S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

04/08/2019 - 22:42

మరి ఇక ఈ అజామీళుని విషయంలో మీరు చేసిన పొరపాటు తెలిసిందికదా. ఇక వీనిని వదిలివేస్తే మేము మా పని చేసుకొంటాము’అన్నారు.
తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియక ముట్టుకున్నా కాల్చినట్లుగానే హరినామం తెలిసి కానీ తెలియక కానీ పలికితే ఆ పుణ్యం ఊరకనే పోదుకదా.

04/08/2019 - 18:45

విష్ణ్భుక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు అనునిత్యం విష్ణు సంకీర్తనలోనే కాలం గడిపేవాడు. తన కర్తవ్యాన్ని ఏమరక చేస్తుండేవాడు. తన రాజ్యంలో ఎక్కడా అన్యాయాకమ్రాలు జరగకుండా ఉండాలనే ఎన్నో చర్యలు తీసుకొనేవాడు. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి తిరిగి కనులు మూసుకొని పడుకునేదాకా నిరంతరం ఏపని చేసినా ప్రహ్లాదుని మనసు మాత్రం ఆ దేవదేవుని పాదపద్మాలపైనే ఉండేది.

04/05/2019 - 18:53

ఇతడు మంచి పనులెన్నిటినో చేశాడు. ఇంద్రియాలను జయించి శాంత చిత్తుడై ధర్మమార్గాన నడుస్తూ వేదాలను చదువుకున్నాడు. సర్వదా గురువులనూ, పెద్దలనూ, అతిథులను ఆశ్రయించి సేవలు చేసేవాడు. సర్వ జీవులయందు సమబుద్ధి తో ప్రవర్తించేవాడు. సత్య సంధుడై నిత్యకృత్యాలను చేస్తుండేవాడు. కాని విధి వశాత్తు ఇతనిలో వనోద్రేకంలో కావోన్మాదం కలిగింది. అద్దాని వల్లే ఇతడు ఆ వెలయాలి కామోన్మాదం లో పడిపోయాడు.

04/04/2019 - 19:41

సాధారణ ప్రాణులు కామ క్రోధ, లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనే ఆరిషడ్వర్గాన్ని జయించలేక సంసార బద్ధులై ఉంటారు. సాలెపురుగు తన నోటి నుంచి వచ్చిన ద్రవంతోనే దారాలను అల్లి అందులోనే తిరిగి తాను బంధీ అయినట్లుగా ప్రాణులన్నీ పూర్వ జన్మ సంస్కారం కొద్దీ గుణాలను ఆశ్రయించి ఉంటూ ఆ గుణాల ప్రేరణ వల్ల తిరిగి సంసారంలోనే చిక్కుకుని పోతుంటాడు.

04/03/2019 - 19:38

హరిభక్తులకు ఆమడ దూరంలోనే నిల్చుని మేము వారికి నమస్కరించి వెళ్తాము. కానీ ఈ జీవి పాపాత్ముడు కనుక మేమీ జీవిని కొని పోవడానికి వచ్చాం’ మీరు ఎక్కడో పొరబడినట్టు ఉన్నారు అన్నారు యమభటులు.

04/02/2019 - 18:28

తెల్లతామర వంటి విశాల నేత్రాలు, చెక్కిళులపై నాట్యమాడే కుండలాలు ధరించినవారు, కిరీటాలతోప్రకాశించేవారు,సుకుమారులుగా కనిపించే మీరు ఎందుకింత ప్రయాస పడి మమ్ములను లాగి అవతల పారేసి మా పాశాలలో చిక్కుకున్న ఈ అధముడిని రక్షించడానికి పూనుకొంటున్నారు.

04/01/2019 - 19:45

అంతేకాదు కట్టుకొయ్య చుట్టూ పశువుల మంద తిరిగినట్లు, గ్రహాలు , నక్షత్రాలు, తారగణాలు, జ్యోతిశ్చక్రమూ, నక్షత్ర స్వరూపాలైన ధర్ముడు, అగ్ని, కశ్యపుడు, శుక్రుడు, సప్తర్షులు, తారకలతో కూడి దేనికి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటారో అటువంటి ‘‘ధ్రువక్షితి’’ అనే మహోన్నత స్థానాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను.

03/31/2019 - 22:26

అపుడు నారదుడు ‘రాజా! ఆగు. స్థిమితపడు. నీకుమారుడు నాదగ్గర లేడు. ఆ నారాయణుని మెప్పించే తపస్సమాధిలో ఉన్నాడు. అఖండ కీర్తిమంతుడు అవుతాడు. లోకాలన్నింటిని చేత మెప్పుపొందుతాడు. ఆ శ్రీహరి కరుణ వానిపై అపారంగా వర్షిస్తున్నది. మరేంఫర్వాలేదు. నీకుమారుడిని నీవు అతి త్వరలో చూస్తావు. నీ కుమారుని వల్లే నీవంశ ఖ్యాతి ఆచంద్రార్కము నిలిచి ఉంటుంది. నీ కొడుకు కోసం నీవు విచారించవలసిన పనిలేదు.

03/29/2019 - 18:45

నీవు నిశ్చలంగా కూర్చుని ‘ఓమ్ నమో భగవతే వాసుదేవాయ’ అని ఏడు రోజులు జపిస్తే చాలు ఆ దేవుని దర్శనం తప్పక నీకు లభిస్తుంది. అని మరో మారు దీవించి నారదుడు తన దారిన తాను వెళ్లాడు.

03/28/2019 - 19:58

కాని తండ్రి భూభాగాన్ని నాకు ఇస్తాడా? నాకు మంచివివాహము, దానితో భార్యాపిల్లలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే నా మనసు అప్పటిదాకా వేదన భరించగలదా? నేను క్షత్రియుడను. క్షాత్ర ధర్మాన్ని స్వీకరించాను. నేను నా పినతల్లి సురుచి పలికిన దుర్భాషలతో నా హృదయం ముక్కలై పోయింది. నీవు బ్రహ్మమ దేవునివల్లఉదయించావు కదా.

Pages