S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/09/2018 - 21:07

ధర్మరాజు యొక్క ఆజ్ఞతో పరిచారికలు దుర్యోధనునికి పొడి వస్త్రాలను ఇచ్చారు.
అసహనశీలుడైన దుర్యోధనుడు వారి పరిహాసాన్ని సహించలేకపోయాడు. సిగ్గుతో వారివైపు ముఖాన్ని త్రిప్పకుండా నడుస్తాడు.
అయినా మరలా మణిమయ ప్రదేశాన్ని చూచి నీటిమడుగుగా భ్రమించి కట్టుకున్న బట్టలను పైకెత్తి పట్టుకొని ఈదేవానిలా నడువసాగాడు.

03/08/2018 - 21:02

రాజసూయయాగం పరిసమాప్తమయిన తరువాత వ్యాసమహర్షి తన శిష్యులతో కలిసి ధర్మరాజు వద్దకు వచ్చాడు. పాండవులందరూ ఎదురేగి పాద్యం, ఆసనం సమర్పించి తాతాగారిని పూజించారు. మహర్షిని సువర్ణ సింహాసనంమీద ఆసీనునిగావించారు. అంత మహర్షి సోదరులతో కూడి కూర్చున్న యుధిష్ఠిరునితో

03/07/2018 - 21:01

సర్వధర్మాలు తెలిసిన ‘విదురుని’కి ధనవ్యయమనే కార్యాన్ని అప్పగించాడు.
శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్ఠిరుని ఆజ్ఞానుసారం అందరినీ సంతోషపరచే నెపంతో బ్రాహ్మణుల పాద ప్రక్షాళనం చేయసాగాడు. దీనివల్ల ఆయనకు ఉత్తమఫలం లభించింది.
అలా ధర్మజుని యజ్ఞానికి వచ్చిన రాజులలో ఎవరూ వెయ్యి సువర్ణాలకన్నా తక్కువ కానుకలను తీసుకురాలేదు.

03/06/2018 - 23:23

రాజాజ్ఞ ప్రకారం రాజులందరినీ ఆహ్వానించటానికి సహదేవుడు వెంటనే దూతలను పంపాడు.
దేశ దేశాలనుండి బ్రాహ్మణులందరూ వచ్చారు. వారందరూ కలసి సరైన సమయంలో ధర్మరాజుకు దీక్షను ఇచ్చారు. వేలకొలది బ్రహ్మణులు వెంటరాగా నలుగురు సోదరులతో, జ్ఞాతులతో, మంత్రులతో, నానా దేశాలనుండి వచ్చిన రాజులతో నరశ్రేష్ఠుడైన ధర్మరాజు యజ్ఞశాలలో ప్రవేశించాడు.

03/08/2018 - 21:11

ఘటోత్కచుడు తానెవరో తెలియపరచి, పాండవుల వివరాలను ధర్మరాజు గొప్పతనాన్ని విభీషణునికి వివరించగా సంతోషించిన విభీషణుడు ఘటోత్కచుని సత్కరిస్తాడు. ధర్మరాజు రాజసూయయాగానికై ఘటోత్కచుని పగడాలను, మణులను, రత్నాలను, బంగారుపాత్రలను, సువర్ణమయాలైన పల్లకీలను, అనేక ధనరాశులను కానుకగా ఇచ్చాడు.

03/05/2018 - 01:44

ఉత్తర దిక్కును జయించి ధనరాశులను తెచ్చినందులకు అర్జునుడు ధనంజుయుడు అనే పేరును పొందాడు.
భీమసేనుడు

03/02/2018 - 20:55

అందుకు ధర్మరాజు, ధౌమ్యుడు, మంత్రులు కూడా సంతోషించారు.

03/01/2018 - 22:35

ఆ మాటలు వినిన భీమసేనుడు తదుపరి యుద్ధం మొదలుకాగానే జరాసంధుని ఆకాశంలోనికి ఎత్తి గిరగిరా త్రిప్పాడు. క్రింద పడవైచాడు. ఒక పాదాన్ని త్రొక్కిపట్టి మరొక పాదాన్ని పైకి లాగి జరాసంధుని శరీరాన్ని రెండుగా చీల్చి వ్యతిరేక (విపరీత) దిశలలో పడవేశాడు. అప్పుడు ఆ రెండు భాగాలు ‘జర’ అనే రాక్షసి సంధించినట్లుగా సంధింపబడక జరాసంధుడు మరణించాడు.

03/01/2018 - 01:17

మహాభాగా! నీవు సమర్థుడవు. మేము నీ అధీనంలో వున్నాము. మహారాజా! త్వరలోనే రాజసూయయాగాన్ని పూర్తిచేయగలవు. ఇంక సంకోచించకుండా యాగంపై మనసు పెట్టండి’’’ అని అన్నారు.
ధర్మరాజు ధర్మబద్ధం, సాహపూర్ణం, అభీష్టం, శ్రేష్ఠం అయిన మంత్రుల మాటలను మనసారా స్వీకరించాడు. తదుపరి మహాత్ములైన ఋత్విక్కులతో, ధౌమ్యునితో, వేదవేదాంగ పారంగతుడైన వ్యాసమహర్షితో రాజసూయయాగాన్ని గురించి సంప్రదించి వారితో

02/27/2018 - 20:57

ఏకాంతంలో ద్రౌపదితో కలిసి వున్న వానిని వేరొక సోదరుడు చూస్తే అతడు పండ్రెండు సంవత్సరాలు వనవాసం చెయ్యాలి. పాండవులందరూ ఈ నిర్ణయం అంగీకరించాలి’’ అని చెప్పాడు.
పాండవులు తమ అంగీకారం తెలిపిన తదుపరి నారదుడు వెళ్లిపోయాడు.
28
అది ధర్మరాజు భవనము.
ధర్మరాజు ఆసనంపై ఆశీనుడై ఏవో రాచకార్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ద్రౌపది మెల్లగా దర్మరాజు మందిరంలోనికి వచ్చింది.

Pages