S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

08/06/2018 - 19:47

ఈ అంకంలో కరుణ రసాత్మకమైన పద్యాలున్నాయి. అవి ప్రేక్షకుల మనస్సులను కరిగిస్తాయి.
ఖలులనేనియు కావ కంకణము దాల్చు
నలిన నాభుండు భక్తుని నన్ను చంప
ప్రతిన గైకొన రక్షించువా డెవండు
కంచెయే చేను మేసిన కలదె దిక్కు

08/05/2018 - 21:45

తరువాత రామయామాత్యులు మొదలైనవారు పద్యకావ్యాలలో, ధేనువుకొండ తిమ్మయ్య జంగం కథగా వ్రాయటం, కన్నడంలో ఎస్.సి.కేల్‌కర్, తెలుగులో కొండుభట్ల మొదలైనవారు చిలకర్తి వారి కంటే ముందే నాటకీకరించటం ఈ కథలో ఉన్న నాటకీయత యొక్క ఆకర్షణను తెలియజేస్తాయి.

08/03/2018 - 19:32

అల్లుడా రమ్మని ఆదరమ్మున బిల్వ
బంపు మామను బట్టి చంపగలమె
జలకేళి సవరించు జవరాండ్ర కోకల
నెత్తుకపోయి చెట్లెక్కగలమె
ఇల్లిల్లు దిరిగి వ్రేపల్లెలో మ్రుచ్చిలి
మిసిమి ముద్దలు తెచ్చి మ్రింగగలమె
గొల్లబొట్టెల గూడి కోలచేకొని ఆల
కదుపల నేర్పుతో కాయగలమె
తల్లిదండ్రుల పరులకీ దలచు కన్య
బలిమిమై దెచ్చి భార్యగా బడయగలమె
దుష్టులను వంక వీరుల ద్రుంపగలమె

08/02/2018 - 19:12

ఏక సూత్రత లేకపోవడం ఆధునిక మహాభారతం ఇతిహాస స్థాయిని అందుకోకపోయినా పాఠకుని మనస్సులో కవిత్వపు ముద్రల్ని బలంగా వేస్తుంది.
‘‘బ్రహ్మాండమైన నక్షత్రాల ఊరేగింపులో
వెనె్నల జెండా పుచ్చుకుని చంద్రుడు
ముందు నడుస్తున్నాడు’’
ఇది గొప్ప ఊహ, ఊహ నుంచి సందేశమేదైనా ఉందా అంటే తాళం చెవి దొరకడం కష్టం. కానీ
సముద్రం ఒకడి కాళ్ల ముందు
మొరగదు-
తుపాను గొంతుకు చిత్తం అంట

08/01/2018 - 19:12

‘‘విధి నా చేతికిచ్చిన విషపాత్రిక నగరం
ఇక్కడే వెయ్యిసార్లు నా లోకాల్ని కోల్పోయా’’
కవికి మానవ నాగరితా పరిణామంలో తాను ప్రజలు- నగరం- ప్రకృతి మధ్య లోపించిన ఆత్మీయ సమతుల్యాన్ని తిరిగి పొందే తీవ్ర వాంఛ వ్యక్తపరుస్తాడు.
‘‘రాళ్ళ కన్నీళ్లు వ్యాపించిన ఈ భూములపైన వేస్తాడు ఒకడు- ఇనుప కండరాల దేహంమీద సుళ్లు తిరిగేము’’-
అని అంటూ

07/31/2018 - 19:47

‘‘ఈ దేశంలో ఒంగే వాడికి వంగి సలాములు
చేసేవాడు పుడుతున్నాడు
ఈ లక్షణం తలెత్తిందంటే ఆకాశంలో తోకచుక్క పుట్టినట్లే
వాడ్ని చంపెయ్యండి..
అసలు వాడ్ని మాతృగర్భంలోనే సంహరించండి
ఈ దేశపు గాలి పీల్చడానికి వాడికి హక్కులేదు..
ఇలా అనేస్తాడు. ఇతడు కమ్యూనిస్టు అనుకునేసరికీ.. వెంటనే-
‘‘విత్తనంలో వున్న నేను ఒక రాగం విన్నాను
.........

07/30/2018 - 19:00

శేషేంద్ర ఆధునిక మహాభారతం అవతారికలో చెప్పుకొన్నట్లు ‘‘కావ్యయాత్ర అంతిమ చరణంలో అన్ని పర్వాలు కలిసి ఒక్క కావ్యం మాత్రమే అవుతుంది’’. కాబట్టి కవిగా పరిణామం చెందడంలో చేసిన పద్య సాధనలో అటు శ్రీనాథుణ్ణి, ఇటు విశ్వనాథనీ ఒజ్జబండిగా పెట్టుకొని పద్యాలు రాశారు.
ఘనాఘనా ఘనగజ
గ్రైవేయ ఘంటికా
టంకారములకు ఘంటాపథమ్ము
శుక్రచాపొదగ్ర శార్దూలపాలనా
విభవోన్నతికి బూరి విపిన సీమ

07/29/2018 - 22:37

స్వభావే వర్తతే లోకః తస్య కాలః పరాయణం లోకం తన స్వభావం చేతనే నడుస్తోంది. ఆ స్వభావానికి కాలం ఆధారం. ఆదికవి వాల్మీకి రామాయణం కిష్కంధకాండలో ఈ శ్లోకం చెప్పాడు. లోక స్వభావాన్ని అంచనా వేసి దాని తత్త్వాన్ని శాస్ర్తియంగా అంచనా వేయడం ఉత్తమ కవిత్వ లక్షణం. అందుకే కవులు ద్రష్టలు, స్రష్టలు తత్వాన్ని దర్శించి కవిత్వాన్ని సృష్టించాలి.

07/27/2018 - 20:53

తుల నెరిగించి, సంస్కృతము / తో మిళితంబుగ, పల్కనిచ్చి, భూ
తలపతి కొప్పగించి చనె / ధాత విధించిన రీతి గాక; నా
వల, మన తిక్కనాది కవివర్యులనేకులు / ముద్దుమాటలన్
దెలపగ నేర్చి, బాలిక గ / తిన్నుతి కెక్కుచు, నల్లసాని వా
క్కుల గల చిత్రవస్తువుల / గుంభనలంగని, ప్రౌఢరీతి, రా
యల వరియించి, మ్లేచ్ఛకుల / మన్విపినంబును గాల్చి, సంపదన్

07/26/2018 - 18:38

(కొత్తపల్లి వీరభద్రరావుతో తాపీ ధర్మారావు- 1972 జూలై)

Pages