S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

08/21/2019 - 19:54

20వ శతాబ్దపు శతజయంతి సాహతీమూర్తులలో శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారొకరు. వారు తెలంగాణ జనచైతన్యానికి ఎంతో ప్రోదిచేసిన మహనీయులు. దాశరధిగారన్నట్టు శ్రీ రెడ్డిగారు ‘మూగబడిన తెలంగాణ మూల్గిన తొలినాటి ధ్వని’. అంతేకాదు, నిరంకుశ నిజాములను పిరికిపందలు అనే సంపాదకీయంలో విమర్శించగల సాహసి. గోలకొండ పత్రిక, ప్రజావాణి మొదలగు పత్రికలను నడిపి, కత్తిలోని వాదనను కలంలోనే చూపించిన దిట్ట.

08/20/2019 - 19:38

లోకంలో బాధాకరంగా అనుభవమయ్యే కరుణ రసాత్మకమై సహృదయుడికి ఆనందజనకవౌతాయి. కావ్యం చేకూర్చే గొప్ప మేలిది.

08/19/2019 - 20:17

నిత్యజీవితంలో ఎదురయ్యే సుఖదుఃఖాల్ని ఎదుర్కోవడానికి పాశ్చాత్యులు కఠిన శిలాసదృశ విముఖత (స్టాయిసిజమ్) వహిస్తారు. భారతీయులు విశేషంగా, దుఃఖం వాటిల్లితే కర్మ సిద్ధాంతం వల్లించుకొని సమబెట్టుకొంటారు. ముట్నూరి వారొక లేఖలో ఈ రెండు విధానాలను ఖండించి, ఉన్నతి చేకూర్చే ఇంకో విధానం వివరిస్తారు. ‘‘నీలో రెండంతస్తులున్నాయి. ఒకటి కర్తృత్వం, రెండు సాక్షిత్వం.

08/18/2019 - 22:30

లేఖ నాతి దీర్ఘంగా, నాది హ్రస్వంగా ఉండాలి. అది అందుకొనే వ్యక్తి మురిపంగా చదువుకొని అతనిలోని సందేహాలు తీర్చుకోవాలి. భాష ఆర్జవం అలరించాలి. అది వ్యక్తి నుద్దేశించేదే అయినా విషయం సమిష్టికి కూడా ఆసక్తిజనకం కావాలి. విషయ విశే్లషణం, సమన్వయం సంతరించుకోవాలి. ముగింపు ముచ్చటగొల్పుతూ ముసిముసినవ్వులు ముసిరేలాగా చేయాలా లేఖ. కలకాలం దాచుకోని, తన స్నేహితుల చేత కూడా చదివించి, సంతోషపడేలాగా ఉండాలి.

08/18/2019 - 22:21

తే.గీ. పవిత్ర మూర్తులు స్ర్తిలన భారతాన
వారి నవమాన పరుచుచునేరికోరి
వెండితెరపైనఁ జూపింప దండితనమ?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/16/2019 - 19:43

‘‘నీ తలపాగకుచ్చు ఠవణించిన
ఠీవియె ఠీవి, యే మహీ
నేతకు చేతగాదు గద
నీ నడకంగల రాజసమ్ము; కృ
ష్టా తరళాంబు సంభవ
నినాదము పొందుదు గాదె. తద్వచ
స్పీత తరంగనాద వివశీకృత
సర్వజనానుమోదమున్’’

08/15/2019 - 22:00

మున్షీగారి ఆలోచన మేర వనసీమలు వృద్ధిచెందాలని లేఖాముఖంగా చాటారు.అవయములు స్వాధీనమైన వారికి ఇంద్రియములు స్వాధీనమగును. ఇంద్రియములు స్వాధీనమైనవారికి మనస్సు స్వాధీనమగునని - ఏలూరులో కమ్ముల అప్పన్నగారి యోగ వ్యాయామ చికిత్సాలయ వార్షికోత్సవమును గురించి వ్రాసే జాబులో వ్రాశారు.

08/14/2019 - 19:57

వరలక్ష్మమ్మగారు మహాత్ముడు హరిజనోద్ధరణ అని అల్లాడకపోతే కన్యా జనోద్ధరణకు కంకణం కట్టుకొనరాదా అని ప్రశ్నిస్తారు. ఆడవారి అగచాట్లు చూసి వివాహేతర సంబంధాలు, వరకట్న బాధలు విని వధూవరుల బంధానికి కట్నమే ప్రధానమనిచెప్తూ ‘మంచి అన్నములోని మంచి కూర దొరకదగు’ సామెతను గుర్తుచేస్తారు.స్ర్తి సర్వసౌఖ్యములు పురుషుని ఇచ్ఛ్ధానమైయున్నవి కాని స్ర్తి యిచ్ఛ్ధానమై లేవు. ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం అవసరమని ప్రచారం చేశారు.

08/13/2019 - 20:04

1930 ఆగస్టులో ఆరోగ్య ప్రకాశికలోని మద్య నిషేధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పలుకులను ఇలా ఉటంకిస్తారు.
ప్రపంచమున మనుష్యులను జంపుటలో అనగా హత్యానేరము చేయుటలో నన్ను మించినవారు మరెవ్వరు లేరు.
ప్రపంచమున నిదివరకు జరిగిన యుద్ధములన్నిటిలోను చంపబడినవారి మొత్తము సంఖ్య కంటే నాచే జంపబడినవారి సంఖ్యయే మిక్కిలి హెచ్చుగా నుండును.

08/12/2019 - 19:03

తత్త్వాలున్నాయి. వాద ప్రతివాదాలున్నాయి. లేఖారచన ఆసక్తికరంగా ఆరంభమవుతుంది. వ్రాసే లేఖల్లో మరికొందరి లేఖల ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఆయా లేఖలను జతచేయడం ఉంటుంది. లేఖల్లో విషయాలు సార్వజనీనాలైనందున సుదీర్ఘంగా వివరించినా అలా అనిపించదు.

Pages