S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

08/23/2018 - 18:55

ఏకాగ్రత సాధనకు మరో ముఖ్యమైన అంశం ప్రశాంతి. ఈ ప్రశాంతి మన చేతిలో వుండదు. ఉంచుకోగలిగితే ఏకాగ్రత బాగానే వుంటుంది. దీని సాధన పైన చెప్పిన క్రమశిక్షణ కంటే కూడా కష్టమైనది. ఏకాగ్రతకు మరో ముఖ్యాంశం మృదుహృదయం. హృదయం మృదువుగా వున్నప్పుడు ఏకాగ్రత త్వరగా సిద్ధిస్తుంది. క్రమశిక్షణ, ప్రశాంతి, మృదుత్వం ఈ మూడూ మూడు రసాయనాల వంటివి. వీటి సమ్మేళనంతో చేసే వైజ్ఞానిక ప్రయోగమే ‘పూజ’.

08/22/2018 - 19:29

పీసపాటి వెంకట గోపాలకృష్ణమూర్తిగారు డూజష్ద్ఘర్ఘీ జశళ్ఘూ ఘఔఔ్యనజ్ఘౄఆజ్యశ ఆ్య శ్యశజశళ్ఘూ గళ్ఘజఆక అనే గ్రంథం వ్రాశారు.
పై రేషియో:
పై విలువను- ఆర్యభటుడు (11వ శతాబ్ది) 3.1416024గా చెప్పాడు. చైనావారు- 3.1415926 అన్నారు.
గుంటూరుకు చెందిన శ్రీ వి.వి.రావుగారు శ్రీ చక్రదర్శనం అనే గ్రంథంలో, శ్రీ విద్యాసూత్రాల నుంచి పై విలువను సాధించి చూపించారు.

08/21/2018 - 19:24

నవశక్తులు! నవావరణాలు! నవ రాత్రులు! అనే సంప్రదాయాలు ఏర్పడ్డాయి.
శ్రీ చక్రంలో నవావరణల పేర్లు-
1. భూపురత్రయము= త్రైలోక్య మోహన చక్రము
2. షోడశదళ పద్మము= సర్వాశాపరిపూరక చక్రము
3. అషదళ పద్మము= సర్వసంక్షోభిణీ చక్రము
4. చతుర్దశారము= సర్వసౌభాగ్య చక్రము
5. బహర్దశారము= సర్వార్థసాధక చక్రము
6. అంతర్దశారము= సర్వరక్షాకార చక్రము

08/20/2018 - 20:06

ఉదాహరణకు- చెర్నోబిల్ అణువిస్ఫోట దుర్ఘటన తరువాత కొంతమంది శాస్తవ్రేత్తలు యుగోస్లేవియాలో హోమ ప్రభావాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించి, హోమ పరిసర ప్రాంతాలలో రేడియో ధార్మిక వికిరణ ప్రభావం తగ్గిందని నిర్ధారించారు. అలాగే భోపాల్‌లో యూనియన్ కార్బైడ్ రసాయనిక ఫ్యాక్టరీ గాస్ లీకేజ్ జరిగినప్పుడు కూడా హోమంవల్ల రక్షణ జరిగింది.

08/19/2018 - 23:34

ఉభయ సంధ్యలలోను, హోమాలను నిత్యవిధులుగా ఏర్పాటుచేశారు.
హోమంలో రసాయన శాస్త్రం:
ప్రశ్న: హోమములవల్ల కార్బన్ మొనాక్సైడ్- కార్బన్‌డై యాక్సైడ్ వంటి చెడు వాయువులు అధికంగా పుట్టి వాతావరణాన్ని కలుషితం చేయవా?
జవాబు: దూలాలకు దూలాలువేసి తగలబెడితే ఆ పనే జరుగుతుంది. కాని హోమంలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలున్నాయి.
1. ప్రత్యేక దినుసులనే వాడతారు.
2. పరిమితంగా వాడతారు.

08/15/2018 - 22:03

వర్ణం అనే పదంవల్ల వ్యక్తమయ్యే అక్షరము, తేజస్సు- రెండూ ఒకే తత్త్వంలోంచి వ్యక్తం అవుతున్నాయి గనుక, ఆ రెంటికీ సహజంగానే సమన్వయం వుంటుంది. మూలాధారంలో వ్యక్తమయ్యే గణపతి తత్త్వం పృథివీ తత్త్వానికి సన్నిహితం కనుక, ఆయన వ్యక్తంచేసే జ్యోతిస్సు రక్తవర్ణంగా వుంటుంది. (పృథివీతత్త్వం ఎరుపు రంగని యోగశాస్త్రంలో ప్రసిద్ధం.) అందుకనే గణపతి రక్తచందన ప్రియుడు. రక్తపుష్ప ప్రియుడు.
త్రికోణం

08/10/2018 - 19:46

ఇంత లోతైన పరిశీలన, పరిశోధన వున్నాయి గనుకనే, సుశ్రుతాచార్యుడు ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి శస్తచ్రికిత్సాచార్యుడుగా, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, శస్తచ్రికిత్సా సృష్టికర్తగా, మనిషి కపాలానికి కూడా శస్త్ర చికిత్స జరిపిన ప్రజ్ఞానిధిగా ఆధునికుల చేత కూడా కీర్తింపబడుతున్నాడు.

08/09/2018 - 19:41

కనుక, ఆయుర్వేద వైద్యుడు, కేవలం రోగ లక్షణాలను మాత్రమేగాక, ఆ లక్షణాలకు కారణమైన దోష వైషమ్యాన్ని దానివల్ల ప్రభావితమైన దూష్య స్థానాన్ని, దాన్ని నివారించగల ఔషధ యోగాన్నీ కూడా గుర్తించగలగాలి. (యోగము అంటే - వివిధ ఓషధుల కలయికవల్ల యేర్పడిన ఔషధ స్వరూపము.)

08/08/2018 - 18:46

మనకు లభిస్తున్న భారతీయ వైజ్ఞానిక శాఖలలో ఆచరణ పరంగానూ, గురుశిష్య పరంపరగానూ అమలులో ఉన్న సజీవ శాఖలు రెండే రెండు. అవే గణితము, వైద్యము. వీటిలో గణితం పంచాంగ గణిత రూపంలో సజీవంగా ఉండగా వైద్యం, ఆయుర్వేదం రూపంలో విస్తృత ప్రచారంలో ఉన్నది. దీనిలో పోయినంత పోగా మిగిలి ఉన్నదే సముద్రమంత ఉన్నది. ప్రజలలో దీనిని గురించిన అవగాహన కూడా ఎంతో కొంత వుంది.

08/07/2018 - 19:25

అందువల్ల వ్యవసాయ పద్ధతులు, దానికి సంబంధించి శాస్త్రం అధికాధికంగా అల్లుకుపోయి అభివృద్ధి చెందవలసిన అవసరం ఏర్పడింది.
వ్యవసాయ సాధనాల వర్ణన ఇందులోని ఒక ప్రధానాంశం. వివిధ వ్యవసాయ పనిముట్లు, వాటిలోని భాగాలు, వాటి కొలతలు వర్ణించబడ్డాయి. ప్రత్యేకించి ఇందులో వర్ణించిన నాగలి! ఈనాటికీ అదే వర్ణన సరిపోలుతుంది. చెప్పుకొని వున్నాం కదా.

Pages