S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/18/2018 - 19:33

ఆ విధంగా పుణ్యవతి అయిన ఆ కన్యక పంచగంగలలో, వెదురు వనాలలో తపస్సు చేసి తన శరీరాన్ని కృశింపజేసింది. తర్వాత గంగాతీరానికి వెళ్లింది. అనంతరం ఆమె మహామేరువును చేరి అక్కడ ప్రాణాయామంతో నిశ్చలంగా రాయిలా ఉండిపోయింది.తర్వాత హిమవత్పర్వతం చేరింది. తర్వాత ఆమె అనేక తీర్థాలలో తిరిగింది. ఆమె బ్రహ్మయందు భక్తి కలిగి ఉన్నది. ఈ విధంగా తపస్సు చేసి ఆమె పితామహుని సంతోషపెట్టింది. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆమెతో ఇలా అన్నాడు.

12/17/2018 - 18:50

పూర్వం కృతయుగంలో అకంపనుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతన్ని యుద్ధరంగంలో శత్రువులు జయించారు. అతని పుత్రుడు హరి. అతను నారాయణునితో సమాన బలం కలవాడు. అతన్ని యుద్ధంలో శత్రువులు సంహరించారు. అకంపనుడు పుత్రునికి ఉత్తరక్రియలు జరిపించి రాత్రింబవళ్లు పుత్రునికోసం దుఃఖిస్తూ ఉండేవాడు. అతని దుఃఖవిషయం తెలిసి నారదమహర్షి అతన్ని చూడడానికి వచ్చాడు. రాజు అతన్ని పూజించి తన కుమారుని మరణవార్త తెలిపాడు.

12/16/2018 - 22:18

‘‘ఓ మహాత్మా! నాకు ఇవి సిద్ధించడానికి కారణం నీవే. స్వయంగా లోపలికి వచ్చి చూడు’’ అని అతను కౌశికుని ఇంటిలోపలికి తీసుకొని వెళ్లాడు. లోపల ఇల్లు చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంది. ధర్మవ్యాధుని తల్లిదండ్రులు శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి భోజనం చేసి లోపల ఒక అరుగుమీద కూర్చుని ఉన్నారు. ఒకవైపు పడుకోవడానికి మంచాలు ఉన్నాయి. ధర్మవ్యాధుడు వారి పాదాలు స్పృశించి నమస్కరించాడు. వారు అతన్ని దీవించి ఇలా అన్నారు.

12/14/2018 - 18:27

కాని ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, మనస్సును వశం చేసుకొన్న వాడు ఇహలోక పరలోక సుఖాలు పొందుతాడు. ఈ లోకంలో ఎవరినీ బాధించకుండా తన వృత్తినే చేసుకోవాలి. శిష్టుల ఉపదేశాన్ని అనుసరించి స్వధర్మాన్ని ఆచరించాలి. వివేకవంతుడు ఈ ధర్మాచరణలో ఆనందిస్తాడు. ధర్మబద్ధంగా సంపాదిం చిన ధనంతోనే జీవనం సాగిస్తాడు.

12/13/2018 - 19:11

మానవుడు తప్పు చేసినా నిండు మనస్సుతో పశ్చాత్తాపం చెందితే అతను పాప విముక్తుడు అవుతాడు. మన శాస్త్రాల్లో చెప్పిన జపతపోయజ్ఞాదులలో దేనినైనా నిష్కామంగా ఆచరిస్తే అతనికి పాపవిముక్తి కలుగుతుంది. ఇతరులలో మంచినే చూడాలి. తప్పును,చెడును చూడకూడదు.

12/12/2018 - 19:48

కోపంతో, తేజస్సుతో వెలుగుతున్న అతని ముఖం చూస్తూ శాంతంగా ఆ గృహిణి ఇలా అంది. ‘‘బ్రాహ్మణోత్తమా! నన్ను క్షమించు. నా భర్త ఆకలితో అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చాడు. ఇప్పటి దాకా నేను ఆయన పనిలో ఉండటం వలన ఆలస్యమైంది’’.

12/11/2018 - 22:00

ఇప్పటికి మనమిద్దరం కలిసి చాలా దూరం ప్రయాణించాము. కనుక మిత్రులం.ఆ మైత్రిని పురస్కరించుకొని నేను చెప్పేది విను. ఎవరు జితేంద్రియులు కారో వారు వనంలో నివసిస్తూ ఆశ్రమ నివాస శ్రమను ఓర్వలేరు. ధర్మపాలన చేయలేరు. సజ్జనులకు ఇష్టమైన ఒక ఆశ్రమధర్మాన్ని మనం శ్రద్ధగా అనుసరిస్తే అందరూ ఆ మార్గానే్న అనుసరిస్తారు. దీనికి నైష్ఠిక బ్రహ్మచర్యం, సన్యాసం అక్కర్లేదు. కనుక ఆశ్రమ ధర్మమే ముఖ్యము.’’

12/11/2018 - 18:33

సావిత్రి ఇలా అంది. ‘‘మహాభాగా! మీరు చాలాసేపు నిజంగానే నిదురించారు. ఇప్పుడు బాగా చీకటిపడింది. పూజ్యుడైన యమ ధర్మరాజు వెళ్లిపోయాడు. నీవు లేవగల్గితే లే’’.

12/09/2018 - 22:21

ఒక శుభదినాన అశ్వపతి వృద్ధులను, బ్రాహ్మణులను, మంత్రులను, పురోహితులను కుమార్తెను తీసుకొని ద్యుమత్సేనుని ఆశ్రమానికి వెళ్లాడు. అక్కడ అంధుడైన ద్యుమత్సేనుడు ఒక విశాలవృక్షం క్రింద కూర్చుని ఉండగా చూశాడు. రాజు తన పరిచయం చెప్పగా ద్యుమత్సేనుడు అతన్ని తగిన రీతిగా సత్కరించి అతని రాకకు కారణం అడిగాడు. అప్పుడు అశ్వపతి అతనికి విషయాన్ని వివరించి ఇలా అన్నాడు. ‘‘రాజర్షీ! ఈ అమ్మాయి నా పుత్రిక సావిత్రి.

12/07/2018 - 22:49

పూర్వం మద్రదేశాన్ని అశ్వపతి అనే రాజు పాలించేవాడు. అతను పరమ ధార్మికుడు. బ్రాహ్మణులను భక్తితో సేవించేవాడు. సత్యసంధుడు. జితేంద్రియుడు. సర్వప్రాణుల హితం కోరేవాడు. అతనికి ఒక్కటే లోపం ఉండేది. అతను సంతానహీనుడు. సంతానం కోసం అతను సావిత్రీదేవిని ఆరాధించాడు. రోజూ లక్ష గాయత్రి హోమం చేస్తూ రోజులలో ఆరవ భాగంలో మితంగా ఆహారాన్ని స్వీకరించేవాడు. ఈ విధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేశాడు.

Pages