S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

09/10/2019 - 19:44

గళవిగళిత భావనామయ రజత రేణువుల్ని
వెనె్నల దేవతగా
గంధర్వ శిల్పం మలచిన వాడ్ని..
ఆకులు రాల్చుతున్న చెట్టు కడపటి కొమ్మలోని
చివరి నిశ్వాసం
పరిత్యాగోదయ రమణీయ ప్రతిపాదిక దృశ్యంగా
వసంత ఋతువై దిక్కులు పరుచుకున్న
వాస్తవాన్ని...
నా మాట అడవులకు అలంకారం
నా స్పృహ భూగోళ చైతన్యం
నా రూపు తోటలకు పూవు
నా చూపు గిరిగీసుకున్న దేశ రేఖలకు స్వస్తి

09/09/2019 - 19:14

ఛలయసి విక్రమణీ బలిమద్భుత వానమ
పదనఖ నీరజనతజన పావన
కేశవ ధృత వామన రూప జయ జగదీశ హరే ... అంటూ భక్తజయదేవుడు దశావతారాల్లోని వామనుణ్ణి కీర్తించారు.

09/09/2019 - 19:11

తాటిదోనెలో కూర్చొని తామరాలు
తెంపుకుంటూ..
పృథివి మీద తొలి కిరణ తుషారం
తొలకరించినప్పుడు
నేనింతా మట్టిరేణువునే..
స్మృతుల స్పర్శాభిమంత్రణతో
చైతన్యం ఒనగూర్చుకున్న నాడీరక్తప్రవాహాన్నై
అవతరించాను..
మంచు తడిడిన చేమంతిపూవు
మంద్రపరీమళ తంత్రుల్ని
జీవనరాగం కోసం
శ్రుతిచేసినప్పటి బాధలోనుంచి
అభివ్యక్తమైన నాదాన్ని

09/08/2019 - 22:58

పవనధాటికి రాలిపోయిన పండుటాకుల తరం
నిశ్శబ్ద నిర్మాణపు వాస్తువును
వర్ణపర్ణాల చాటు ముకుళార్ద్ర జ్వాలగా
ముహూర్తం నిర్ణయించినప్పుడు
మేఘాల మెఱుపు అలంకారాలతో- పద్యం
ప్రతీకల్ని వర్షిస్తోంది
చీకటి సుడిగుండాల గొంతులో
కాంతిదాహం స్పష్టంగా కనిపించింది
విద్యుదుద్యమానికి గవాక్షం తెరుచుకుంది
పవిత్ర నగ్న సౌందర్యాన్ని

09/08/2019 - 22:53

అగజానన పద్మార్కం
గజానన మహర్నిశం
అనేకదంతం భక్తానం
ఏకదంతముపాస్మహే!

09/08/2019 - 22:51

భూలోక సృష్టికి పూర్వం జరిగిన సంఘటన:

09/06/2019 - 18:56

‘‘సురవాహినీ ప్రభ పరిపూర్ణ రసకుంభ కుంభితధారతో కూడినట్లు
పదియారు వనె్నల ఛర్మచామర వీచి పొరనేల జరతారు పరచినట్లు
నెల నీటి కొలనులో వలచల్వ రచియించు విరుల పుప్పొడి వనె్న వెలయునట్లు
దట్టుంపు తెలినీటి తరగ చాలుల నుర్వు అభిరూపు పాన్పుగా నమరినట్లు
స్వచ్ఛరాసోదయం బయ్యె సంజగడిచి
పచ్చి వెచ్చని భావముల్ పరిఢవిల్లె
శిశిర నవ మంజుల స్పర్శ చేత నాదు

09/05/2019 - 19:39

పరవశించిన గాలి తావినట్టు త్రొక్కుతూ
నామీద ఆనించిన పాదానికి
పాదాక్రాంతుడ్నయ్యాను
నేనిప్పుడు గంధ సాయంత్రంతో పద్య ప్రతీరాన్నై
గొంతు తడుపుకుంటున్నాను..
***
‘‘అంతరాంతరమున నాశాచకోరిక
భావ చంద్రిక నెంచి పారజూచె
లలితకాంతి రహినేలు లావణ్య దీధితుల్
భూగోళమును ముంచుప్రొద్దునే లె
చేదవేటి తారకా సంపద్విభావమ్ము
శత తంత్రి మూర్ఛనా స్వరములీనె

09/05/2019 - 19:37

తెలుగు మాసాల్లో ఆరవ మాసం భాద్రపదం. చాంద్రమానం ప్రకారం పౌర్ణమినాడు పూర్వాభాద్ర లేదా ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం ఉండే మాసానికి భాద్రపద మాసమని పేరు. వర్షాలు అధికంగా కురిసే మాసం. ఏకాన్న ఆహార వ్రతాచరణ వల్ల ధనం, ఆరోగ్య ప్రాప్తి కలగగలవని విశ్వాసం. భాద్రపద శుక్ల పక్ష విదియ కల్కి జయంతిగా, తృతీయ హరితాళికా వ్రతం, పదహారు కుడుముల తద్దిచేస్తారు.

09/04/2019 - 19:41

జ్ఞానయజ్ఞమనగా తత్త్వవిచారణ. తత్‌త్వం పదార్థ శోధన ఆత్మానాత్మ వివేకము, దృగ్దృశ్య వివేచనము, శ్రవణ మనని నిథిధ్యాసములు ఇంద్రియ, మనోనిగ్రహము మొదలైన వాటితో కూడి వుంది. జ్ఞానమే అన్ని కర్మలయొక్క పరాకాష్ట. నది సముద్రమందు లయించిపోయినట్లు సర్వకర్మలు, సమస్త కర్మఫలములు జ్ఞానమందు అంతర్భూతములై నిశే్శషమంగా, ఫలసహితముగా జ్ఞానమందు పర్యవసిస్తాయ.

Pages