S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

04/13/2018 - 21:09

ఆనందం ఒక సార్వత్రిక అనే్వషణ
కొంతమందికి, గతంలో ఎక్కడో విడిచిపెట్టేసినది.
మరి కొంతమందికి భవిష్యత్తులో కనుక్కోబోయేది
జీవితంలో ఇతర మంచి విషయాల్లానే
ఆనందం కూడా స్వతహాగా అంతుచిక్కనిది
అయితే దాన్ని పట్టుకోవడం దుర్లభం కాదు
నిజానికి చిన్నప్పటి నుంచి వెతుకుతూనే ఉన్నాను
చదువై పోయి ఉద్యోగంలో చేరితే వస్తుందనుకున్నాను
మంచి జీతం వస్తే దొరుకుతుందనుకున్నాను

04/12/2018 - 21:55

ఇదిలా ఉండగా, ఆరుద్ర తమ సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం 13వ సంపుటి 145వ పేజీలో ముద్దుకృష్ణ వైతాళికుల ప్రస్తావన చేస్తూ ‘‘కవితా సమితి సభ్యులెవరూ ముద్దుకృష్ణకు పద్యాలు ఇవ్వకూడదనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. అందుకే వాళ్ల పద్యాలు వైతాళికులలో లేవు’’- అని రాయడమే కాక, ‘‘అయితే, సమితి నిర్ణయానికి కట్టుబడక శ్రీశ్రీ ఒక్కడే తన పద్యాలను ముందు ముద్దుకృష్ణకు ఇచ్చాడు’’ అని కూడా రాశారు.

04/11/2018 - 21:32

జ్వాల - పత్రిక, అశోకం నాటకం-
వైతాళికులు ఆధునిక కవిత్వ సంకలనం

04/09/2018 - 21:42

మద్యపానం తప్పకా వాళ్లు లోకంలో అంతకన్నా తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు. పైన వేషాలు, లోన మోసాలు కలవారున్నారు. మానవుల రక్తాన్ని త్రాగేవారికన్నా ద్రాక్ష రక్తాన్ని త్రాగే మేము ఎంతో మేలు కదా అంటూ
త్రావము జాహిదీలమని దంభము గొట్టెదవేల? అంతక
న్నా విపరీత కృత్యములొనర్తువు నిత్యము మాయవేషముల్
భావములోని కల్మషము బాపునె? మానవ సంఘరక్తమున్

04/08/2018 - 21:26

ద్రాక్షరసాన్ని ఆస్వాదించి ఆనందించుదాము అనే ఉమర్ ఖయ్యాముగారి భావాన్ని రామిరెడ్డిగారు వర్ణిస్తూ-
గతము గతంబె యెన్నటికి కన్నులగట్టదు, సంశయాంధసం
వృతము భవిష్యదర్థము, వివేకవతీ! ఒక వర్తమానమే
సతత మవశ్య భోగ్యమగు సంపద, రమ్ము, విషాదపాత్రకీ
మతమున తావులేదు క్షణమాత్ర వహింపుము పానపాత్రికన్
అని వివరిస్తారు.

04/05/2018 - 21:52

అంతములేని రుూ భువనమంత పురాతన పాంధశాల, వి
శ్రాంతి గృహంబు, నందు నిరుసంజలు రంగుల వాకిళుల్, ధరా
క్రాంతలు పాదుషాలు, బహురామ్ జమిషీడులు వేనవేలుగా
గొంత సుఖించిపోయి రెటకో పెరవారికి చోటా సంగుచున్

04/04/2018 - 21:30

కవి జీవితానికీ- కవిత్వానికీ వున్న అనుబంధం విడదీయరానిది- గాంధీజీ పిలుపుతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పరిత్యజించిన దేశభక్తుడు రాజశేఖరకవి- కవి, కావ్యనాయకుడు అద్వైత స్థితినంది ఈ కావ్యంలో సాక్షాత్కరిస్తారు.
‘‘నేనల్లప్పుడు భావనాబలమునన్ నీ రూప - నాదు - క్రియా
ధ్యానంబున్ గొని తన్మయత్వమున నన్యాకాంక్షలేకుండు నీ
వే నే నైతినో- నేనే నీ వయితివో - రూపింపంగ రాకుండె ని

04/03/2018 - 21:37

రాణా ప్రతాపసింహ చరిత్ర ఆధునికాంధ్ర పంచకావ్యాల్లో అగ్రగణ్యమైంది. డాక్టర్ నారాయణరెడ్డిగారి మాటల్లో చెప్పాలంటే రాణాప్రతాప సింహ చరిత్ర, శివభారతం రెండూ రాయలసీమలో సూర్య చంద్రబింబాల్లాగా ఉదయించిన తేజఃపుంజాలు; ఓజఃపుంజాలు విశేషించి ప్రొద్దుటూరులో పురుడుపోసుకున్న కావ్యరత్నాలు- శివభారతం కంటే పదేండ్లు ముందుగా పుట్టి రాణాప్రతాపసింహ చరిత్ర తెలుగులో చారిత్రక కావ్య రచనకు మార్గదర్శకమైంది.

04/03/2018 - 21:46

ఇటువంటి పద్యాలు, పాత్రలు మానసిక సంఘర్షణమును, చిత్త వివర్తములను స్పష్టంగా చూపే పద్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవి కవుల భావనకూ, దానినుండి జనించిన భావాలకూ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తాయి.

04/01/2018 - 22:02

ఆంధ్ర సౌందర నందంలో సుందరి సజీవపాత్రగా తకతకలాడుతూ సాక్షాత్కరిస్తుంది.

Pages