S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

09/15/2019 - 22:25

తే.గీ. శ్రద్ధతో వినాయక నిమజ్జనము సేయు
వేళ గంగవెఱ్ఱెత్తుచు వెక్కసముగఁ
ద్రాగియుం దూలుచుంలోను రట్టహాస
ముగను పిచ్చి పాటలు నాట్యములు హరహరఁ
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/13/2019 - 20:25

లామా గోవిందమార్గాన్నిలక్ష్యాన్ని సమన్వయిస్తూ ‘రూప జగత్తును అధిగమించి రూపాతీత జగత్తును అందుకోవాలనే సాధనలో లామా గోవిందకు రూపసాధన ఏ మాత్రం అడ్డురాలేదు’ అని లోచూపు చూస్తారు. ఇట్లాగే తనా పరిచయం చేసిన కళాకారులందరి తత్త్వాన్ని వారి చిత్రాలనుండి వెలికితీస్తారు.

09/12/2019 - 19:50

హల్దార్ రేఖలు సూక్ష్మం. నారీ సహజం. అవి ఖండకావ్యాలు వంటివి. హల్దార్ రేఖలలోని లాలిత్యం అబ్దుల్ రహమాన్ చుగతాయ్ రేఖలలో మనకు తిరిగి ప్రత్యక్షం అవుతాయి.
సరళరేఖలు వక్రరేఖలు ఈ రెండూ కలసి హల్దార్ చిత్రాలలో లయాత్మకంగా లాస్య నృత్యం చేస్తూ ప్రేక్షకుల హృదయవీణను మీటుతాయి. అవన్నీ గొప్ప రేఖా కావ్యాలు.

09/11/2019 - 19:20

నికొలస్ రోరిచ్ చిత్రాల గురించి వివరిస్తూ రోరిచ్ రంగుల కాంతులు అధోచేతనలో ఎక్కడా గోచరించక, కేవలం ఊర్థ్వ చేతనలో మాత్రమే గోచరిస్తావి అంటారు. కళాఖండంలోవని వివిధ భాగాలు వాటి చైతన్యస్థాయిలను చెప్పబూనటం విశిష్టమయిన విమర్శనగా తోస్తుంది. కళారూపాలను వ్యక్తి సృజనగా మాత్రమే చూడక వాటి వెనుక జాతి జీవన రీతిలోని మూలాలను నిరూపిస్తారు.

09/10/2019 - 20:03

సంజీవ్‌దేవ్ పేరు వినని సమకాలీన సంస్కృతీపరులు ఆంధ్రదేశంలో ఉండరని నా నిశ్చితాభిప్రాయం. సంజీవ్‌దేవ్‌ఘారు ఒక సమగ్ర సంస్కార చిహ్నం.

09/09/2019 - 20:05

దీనిని బట్టి ఆ విషయమునకు వీరు భోజ రాజీయమును తాముగా స్రంప్రదింపలేదని, ఎవరో వ్రాసిన విషయమును ఉధృతము గావించినారని తెలియపరచుచున్నది. ఇంతకు అది ఆర్ అనగా ఏరులు, వేల మనగా సముద్ర తీరముగల దేశము అనగా తీర భూమియైన వెలనాడు. వెలనాడన్నదే అది తీర దేశము. ఆరువేల వెలనాడన్న నదీ ముఖ ద్వారముల ప్రాంతము అని అర్థము

09/08/2019 - 23:06

అందొకటి కాకతీయ ప్రభువుల కుల నిర్ణయమును గూర్చి చారిత్రకుడెక్కువగా చికాకు పడవలసిన అవసరము లేదు అని ప్రారంభించి, శాసనస్థ విషయముల నుటకించుచు కొన్ని చోట్ల క్షత్రియులని, సన్నిహిత బంధువుల కారణముగ చతుర్థాన్వయ సంజాతులని తీర్పరచి, కడకు సమకాలిక శాసనములలో కొన్నింటియందు కాకతీయులు క్షత్రియులనియు, మరికొన్నిటి యందు శూద్రులనియు చెప్పబడియున్నది.

09/06/2019 - 19:32

ఇట్లనుటకు కారణము కూడ, పండిత లోకములో పరంపరీణముగ పాదుకున్న అభిప్రాయమే. అది ఏమనగా తెలుగు, ఆంధ్రము ఒకే భాషకు గల పేర్లని భావించుట. కాని నిజమునకు ఈ రెండును వేర్వేరు భాషలు. ఆంధ్రము ప్రాకృతము. తెలుగు తెలంగాణమునకు చెందినది. ఈ భేదము గుర్తింపక పూర్వ పండితులెల్లరు రెంటిని ఏక భాషగా పొరపడుట ఈ అపోహకు మూలము. ఈ కారణముగనే ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి నన్నయ కృతముగాదని భావించుటయు జరిగినది.

09/05/2019 - 19:53

వ్రాత విషయమున గల ఈ మార్పును అప్పకవీయము గుర్తించి చెప్పినది. తెనుగు శబ్దము విషయమున గల తెన్ అగు అనగా దక్షిణము అని ద్విగ్వాచిగా గ్రంథకర్తలు గ్రహించిరి. ఇదియును పండితుల ఊహ. నిజమునకు తెనుగు అనునది ఒక గడ్డి. తెనుగు బాడి అను గ్రామము విశాఖ జిల్లా యందు గలదు. తెనుగు ఉచ్ఛారణమున తెలుగు అయినది. ఆ గడ్డి విస్తారముగా పెరిగిన భూభాగము తెలంగాణము. కాణమనగ భూభాగము లేక భూమి. ఇది వాస్తవ స్థితి.

09/04/2019 - 20:01

ఆంధ్ర రాజ్య స్థాపనమును గూర్చి చర్చించిన 11వ అధ్యాయమున, సుచంద్రుని ప్రస్తావించిన బ్రహ్మాండ పురాణమునందలి విషయమును గ్రహించు మహేంద్ర పర్వతము, భీమేశ్వరము, కాళేశ్వరము, శ్రీశైలములనునవి ఆంధ్ర దేశమునకు చతుర్ద్వారములు గాను వానిని త్రిశూలపాణియైన శివుడు రక్షించుచున్నాడని అందు చెప్పబడినదని ఉటంకించిరి.

Pages