S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/22/2018 - 21:34

ధృతరాష్ట్ర కుమారుడైన ‘సుయోధనుని’కి ఈ మాటను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పుము... కురుదేశాలకు (కౌరవులకు) శత్రువులు లేకుండా చేయాలని నీ మనస్సులో కోరిక నీ శరీరాన్ని బాధిస్తున్నది. అది సిద్ధించటానికి తగిన ఉపాయం యేమీ లేదు. నీకిష్టమైనట్లుగా మేము వుండలేము. ఇంద్రప్రస్థాన్ని నాకు తిరిగి యిమ్ము. లేదా యుద్ధానికి సిద్ధంగా వుండుము’’ అని చెప్పి ధర్మరాజు సంజయునికి వీడ్కోలు పలికాడు.

05/21/2018 - 21:30

భీష్మద్రోణ కృపాశ్వత్ధామ కర్ణశల్యుడూ, దుర్యోధనుడూ, అతడి తమ్ములూ, బాహ్లికుడూ, సోమదత్తుడూ, వీరంతా జయింపశక్యంగాని వారు. కావున యిరుపక్షాలవారికీ పోరాడటం వలన మేలు కలుగదు’’ అని అనగా ధర్మజుడు.

05/20/2018 - 21:02

బృహంతుని, సేనాబిందువు, సేఅజిత్తు, ప్రతివింధ్యుడు, చిత్రవర్మ, సువాస్తుకుడు, బాహ్లికుడు, ముంజకేతుడు, చైద్యరాజు, సురారి, నదీజుడు, కర్ణవేష్టుడు, నీలుడు, వీరధర్ముడు, బలశాలి, భూమిపాలుడు, భూమి పాలుడు, దుర్జయుడు, దంతవ్రక్తుడు, రుక్మి, జనమేజయుడు, ఆషాడుడు, వాయువేగుడు, పూర్వపాలి, భూరితేజుడు, దేవకుడు, పుత్రులతో సహా ఏకలవ్యుడు, కారూషకరాజు, క్షేమధూర్తి, కాంభోజ, ఋషిక, పశ్చిమ ద్వీపరాజులు, జయత్సేనుడు, కాశ్యుడు,

05/18/2018 - 21:25

దుర్యోధనుడు వారు అడుగుతున్నట్లుగా అర్థరాజ్యాన్నిచ్చి మనతోపాటు తానూ సంతోషంగా యుండాలి. పాండవుల ప్రశాంతత ప్రజలకు మేలుచేస్తుంది. కాబట్టి దుర్యోధనుని అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకొనటానికీ, ధర్మరాజు పలుకులను అతనికి తెలియజెప్పటానికీ, కౌరవ పాండవులకు క్షేమాన్నీ, శాంతాన్నీ కలిగించటానికి ఒక రాయబారి వెళ్ళాలి. ఈ ప్రయత్నం నాకు ప్రియమైనది.

05/17/2018 - 21:24

వివాహానంతరం పాండవులు ఏ విరాట నగరానికి ‘దగ్గరలోనున్న’ ఉపప్లావ్యము అనేచోట ఉన్నారు.
ఇక్కడినుండి పాండవులు తమ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలను ప్రారంభిస్తారు.
***
శ్రీకృష్ణరాయబారము
విరాట నగరము
‘‘హరి మేనల్లుడైన’’ అభిమన్యుని వివాహం చేసి పాండవులు, వారి స్వపక్షంవారైన యాదవ పాంచాలాదులు ఆనందించారు.
తదుపరి విరాట నగరానికి దగ్గరలోనున్న ‘ఉపప్లావ్యానికి’ చేరారు పాండవులు.

05/16/2018 - 21:21

అందుచేత పట్టుదలతో దానిపై పరాక్రమాన్ని చూపడానికి పోతున్నాను. ఈ సమయంలో నా రథానికి బృహన్నల సారథి అయితే అందరూ నవ్వుతారు. నగరంలో సారథులు కరువయ్యారా అని అంటారు’’ అని అనగా

05/15/2018 - 21:07

ఉత్తర గోగ్రహణం.. సైరంధ్రి బృహన్నలను సారథిగా చేయుట

05/14/2018 - 21:04

‘‘కీచకుల సమూహంవలన యే కీడూ పొందకుండా తిరగి వచ్చావా తల్లీ? నిన్నావిధంగా బాధించిన ఆ దురహంకారి కీచకుడు యమలోకానికి చేరాడు! అంతటితో ఆగక ఆ ఉపకీచకులందరూ కలిసి నీ శరీరానికి దారుణమైన అపాయాన్ని కలిగించటానికి చూచారా? నీ నర్తలు వెంటనే శత్రువులను చంపి ఇంత త్వరగా రక్షించుకొంటారా? అని ఓదార్ప మాటలు మాట్లాడుతుండగా బృహన్నల సైరంధ్రితో-

05/13/2018 - 21:28

కఠినాత్ములైన ఉపకీచకులు పిత్రురాలు, పుణ్యస్వభావురాలు, అయిన ద్రౌపదిని అపవిత్రుడూ, దుష్టుడూ అయిన కీచకుని శవంతో కలిపి తీసికొని వెళ్ళారు. బంధువులందరూ పెడబొబ్బలు పెట్టారు. అట్లా శ్మశానం వైపునకు వెళుతుండగా భయంతో ద్రౌపది కలతబారిన హృదయంతో, కన్నీరు పొంగి ప్రవహిస్తుండగా యెలుగెత్తిరోదనం చేసింది.

05/11/2018 - 21:29

ఈరోజు నర్తనశాలకు ప్రజల కన్నులు గప్పి యెటువంటి సంకోచం లేకుండా వచ్చిన నీ కార్యభార నిర్వహణ గొప్పదనం తలపోయ నాతరమా? మనవారైన పాండవులలో ఒక్కరిని కూడా సహాయానికి పిలవకుండా ఒంటరిగా ప్రకటించిన నీ సాహసం మెచ్చుకొనడం నా తరమా? లోకులెవ్వరికీ సాధ్యంగాని ‘కీచకుడిని’ క్షణంలో మట్టుబెట్టిన నీ పరాక్రమాన్ని కీర్తించటం నా తరమా? నిన్ను కీర్తించటానికి నేనెంత దానిని? అమితానందంతో, ఆశ్చర్యంతో మురిసిపోయాను’’ అని అన్నది.

Pages