S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

10/29/2019 - 19:46

11
నందీశ్వర ధ్యానం
‘‘నందీశ్వర నమస్త్భ్యుం సాంద్రానంద ప్రదాయక
మహాదేవస్య సేవార్థ మనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి’’
నందీశ్వరుడి అకుంఠిత ప్రభు భక్తి (కోటి రుద్ర సంహిత)
‘‘శౌనకాదులారా!

10/28/2019 - 19:06

మీరు అనుమతిస్తేనేను ఈశ్వరానుగ్రహానికై కేదార క్షేత్రములో శివుని గూర్చి తపస్సు చేసి ఆయన ఆశీస్సులంది దీర్ఘాయుష్మంతుడినై తిరిగి వస్తాను’’ అని ఎంతో శాంతంగా, వినయంగా పలికి తల్లితండ్రుల అనుమతితో కేదార క్షేత్రానికి బయలు దేరాడు. అక్కడ ఓ అనువైన ప్రదేశంలో కూర్చుని శంకరుడి గూర్చి తీవ్రమైన తపస్సు చేయసాగాడు.

10/24/2019 - 18:30

ఆమె బిడ్డ లిరువురినీ పెంచి పెద్ద చేయగా రాకుమారుడు దైవవశాత్తూ తిరిగి రాజు కావటం, ఆమె రాజ మాత కావటం జరిగింది. ఆమె బిడ్డ రాజసోదరుడయి వారంతా సకల సుఖాలూ పొందారు.

10/23/2019 - 19:33

‘‘శౌనకాదులారా! మొట్టమొదటి వ్యాసుడు పరమేశ్వరుడే! మిగిలిన వ్యాసావతారాలు ఆయన ఆదేశించగా ప్రకటితమైన వివిధ మునులు, ఇరువై ఎనిమిదవ వ్యాసుడు పురుషోత్తముడైన శ్రీహరి అంశతో కృష్ణద్వైపాయనుడు. వ్యాసులందరూ ద్వాపరానా, యోగేశ్వరావతారులందరూ కలియుగానా ఉద్భవిస్తారు.

10/22/2019 - 19:31

10 శివావతారాలు (శతరుద్ర సంహిత)
సూత మహర్షి వివరిస్తున్న శివ పురాణాన్ని తన్మయులై వింటున్న శౌనకాది మునులు ఆయనని ఇలా ప్రార్థించాడు.
‘‘జ్ఞానివీ, వ్యాస శిష్యుడవూ అయిన సూత మునీంద్రా! దయ చేసి మాకు ఆ శంభుడి వివిధ అవతారాలనూ, వాటి వలన ప్రజలకు జరిగిన మేలూ వివరంగా తెలుపమని ప్రార్థిస్తున్నాము.’’

10/21/2019 - 19:59

తులసి లక్ష్మీ అంశురాలిగానూ, శంఖజూడుడు, కృష్ణాంశుడుగానూ జన్మించినా, శాపవశాత్తూ శంఖ చూడుడు లోక కంటకుడై ప్రజలనూ, దేవతలనూ బాధిస్తూండటంతో శివకేశవులు అతడిని వధించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. అమిత భక్తురాలూ, మహా పతివ్రతా అయిన అతని భార్య తులసి శీలాన్ని హరించాల్సి వచ్చింది విష్ణుమూర్తికి. బృంద వలెనే తులసి కూడా మోసపోయి తరువాత ఆయన మోసాన్ని గ్రహించి ఆయనకు పత్నీ వియోగం సంభవిస్తుందని శపించింది.

10/20/2019 - 22:53

నీవు త్రిపురాలకూ వెళ్ళి అక్కడి ప్రజలలో భక్తిని తగ్గించి శృంగారానికి బానిసలయేట్లు చేయి. వేదాలలో లేని ఐహిక విషయాలకు వారు ప్రాముఖ్యత నిచ్చే విధంగా ఆకర్షణీయంగా భాషణాలు చేయి. ఆస్తికులైన ఆ ప్రజలూ, రాజులూ, నాస్తికులూ ధర్మ నిరసనులూ అయేట్లు చేయటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకో. ఆ స్థితిలో వారిని నా సహకారంతో శంకరుడు సంహరిస్తాడు.’’ అని అతనికి విష్ణువు బోధించి పంపాడు.

10/15/2019 - 18:32

భిల్ల దంపతులు
పూర్వం కైలాస పర్వతానికి దగ్గరలోని ఓ అరణ్యంలో ఆహుకుడు, ఆహుకి అనే భిల్ల దంపతులు నివసించేవారు. భర్త తెచ్చిన కందమూలాలూ, పుట్టె తేనె, వెదురు బియ్యమ్ఱుతో శివ పూజలు చేస్తూ మాంసాదులు వండి అతిథి సత్కారాలు చేస్తూండే భిల్లాంగననూ, ఏ పని చేస్తున్నా శివుడినే ధ్యానిస్తూ ఉండే భిల్లుడినీ పార్వతీ పరమేశ్వరులు పరీక్షించదలిచారు.

10/14/2019 - 19:35

మునులారా! తెలియకుండా చేసినా శివరాత్రి వ్రతం ఎంతటి ఫలితాన్నిచ్చిందో చూసారా!’’ అన్నారు సూత మహర్షి. గురుద్రుహుని గాద కూడా శివరాత్రి వ్రత ఫలాన్ని తెలుపుతుంది.
గురుద్రుహుడు / గుహుడి కథ(కోటి రుద్ర సంహిత)

10/13/2019 - 22:11

నీల ‘కం’ధరుడు
దేవ దానవులు అమృతం కోసం క్షీర సముద్రాన్ని చిలుకుతూండగా అంతకంటే ముందు ‘హాలాహలం’ అనబడే విషము ఉద్భవించింది. భుగభుగ పొగలతో, భయంకర విస్ఫోటనలతో ఆ దావానలం నుండి ఆవిర్భవించిన జ్వాలలకి లోకాలు అట్టుడికి పోయి, ఊపిరాడక తల్లడిల్లాయి.
ఆ సమయాన దేవతలు బ్రహ్మతో సహా కైలాసానికి పరువెత్తి వెళ్ళి ఈశ్వరుడిని ప్రార్థించారు.

Pages