకు
7-8-51,ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
--------------------------

Pages