S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

07/25/2018 - 18:55

(కొత్తపల్లి వీరభద్రరావుతో తాపీ ధర్మారావు- 1972 జూలై)

తా.్ధ:వెలికిలబండి, దృష్టి
గృహ భిత్తిక నొక్కట నిల్పి, యెట్టి సం
చలనము లేక దుస్సహ
విషాదములం గణియించుచుండ కన్
కొలకుల జాఱి కర్ణములకుం
దిగు నీరు తలాపి నింకఁగా
వలవల యెల్ల నేడ్వఁగల వార
లదెంత తపంబొనర్చిరో..

07/24/2018 - 19:02

(కొత్తపల్లి వీరభద్రరావుతో తాపీ ధర్మారావు- 1972 జూలై)

07/23/2018 - 19:06

(కొత్తపల్లి వీరభద్రరావుతో తాపీ ధర్మారావు- 1972 జూలై)

07/22/2018 - 20:53

(కొత్తపల్లి వీరభద్రరావుతో తాపీ ధర్మారావు- 1972 జూలై)
*
కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు: నమస్కారమండీ ధర్మారావుగారు. ఇంచుమించుగా, అరవై సం.లు నుంచీ తెలుగు భాషా సాహిత్య రంగాల్లో అనన్య సామాన్య ప్రతిభతో, అకుంఠిత దీక్షతో మీరు కృషి చేస్తున్నారు కదా, మీకు తెలుగులో కృషి చెయ్యాలని ఎప్పుడు తట్టింది? కొంచెం వివరిస్తారా?

07/20/2018 - 18:22

‘‘ఏమిటి వదినా ఒక్కత్తెవూ ఇలా..?’’ అంది దీప.
‘‘ఏం చెప్పను దీపా! మీ అన్నయ్యను అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్ళారు’’ అంది పుట్టెడు దుఃఖాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ లక్ష్మి.
‘‘ఆ! ఏమిటీ! రమేష్‌ను అరెస్టు చేశారా? ఏమైందమ్మా లక్ష్మీ! ఏమైంది?’’ ఆదుర్దాగా అడిగాడు ప్రమోద్.

07/19/2018 - 18:25

‘‘బాగున్నానండీ! మీరెలా ఉన్నారు?’’ అంటూ పైకి చూశాడు ప్రమోద్. ఫాన్ గిరగిరా తిరుగుతోంది. దీప కూడా ఆ ఫానువైపు, ప్రమోద్ వైపు చూసింది.
‘‘ఓకె! ఫైన్’’ అన్నాడు రమేష్.
‘‘ప్రయాణ బడలికతో ఉన్నారు. ముందు స్నానాలు కానివ్వండి. గీజర్ ఆన్ చేసే ఉంది’’ అంటూ ప్రమోద్‌నూ, దీపను లోపలికి తీసకెళ్లింది లక్ష్మి.

07/18/2018 - 18:26

పొట్టకోసం ఆడా మగా అన్న తేడా లేకుండా పొట్టేళ్ళులా పొద్దునే్న లేస్తూనే ఆఫీసులకు పరుగెత్తడాలూ, ఆపసోపాలతో క్రిక్కిరిసిన బస్సుల్లో, ఉక్కిరిబిక్కిరి ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుపోయిన స్కూటర్లలో, సైడు దొరకని సైకిళ్ళలో, ఫుట్‌పాత్‌లన్నీ చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళతో, చిన్న చిన్న అమ్మకాలు చేసుకొనేవాళ్ళతో నిండిపోగా, సైడు కాలవల గట్లమీంచీ, చుట్టుప్రక్కల చూసుకొంటూ ఇళ్ళు చేరేసరికి ఒళ్ళు హూనం అవడం, అందరికీ అలవాటయిపోయింది.

07/17/2018 - 18:33

నేను పెద్దగా సదువుకోకపోయినా, మా అయ్య నాకు సెప్పిన పనిచేసుకుంటూ వస్తూ ఇంటివాడ్నయినా. నాకు తెలవగ అడుగుతాను, ఎవడి పని ఆడు చేసుకుపోతే తప్పేంటి? ఇయ్యాల ఆడిపని ఈడు, ఈడి పని ఆడు చేస్తున్నాడు. అందుకే అంతా గడబిడగా వుంది. ఎవడూ ఎందులోనూ గొప్పోడు కాలేకపోతున్నాడు. అందరూ బాగుండాలంటే, ఎవడి పని ఆడు చూసుకోవాలి. ఇంకోడి జోలికి పోకూడదు. ఈనాడు నాకు చాలా సంబరంగా వుంది’’ అని తన సీట్లోకి వెళ్లి కూర్చున్నాడు.

07/16/2018 - 18:42

ఇంత గొడవ జరుగుతున్నా ఆనాటి సన్మానం తమకేనన్న ఆనందంలో కవి, పండిత, గాయక, నృత్య ప్రవీణులు మాత్రం ఒకరినొకరు పరమద్వేషంతో చూసుకుంటూ, గ్రుడ్లు మిటకరిస్తూ, గుటకలు మ్రింగుతూ, గుండ్రాళ్ళలా, ఉండ్రాళ్ళకోసం వచ్చిన వినాయకుళ్ళలా కదలక మెదలక కూర్చున్నారు. పోలీసువాళ్ళు వచ్చి గావుకేకలు వేశాక గానీ, వాళ్ళకు ప్రాణభయం కలుగలేదు. ఓ గంట వరకూ నానాగోల జరుగుతూనే వుంది. ఆ తరువాత బాంబులేదని తేలడంతో, బాంబుల నిపుణులు వెళ్ళారు.

07/15/2018 - 22:30

‘లంబోదర లకుమిరా’ అని పాడుకుంటూ వచ్చిన రామశాస్ర్తీ, ఆ ఇంటి గేటు ప్రక్కన గూటిలో వినాయకుడికి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి హారతి ఇచ్చి తలుపేయబోతుండగా, ఇంటాయనవచ్చి హారతి కళ్ళకద్దుకొని, తన సూట్‌కేసుతో లోపలికెళ్లాడు.

Pages