S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/04/2019 - 19:38

ఇప్పుడు ఎంత ఏడిస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి?’’ బంధువులు ఈ మాటలు విని ఏడుస్తూ బాలుని అక్కడ వదిలి బయలు దేరారు.

02/03/2019 - 22:24

పూర్వం నైమిశారణ్య ప్రాంతంలో ఒక గృహస్థుడు ఉండేవాడు. అతనికి ఒక్కడే పుత్రుడు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ బాలుడు చిన్న వయసులోనే మరణించాడు. అతని బంధువులంతా రోదిస్తూ ఆ శిశువు శవాన్ని తీసుకుని శ్మశానానికి వచ్చారు. వారు అక్కడ ఆ మృత పిల్లవాని చేష్టలు మాటలు గుర్తు తెచ్చుకొని మరల దుఃఖించసాగారు. వారికి ఆ మృతుని శరీరం అక్కడ వదలి వెళ్ళడానికి కాళ్ళు రాక అక్కడే ఉన్నారు.

02/01/2019 - 19:05

పక్షి మాటలు విని అతను ఆ విథంగానే చేశాడు. అలా చేయడంవల్ల అతని ప్రాణం లేచివచ్చింది. పక్షిచేత ఈ విధంగా సత్కరింపబడేసరికి బోయవానికి కళ్ళవెంట ఆనందంతో నీళ్ళు వచ్చాయి. అతను పక్షితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘ఆకలి నన్ను పీడిస్తోంది. నీవు ఏదైనా ఆహారం ఇస్తే తింటాను’’.

01/31/2019 - 19:29

ఒక మహారణ్యంలో ఒక బోయవాడు ఉండేవాడు. అతని రూపం ప్రవర్తన చాలా భీకరంగా ఉండేవి. నల్లటి శరీరంతో ఎర్రటి కళ్ళతో అతను యముడిలా ఉండేవాడు. అతను కర్కశంగా ప్రవర్తించడం వలన అతనికి మిత్రులు కూడా లేరు.అతని కౄర ప్రవర్తన వల్ల బంధువులు కూడా అతన్ని విడిచి పెట్టారు.

01/30/2019 - 18:36

పూర్వము హిమవత్పర్వతం మీద అనేక మహావృక్షాలు ఉండేవి. వాటిలో ఒక పెద్ద శాల్మలీ వృక్షం కూడా ఉన్నది. అది శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఎన్నో పక్షులకు, చిలుకలకు, గోరింకలకు, ఆవాసంగా ఉన్నది. దాని నీడలో ఎంతోమంది బాటసారులు విశ్రాంతి తీసుకునేవారు. దానికి ఎన్నో పూలు పళ్ళూ ఉండేవి. ఆ చెట్టుకు పెద్దబోదె ఉండేది. దాన్ని చూసి ఒకసారి నారదుడు దాని దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు. ‘‘శాల్మలీ! నీవు ఎంత మనోహరంగా ఉన్నావు.

01/29/2019 - 19:39

అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఇలా అన్నాడు - ‘‘ఈ దుర్భిక్ష కాలంలో మరో మాంసం దొరకడం సులభం కాదు. నా దగ్గర డబ్బులేదు. ఆకలి బాధతో ఉన్నాను. గతిలేదు. ఈ కుక్క మాంసం పంచభక్ష్య పరమాన్నం అని తలుస్తాను’’.
ఛండాలుడు ఇలా అన్నాడు - బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశయులు పంచనఖాలు కల ప్రాణులని, ఆపద సమయాల్లో తినవచ్చని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయ. తినదగని వాటిపై మనసు పెట్టవద్దు’’.

01/28/2019 - 19:03

త్రేతా ద్వాపర యుగాల సంధికాలంలో ఒకసారి ఘోర అనావృష్టి కలిగింది. అది పండ్రెండు సంవత్సరాల దాకా ఉంది. త్రేతాయుగం సమాప్తం అయ ద్వాపర యుగం ప్రారంభం అయ్యే సమయానికి జన సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయంది. వర్షాలు లేకపోవటం వలన తినడానికి ఏ ఆహారపదార్ధాలు పండలేదు. ఇంద్రుడు వానలు కురిపించలేదు. గురువు వక్రించాడు. చంద్రుడు దక్షిణ మార్గాన సంచరించసాగాడు. ఆ సమయాన మేఘాలు లేవు. ఇక వానలు ఎక్కడివి? నదులలో నీరు ఇంకిపోసాగింది.

01/27/2019 - 22:24

ఇక ఇతరులను ఏమి ఉపయోగపడతాడు? కనుక చపలుడు ఇతరుల పనులు చెడగొడతాడు. నీకు సహాయం చేశాను కనుక ఆప్తుడను అయ్యాను. ప్రతీదానికి ఏదో కారణముంటుంది. దానివలన హితులు కాని అహితులు కాని అవుతారు.

01/25/2019 - 18:21

ఇప్పుడు నీ హితం కోసం నేను ఏమి చేస్తానో చెబుతాను. ముందుగా నన్ను కాపాడు. ఎందుకంటే నాకు ఈ ముంగిసను చూస్తే చాలా భయం వేస్తున్నది. నేను నీ దగ్గరకు చేరుతాను. నన్ను రక్షించు, చంపకు. అప్పుడు నేను నిన్ను రక్షించగలుగుతాను. అలాగే ఆ కౄరమైన గుడ్లగూబ కూడా నన్ను తినాలని అనుకుంటున్నది. దాని నుండి కూడా నన్ను రక్షించు. నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నీ పాశాలను కొరికివేస్తాను.’’

01/24/2019 - 19:39

ఒక అరణ్యంలో ఒక పెద్ద మర్రిచెట్టు ఉండేది. దానిని చుట్టుకొని ఎన్నో తీగలు, దాని కొమ్మలపైన ఎన్నో పక్షులు ఉండేవి. దాని కొమ్మ అన్ని వైపులా విస్తరించి బాటసారులకు చల్లని నీడనిచ్చేది. ఎన్నో ప్రాణులకు, పాములకు జీవజంతువులకు అది ఆశ్రయమైంది. దాని మొదలు యొక్క చుట్టుకొలత చాలా పెద్దదిగా ఉన్నది. ఆ మొదట్లో ఉన్న రంధ్రంలో కలుగు త్రవ్వుకొని ఒక ఎలుక సుఖంగా జీవిస్తూ ఉండేది. దాని పేరు పలితం. అది చాలా తెలివైనది.

Pages