S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/25/2018 - 21:16

హే గోవిందా! హే ద్వారకావాసా! హే కృష్ణా! గోపీజనప్రియా! కేశవా! రమానాథా! వ్రజనాథా! ఆర్తినాశనా! ఈ కౌరవసాగరంలో మునిగిపోతున్న నన్ను ఉద్దరించవా! గోవింద! కృష్ణా! మహా యోగా! విశ్వాత్మా! విశ్వభావనా! గోవిందా! కౌరవుల మధ్య కలతపుడూ నిన్ను శరణు కోరిన నన్ను రక్షించుము! రక్షించుము! రక్షించుము! రక్షించుము! రక్షించుము!
హే కృష్ణ! గోవింద! గోపాల!

03/23/2018 - 21:01

ధృతరాష్ట్రుడి నూర్గురు కొడుకులలో ధర్మపక్షపాతి ‘వికర్ణుడు’ ఒక్కడే. నిండు సభలో ద్రౌపదిని లాగి తెచ్చి అవమాన పరచినప్పుడు ‘‘ఇది అధర్మం’’ అని ఎలుగెత్తి చాటిన ధర్మపక్షపాతి. పదునాల్గవనాటి మహాభారత యుద్ధంలో భీమసేనుడు వికర్ణుని చంపబోయే ముందు బోరున ఏడుస్తాడు.

03/22/2018 - 21:11

ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా ఏమీ చెప్పలేను. ధర్మరాజు సమృద్దమైన భూమినంతా వదులుకొంటాడు గానీ ధర్మాన్ని విడువడు. అటువంటి ధర్మరాజే ‘‘ఓడిపోయాను’’ అని అంగీకరించాడు. కాబట్టి నీ ప్రశ్నను గూర్చి విచారించలేదు. మానవులలో ద్యూతవిద్యలో ‘శకుని’. ఆ శకుని యుధిష్ఠిరుడిని రెచ్చగొట్టి నిన్ను పణంగా పెట్టాడు. శకుని మోసాన్ని ధర్మరాజు గ్రహించలేదు. కాబట్టి నేను నీ ప్రశ్నను గూర్చి చెప్పలేను’’ అని అన్నాడు.

03/21/2018 - 20:59

ఆ దూత ద్రౌపది వద్దకు వచ్చి
‘‘పాంచాలీ! నీవు ఏకవస్తవ్రు. రజస్వలవు. నీవు క్రింది వస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నదానవు. అయిననూ ఏడుస్తూ సభలోనికి వచ్చి మామగారి ఎదుట నిలు. నీవు వస్తే ఆ రీతిగా సభలోనికి రావలసి వచ్చిన రాజకుమారిని నిన్ను చూచి సభ్యులందరూ దుర్యోధనుని గట్టిగా నిందిస్తారు.’’ అని ధర్మరాజు చెప్పపంపిన మాటలను వినిపించాడు. ధర్మరాజు నిర్ణయాన్ని తెలిపాడు.

03/19/2018 - 22:27

బాహ్లికుడు, సోమదత్తుడు, అశ్వత్థామ, భూరిశ్రవుడు, దృతరాష్ట్రుని పుత్రుడైన యుయుత్సుడు బసకొట్టే సర్పాల వలె తలలు వాల్చి చేతులు నలుపుకొన్నారు. ఇతర సభ్యుల కళ్లవెంట నీళ్లుకారాయి.

03/18/2018 - 21:04

ధర్మరాజు మరలా అన్నాడు. ‘‘ఈ సహదేవుడు ధర్మాన్ని ఉపదేశించగలవాడు. పండితుడని ఈ లోకంలో పేరు పొందినవాడు. నాకు ప్రియుడైన ఈ రాజకుమారుడు పందెంగా పెట్టదగినవాడు అయినా ఇష్టంలేని వస్తువుగా భావించి పందెంగా పెడుతున్నాను’’ అని అన్నాడు.
శకుని పాచికలను విసరి ‘‘నేనే గెలిచాను రాజా! నీకు ఇష్టమైన నకుల సహదేవులను నేనే గెలిచికొన్నాను’’ అని అన్నాడు.

03/16/2018 - 21:14

చుట్టూ మంచిగంధ, కస్తూరి కలిసిన నీళ్ళు చల్లిన జూదమాడే స్థలంలో పూలచేత పూజింపబడదిన పాచికలు అమర్చుకొని కూర్చున్న శకుని, చిత్రసేనుణ్ణి, వికర్ణుణ్ణి చూసిన ధర్మరాజు
‘‘వీరిలో ఎవడు నాతో జూదమాడుతాడు’’ అని అనగా దుర్యోధనుడు
రాజా! నేను రత్నాలను, ధనాన్ని ఇచ్చేవాడిని. నా కోసం నా మామ ఈ శకుని జూదమాడుతాడు’’ అని ధర్మరాజుతో అనగా

03/15/2018 - 21:17

అందుకు ధర్మరాజు
‘‘యాజ్ఞసేని! హస్తిననుండి వచ్చిన ఆహ్వానాన్ని నేను తిరస్కరించలేను. ధృతరాష్ట్ర మహారాజాజ్ఞ తిరస్కరించి అవిధేయుడను కాలేను. క్రొత్తగా నిర్మింపబడిన సభాభవనాన్ని తిలకించటానికై ఆహ్వానం అందింది. కాదని ఎలా అనగలను. అందువల్ల కలుగబోయే అనర్థమేమి?

03/14/2018 - 21:03

ఒకనాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒంటరిగా శకుని, దుర్యోధనుల అభిప్రాయాలను విదురుడికి చెప్పాడు అది విన్న విదురుడు ఆశ్చర్యపడి కలియుగ ప్రవేశం దగ్గరపడటం, జూదం సర్వనాశజనకం కావటం తెలిసికొని ధృతరాష్ట్రుడితో-

03/13/2018 - 20:40

‘‘తండ్రీ! పాండవుల ఐశ్వర్యం దేవేంద్రుని ఐశ్వర్యంకంటే ఎంత ఎక్కువ అంతకంతకూ పెరిగిన వాళ్ళ స్వచ్ఛమైన పరాక్రమకాంతులు అన్ని దిక్కులా నిండింది.
ధర్మరాజుచేసిన రాజసూయయాగంలో లక్షమంది బ్రాహ్మణులు భుజించడం పూర్తికాగానే అక్కడ ఒక ‘శంఖం’ మ్రోగేటట్లు ఏర్పాటుచేశారు. శంఖం ఎప్పుడూ మ్రోగుతూనే ఉన్నది. ఆ నిరంతర శంఖధ్వని విన్న నాకు శరీరం గగుర్పొడిచింది. ఆ సంపదను చూసి నేను శాంతిని పొందలేకపోతున్నాను.

Pages