S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

11/06/2018 - 19:48

అల్లుడి జపం వగైరా కళలు చూసి సోమమ్మ సిగ్గుచేత, కోపం చేత, క్షోభం చేత తుకతుకలాడిపోయింది. మనుకుడుపులు అయిపోయినాయి.

11/05/2018 - 19:19

శతావధాని వేలూరి శివరామశాస్ర్తీగారి వంటి ఉద్దండ పండితులూ- బహు శాస్త్ర నిష్ణాతులు నవలా రచనకు పూనుకోవడం ఆ సాహిత్య ప్రక్రియకే గౌరవం తెచ్చిపెట్టిందని విమర్శకుల అభిప్రాయం! శివరామశాస్ర్తీగారి ఒక చేతితో స్వతంత్ర నవలలు సృష్టించారు. రెండో చేత్తో అనువాదాలు చేశారు.

11/04/2018 - 22:19

దేశయాత్రా విశేషాలు అన్న దానిలో అజంతా చిత్రకారులకు కాశీ పట్టణం లాంటిదని, ఉత్తర హిందూదేశ యాత్ర, భారతీయ ప్రాచీన నాగరికత, బృందావనము, ఆంధ్ర మహారాజ్య చిహ్నములు వీటన్నింటిలో తన గుండెలో కళాత్మకంగా పొందుపరచుకున్న చారిత్రక సత్యాలు, ఆంధ్రుల డాంబికాలు అన్న వాటిలో గ్రంథాలయోద్యమాలు మొదలైనవి.

11/02/2018 - 20:12

ఈ నవలలో చిత్రకళను గూర్చిన ముచ్చటలు ‘‘శోభన మందిరము’’, ‘ఆంధ్ర నవకవి సమితి’ అన్న శీర్షికలలలో వివరంగా చెప్పారాయన. శోభన మందిరంలో సయితం నందలాలు, ప్రమోదుకుమారు, అవనీంద్ర, దేవీప్రసాదరాయ, దామెర్ల వంటి ప్రముఖ చిత్రకారుల చిత్రాలతో అలంకరించారు.

11/01/2018 - 19:21

ఒంట్లో రక్తము లేక పాలిపోయి అదో మంచి మేలిమి బంగారు రంగని చెప్పుకుంటూ నాల్గడుగులు నడవలేని మన జమీందారు దద్దమ్మ కాడు’’ అని జమీందారు చేతనే పలికిస్తారు బాపిరాజు.

10/31/2018 - 19:16

నవాన్ విశేషాన్ లాతిగృహా తీతి నవల
ఈ ప్రక్రియలో ఎందరో రసజ్ఞులు తమ రచనా క్షేత్రంలో నవ వంగడాలు పండించి రాసులు పోశారు. మన జాతీయ పునరుజ్జీవనం కోసం బహు మార్గాలలో పునాదులు వేసుకునే రోజుల్లో బాపిరాజుగారి లేఖిని నుండి రుూ నారాయణరావు నవల ఆవిర్భవించింది. ఈ నవల నిజానికి సాంఘికమే అయినా ఇది గొప్ప చారిత్రక నవల అనుకోవడంలో న్యాయముందేమో!

10/30/2018 - 19:24

అతన్ని కాపాడిన ఆమెను చంపడానికి చేతులు రాక తనే పొడుచుకుంటాడు. ఒక సందర్భంలో రాజేశ్వరికి డెస్టిమోనా గుర్తు వచ్చిందంటాడు చలం.
మీరాకు రాజేశ్వరిపట్ల ప్రేమ- అమర్ అంటే ద్వేషం లేదు. కానీ తను ఆమెకి దగ్గరవడం అతనికి నచ్చదని తెలుసు. అందుకే అక్కడా ఇక్కడా పొంచి ఆమెను చూసుకుంటాడు. ఆమె కోసం హత్యానేరాన్ని తనమీద వేసుకోచూస్తాడు.

10/29/2018 - 22:17

ఆమె జీవితం నదిలో స్నానాలుగా- అమీర్‌తో క్షణం క్షణం అమర సుఖాలుగా జీవితం అంతా దివ్యస్వప్నంలా - ఆమెకి పూర్వం తన భర్తతో లేని స్నేహం- చొరవ అన్నీ అమర్ దగ్గర లభించాయి. ఆమె మెదడు- శరీరం- హృదయం అన్నీ మేల్కొన్నాయి. తనకు దివ్యస్వప్నమే- కాని ఆమెని తిరిగి తీసుకువెళ్లడానికి వచ్చిన మామయ్య - లోకానికి ప్రతినిధి అయిన మామయ్య దృష్టిలో మాత్రం రాజేశ్వరిది పశుకామం.

10/29/2018 - 20:51

తెలిసిన తరువాత ఆ సౌందర్యం, ఆ స్నేహం- ఆ లాలన అతని దగ్గిర్నించి పొందిన తరువాత- ఎన్ని కష్టాలు పడినా రాజేశ్వరి చలించలేదు. అమర్‌ను కోపగించుకుందేగాని ఏవగించుకోలేదు. డబ్బు, భద్రత, సాంఘిక హోదా- అన్నింటినీ కాలిగోటితో తన్ని వచ్చిన రాజేశ్వరి, ఏ బలవంతపు పరిస్థితులవల్లనో అమర్ కోరిన స్ర్తిని పతివ్రత వలె అతనికి తెచ్చి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు.

10/26/2018 - 19:01

అవిద్య, అజ్ఞానం, కరడుకట్టిన సంప్రదాయవాదం నేపథ్యంలో తన రచనలలో ఆంధ్రదేశాన్ని ఊపిరాడనీయక భయపెట్టినవాడు చలం. సత్యాన్ని ఎదుర్కొనడానికి భయపడిన తమను సహజమైన రీతిలో వ్యాఖ్యానించి వెలివేశారు. సత్యం చెప్పడానికి భయపడని చలం సమాజానే్న వెలివేశాడు. చలం ఒక్కొక్క రచన సమాజం వీపుమీద ఒక్కొక్క కొరడా దెబ్బ. అయితే మైదానం నవల ఒక పిడుగు.

Pages