S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

07/01/2018 - 22:09

‘‘నేనిదివరకటి నేను కాను/ నాకు విలువల్లేవు, నాకు అనుభూతుల్లేవు/ చంపడం, చావడం, మీసం దువ్వడం/ లాంటివి అలవాటయ్యాయి’’
‘‘కనిపించే యూనిఫారం కింద/ ఒక పెద్ద నిరాశ, ఒక అనాగరికత/ బ్రిడ్జి క్రింద నదిలాగా రహస్యంగా ఉంది/ వదల్లేని మోసపు ఊబిలాగా ఉంది’’
ఇవి నేటికీ వర్తించే శాశ్వత సత్యాలు. ప్రపంచ యుద్ధం నుండి కోలుకునేంతవరకు ఈ సత్యాలు నిలిచే తీరుతాయి.

06/29/2018 - 21:41

కొత్తపేరుతో చెత్తను పేర్చే ధోరణిని వ్యతిరేకిస్తూ నవత-కవితలో
‘‘తనకే తెలియని అస్పష్టపు అనుభూతిని
అర్థంలేని ఇమేజరీతో కలగాపులగపు వర్ణనల్తో
డిలీన్ థామస్‌కు చేతకాని అనుకరణల్తో
ఒకదేశం నిర్దేశం లేని వాక్యాల వికారంతో
ఎందుకు బాధిస్తావు...’’

06/27/2018 - 21:34

అలాగే మహాంధ్రోదయాన్ని సురవరం ప్రతాపరెడ్డికి అంకితమిచ్చాడు. దాశరధి తెలుగు, సంస్కృతం, పారశీ, ఆంగ్లం బాగా చదువుకున్నవాడు. ఇటు ఛందోబద్ధమైన కవితలలోనూ, అటు వచన ప్రక్రియలలోనూ, గేయాలలోనూ ప్రసిద్ధి చెందినవాడు. ప్రతి ప్రక్రియను కూడా హృదయగతమైనటువంటి భావోద్వేగంలో నిక్షిప్తం చేసినవాడు. దాశరధి ఆనాటి చరిత్రకు అద్దం పట్టినటువంటి కవి. తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రేరణతో అనేక కావ్యాలు వచ్చాయి. అనేక నవలలు వచ్చాయి.

06/26/2018 - 21:32

భారత స్వాతంత్య్రోద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమం సముజ్వలమైన అమరగాథ. దేశం స్వాతంత్య్ర స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకుంటున్న సమయంలోనే ఆ ఉద్యమ స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకోవటం చారిత్రాత్మక సంఘటన. ఆ ఉద్యమానికి మూడు పార్శ్వాలున్నది ప్రప్రథమంగా వక్కాణించదగినది. బ్రిటీష్ వలస పాలనకు చరమగీతం పాడిన ప్రజోద్యమాల వరుసలో జాతీయ విముక్తి పోరాటంగా ప్రత్యేకించి స్వదేశీ సంస్థానాలలో సాగిన ప్రజా పోరాటంగా దానికున్న ప్రాధాన్యం అనితరమైనది.

06/25/2018 - 21:37

శివతాండవం వర్ణనా సామర్థ్యంలోనూ, వైవిధ్యంలోనూ 20 శతాబ్దంలో అరుదైన కావ్యం. ఉదాహరణకు శివుని కాలిగజ్జలు మోగటాన్ని పుట్టపర్తి ఎంత హృదయంగమంగా వర్ణించాడో చూద్దాం.

06/24/2018 - 21:43

కుసుంభరాగ వసనాన్ని ధరించి సంధ్యాదేవి విలాస వక్రితంగా నిలబడి శివుని తాండవం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంది. పడమటి దేశాలకు శివతాండవాన్ని గురించి చెప్పటం కోసం సూర్యుడు త్వత్వరగా పరుగెత్తుతున్నాడు.
ఏమానందము భూమీ తలమున/ శివతాండవమట శివలాస్యంబట
ఓ హో హో హో ఊహాతీతం/ బీయానందం బిలాతలంబున

06/22/2018 - 22:59

ఒకనాడు కృష్ణరాయ కిరీట సమరశేఖరంబైన వంశంబు మాది / ఒకనాడు గీర్దేవతా కమ్ర కంకణ స్వనమైన మాధురీ ప్రతిభ మాది / ఒకనాడు రామానుజ కుశాగ్రబుద్ధిచే చదువు నేర్పినది వంశంబు మాది అని తన వారసత్వాన్ని గురించి స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు. అంతేకాదు వైష్ణవాగమ సమభ్యాస సాగంధ్య నిష్ట్ధాృష్టులు భయ వంశములవారు అని కూడా ప్రకటించుకున్నాడు. కానీ శివకేశవాద్వైతమూ, శివభక్తీ అతడు వరించిన లక్షణాలు.

06/22/2018 - 03:22

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు బహుమఖ ప్రజ్ఞావంతుడు. మహాపండితుడు, మహాకవి, విమర్శకుడు, చరిత్రకారుడు, వాగ్గేయకారుడు, అనువాదకుడు. అతని పాండిత్యానికి ఆకాశమే హద్దు. ‘పాండితీశోభ పదునాల్గు భాషలందు’’ అని తన్ను గురించి తానే చెప్పుకున్నాడు. సాక్షాత్కరము వంటి కావ్యాలు అతని భావలాలిత్యాన్ని చాటితే, శ్రీనివాస ప్రబంధము వంటి కావ్యాలు అతని పాండిత్య గరిమకు అద్దంపడతాయి.

06/22/2018 - 03:25

ఎంతో విజ్ఞుడు, ప్రాజ్ఞుడు అయిన కుమారగిరిరెడ్డి లకుమ సౌందర్యానికి దాసోహమని రాచకార్యాలను విస్మరించడం, బావమరిది మాటను, పట్టపురాణి ఆవేదనను పెడచెవిని పెట్టడం, నిండు దర్బారును ధిక్కరించడం- సమంజసమేనా? అన్నది మొదటి సందేహం.

06/19/2018 - 21:34

‘‘ఓ లకుమా/ నీ వూదిన ఊపిరి యే
ఈ వసంత రాజీయము’’
మట్టిని ఒక అనర్ఘ/ మణిగా మలచితి వీవే
రాతిని సాలగ్రామము/ గా తీరిచినా వీవే’’
అని రాజు అంటే
‘‘ప్రభూ పాద దాసి నిటుల
ప్రశంసించ దగునా?/ కాలిధూళి ఏనాటికి
గంధపు పొడి యగునా?’’
అని లకుమ బదులు చెప్పిన తీరు ఎంతో సప్రశ్రయంగా కనిపిస్తుంది.

Pages