S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/16/2018 - 21:33

రామం: కాదు పిన్నీ! మధ్యాహ్నం బాబాయ్‌తో ఏదో చెపుతున్నావ్? ఏదో నా ఉద్యోగం గురించి?
కమల: చెప్పకపోతే బతుకు తెల్లారడం ఎలాగ? ముప్పూటలా నిన్ను మేపటానికి ఏదైనా రూపాయల చెట్టుందా ఏం? బియ్యే పాసయి అప్పుడే రెండు నెలలయింది. యిలా యింకెన్నాళ్ళు అడ్డగాడిదలా తిరుగుతావ్?
రా: అందుకేగదా నేను పట్నం వెళతాననన్నది పిన్నీ!

02/16/2018 - 21:25

ధ్యానం మరి ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్లే తమతమ జీవితాలలో అద్భుతంగా రాణించగలుగుతారు. చిన్న వయస్సు నుండే ప్రతి ఒక్కరూ.. రాముడు మరి కృష్ణుడిలాగే ధ్యానం చేస్తూ.. ఇతర ప్రాపంచిక విద్యలతోపాటు ఆత్మ విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని కూడా ఔపోసన పట్టాలి. సరియైన నడవడిక, సత్యశీలత, చక్కని ప్రతిన మరి కర్తవ్య దీక్షలతో విలువైన మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి.

02/15/2018 - 20:30

సుకవి జీవించు ప్రజల నాలుకయందు అన్న జాషువా మాటలే నేడు నిజాలయ్యాయి అనిపించేది గంగుల సాయిరెడ్డి జీవిత చరిత్ర. ఈ కవి సాధారణ మధ్యతరగతికి చెందిన కర్షకుని బిడ్డ. ఇతని జీవనోపాధి వ్యవసాయం. ఇతని ప్రవృతి సాహితీ వ్యవసాయం. రెండువేపులా కత్తికి పదునున్నట్టుగానే సాయిరెడ్డి అటు వ్యవసాయం చేసి పలువురికి అన్నం పెట్టిన చేత్తోనే నలుగురికి పాఠాలు చెప్పిన భవ్యజీవి అతడు.

02/15/2018 - 20:27

ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస’
జ్ఞానం అంటే మాట మీద ధ్యాస
ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానం! జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి! అన్నారు బ్రహ్మర్షి ప్రతీజీ. చెయ్యవలసింది చేస్తే రావలసినది అదే వస్తుంది. చేయవలసింది ధ్యానం! తద్వారా పొందేది ఆత్మజ్ఞానం!

02/15/2018 - 20:24

వైదేహి: హలో! చూడండి!
......
హల్లో! మిమ్మల్నే!
యువకుడు: (ఉలిక్కిపడ్డట్టు) ఆ.. పిలిచిరా అమ్మా!
వైదేహి: మరే, కాస్త ఆ కిటికీతలుపు వేసేస్తారా? చలిగాలి ఎక్కువగా ఉంది. బొగ్గు రవ్వలు కూడా పడుతున్నాయి.
యు: తప్పకుండా.
వై: మీ పేరేమిటన్నారు?
యు: నా పేరా? రామారావు.
వై: చాలా మామూలు పేరు.
రామా: అవునండి. నేనూ అలా మామూలు మనిషినే.

02/15/2018 - 00:03

(రైలుబండి ఫ్లాటుఫారం వదిలి క్రమంగా వేగం హెచ్చించుకుంటూ చివరికి అతి జోరుగా పరిగెత్తుతున్నట్లు చప్పుడు)
ఒక పురుష కంఠం: (కంగారుగా) అరెరె! అరె! అమ్మాయ్- అటు చూడు చూడు. ఎంత సాహసం! (కంఠం హెచ్చింది) ఏయ్ అబ్బీ-
యువతి కంఠం: (కొంచెం కంగారుగా) ఏమిటి నాన్నా!
పు: (అదే కంగారుతో) పడిపోతావ్! (కంఠం తగ్గించి) అమ్మాయ్, ఆ తలుపు తియ్యి! ఎవడు వాడూ? పిచ్చివాడా? దొంగా?

02/14/2018 - 23:59

1.యక్షగాన కవి, 2. చిరుతల నాట్య గ్రంథ రచయిత, 3. వేదాంత కవి, 4. జానపదత్వం ఉన్న ప్రజాకవి, 5. బుఱ్ఱకథల రచయిత, 6. బ్రతుకమ్మ పాటల రచయిత, 7. మంత్ర తంత్ర గ్రంథాల రచయిత, 8. దేశభక్తి గీతాల రచయిత 9. శతక రచయిత 10. అనువాద గ్రంథ కర్త 11.్భజన కీర్తనల రచయిత, 12. నవలా రచయిత , 13.

02/13/2018 - 21:36

మీరూ అలాగే అయిపోకండి. బిచ్చగాడి దారిద్య్రానికీ, పిల్లవాడిని వాడి తల్లిదండ్రుల మూర్ఖత్వానికి నిందించకండి.
కృష్ణ: అయితే బతికి చూడమంటారు.
తా: విధిగా! కుర్రవాళ్లు పడుచుతనంలో ఉన్నారు.
అన్న: మీరు ఇనే్నళ్లు బతికారు గదా! మీరు అనుభవించిన ఆనందం ఏమిటి?

02/12/2018 - 21:03

నాటకం ఒక యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలంటే రచయిత కథాకథన సంభాషణా కౌశలం; దర్శకుని ప్రతిభా పాటవం, నటుని నటనా వైదుష్యం, రంగోద్దీపనం, రంగాలంకరణం సంగీతం ఇవి అన్నీ సమపాళ్లల్లో పండాలి. ఇందులో ఏ ఒక్కటీ లేకపోయనా ఆ యజ్ఞం పరిపూర్ణ ఫలాన్ని ఇవ్వదు.

02/12/2018 - 20:57

ఈ కాలంలో నలుగురితో కలసి కూర్చుని మాట్లాడుకునే సమయం లేదు. ఉమ్మడి సంసారాలు లేవు. పిన్న పెద్ద తేడాల్లేకుండా పరుగెత్తడమే జీవన యానంగా ఉంటోంది. అయతే కాస్త ఆలోచిస్తే ఏదైనా చేయగలం. ఆ ఆలోచించడానికి కూడా సమయం లేదు అనుకొంటూ ముందుకు పోతున్నాం అనుకొంటున్నాం. కాని అన్నీ ఇతరుల మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నాం. మన దగ్గర ఉన్న యంత్రాలు ఒకసారి లేకుండా పోతే ఏం చేస్తాం. ప్రతికూల పరిస్థితులు వస్తే ఏం చేస్తారు.

Pages