S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

04/17/2018 - 21:44

ఆ ముని కొన్ని రోజులపాటు అక్కడనే ఉన్నాడు. దుర్యోధనుడు ఆ ముని శపిస్తాడేమోననే భయంతో దివారాత్రులు జాగరూకుడై సేవకునివలె సేవలు చేశాడు. ముని ఒకసారి ‘‘నాకు ఆకలిగా ఉంది. వెంటనే అన్నం పెట్టు’ అని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళి చాలాసేపు అక్కడే ఉన్న తరువాత వచ్చేవాడు. అలా వచ్చి ‘‘ఈరోజు అన్నం తినను. నాకు ఆకలిగా లేదు’’ అని చెప్పి అదృశ్యమైపోయేవాడు.

04/16/2018 - 21:29

శ్రీకృష్ణుడు ఏ పని మీదనైనా దాసిని పంపబోతే నీవే లేచి స్వయంగా ఆ పని చేయుము. నీ భావాన్ని కృష్ణుడు గ్రహించి ‘‘సత్య నిండు మనస్సుతో నన్ను సేవిస్తున్నది’’ అని అనుకోవాలి. భర్త నీ దగ్గర చెప్పిన మాటలను..అది రహస్యం కాకపోయినా నీ వెవ్వరికీ చెప్పగూడదు.

04/15/2018 - 21:15

సత్యభామా! నీవు ఎంతటి అందగత్తెవి అయిననూ నన్ను తక్కువ స్థాయిలోని ఆడువారితో జమకట్టి ఇటువంటి మాటలు మాటాడవచ్చునా? నీవు ఇటువంటి మాటలు పలుకుతావనే విషయాన్ని నేను ఊహించలేదు. పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుని భార్యగా ఉండదగిన అర్హత నీలో లేదు సుమా? శ్రీకృష్ణునికి ఇష్టమైన రాణివి, మంత్ర తంత్రాలు పెట్టే భార్యను గురించి తెలిస్తే అతడు చాలా వ్యాకుల పడతాడు. మంత్ర తంత్రాలతో భర్త భార్యకు వశవౌతాడని అనుకుంటున్నావా?

04/13/2018 - 20:55

నకుల సహదేవుల అభివాదాలను స్వీకరించాడు. అర్జునుని కౌగిలించుకున్నాడు. ద్రౌపదిని ఓదార్చాడు.
శ్రీకృష్ణవాసుదేవుడు కొంత విశ్రాంతి గైకొన్న తరువాత పాండవులతో ఆసీనుడైనాడు. అప్పుడు ద్రౌపదిని చూచి-

04/12/2018 - 21:59

వారితో ‘‘ భీముడు తనకు కావలసిన పుష్పాలన్నింటినీ తీసుకొనుగాక. ద్రౌపది కోరిక మేరకే అతడు వచ్చాడు. అది నాకు తెలుసును’’ అని అన్నాడు.
భీమసేనుడు పుష్పాలను తీసికొని బయలుదేరాడు.
ఇక్కడ దర్మరాజు భీమసేనుని కానక కలత చెంది ద్రౌపదితో ‘‘పాంచాలపుత్రీ! భీముడు ఎక్కడ? ఏ పని చేస్తున్నాడు? సాహసశీలి ఏదైనా సాహస కార్యాన్ని ఆచరించాడా?’’ అని ప్రశ్నించగా ద్రౌపది నవ్వుతూ-

04/11/2018 - 21:04

ప్రభూ! ఉత్తమమైన, ప్రకాశవంతమైన ఆ దివ్య పుష్పాన్ని చూడుము. దీని దివ్య గంధం వాసన ఆఘ్రాణిస్తే ఆనందంగా ఉంది. సుగంధమే దీని స్వరూపం. దీనిని ధర్మజునకు కానుకగా ఇస్తాను. నా కోరిక తీర్చటానికై నీవు వనానికి వెళ్లి ఇంకా కొన్ని తీసుకొనిరా! నాపై ప్రేమ ఉంటే నా కోసం వీటిని చాలా తీసుకొనిరా!

04/10/2018 - 21:35

‘‘మీరిచ్చట చాలాకాలంనుండి ఉండుటచేత ఈ అడవిలో ఫలాలు, పుష్పాలు, చెట్లు తరిగిపోయాయి. అందువలన ఇక్కడి జంతువులకు ఆటంకంగా వున్నది. అదీగాక ఒకచోట చాలాకాలం ఎవరైననూ ఉంటే ప్రీతి సన్నగిల్లుతుంది. కాబట్టి మీరు వేరొక అడవికి వెళ్ళటం మంచిది’’ అని చెప్పి పాండవలులను వీడి వెళ్లిపోయాడు.

04/09/2018 - 21:27

క్రోధం మానవుల వినాశనానికి, అవినీతికీ కారణమని తెలుసుకో. ఆపదలన్నింటియందు మానవుడు సహనం కలిగి ఉండాలి. క్షమ, శీలం వలననే మనుగడ సాగుతుంది. క్షమాశీలురైన వారి లోకాలు బ్రహ్మలోకంలో మిక్కిలి పూజింపబడుచున్నాయి. తేజోవంతుల తేజస్సు సహనం, తపస్సుల యొక్క తపస్సు సహనం. సత్యవ్రతుల సత్యం సహనం. సహనమే యజ్ఞం. సహనమే శాంతి. భూదేవితో సమానుడైన ఓర్పు కలవాడికి సదా విజయం లభిస్తుంది.

04/08/2018 - 21:07

ఇట్లుండ ఒకనాడు ఋషులతో కూడియున్న ధర్మరాజు వద్దకుదల్భుని కుమారుడైన బక మహర్షి (బకదాల్భ్యుడు) వచ్చాడు. ధర్మరాజు తన తమ్ములతో ఎదురేగి మహర్షిని తోడ్కొని వచ్చి అర్ఘ్యపాద్యాలతో పూజించాడు. మహర్షి ధర్మరాజును చూచి

04/06/2018 - 21:53

తదుపరి శ్రీకృష్ణుడు ద్యూత సమయమున తాను రాకపోవుటకు గల కారణములను పాండవులకు వివరించి చెప్పాడు. అటు తరువాత పాండవుల అనుమతితో ద్వారకకు పయనమై వెళ్లిపోయాడు.
39

Pages