S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

04/29/2019 - 22:57

అపుడు స్వామిని చూచేవారికి భయం కలిగింది. లోకభయంకరుడైన రాక్షసుని తుదికాలం వచ్చిందని తెలుసుకొన్న దేవతలు, దానవులు,విద్యాదరులు, గంధర్వులు, అప్సరసలు, సిద్ధులు, సాధ్యులు, పణులు, చారణులు, యక్షులు, కినె్నరులు, పన్నగులు, ప్రజాపతులు, వైతాళికులు,విష్ణు సేవకులు, గరుడులు, నారదాదులు, త్రిమూర్తులూ, త్రిమాతలు.. సర్వలోకం ఇక్కడే వచ్చిందానన్నట్లు ఆకాశమంతా వీరితో నిండిపోయింది..

04/29/2019 - 22:55

అంతటా నిండి ఉన్న సర్వేశ్వరుడు హిరణ్యకశిపుని ఆగడాలు మితిమీరాయి ఇక జాగు చేయక మట్టుపెట్టాలన్న ఉత్సాహంతో ఆ స్తంభంలోనే నారసింహరూపంలో ఉన్నాడు. ఆ స్తంభమూ ఎన్నో వేల యేండ్ల తపస్సు చేసినానేమో ఇంతకు పూర్వం ఆ పరంధాముడు నన్నావేశించి ఉన్నాడు.

04/25/2019 - 22:47

అసలు మన హృదయంలోనే ఉంటాడు. భక్తులు ఎవరు ఎక్కడ ఏ రూపంలో కావాలంటేవారికి ఆరూపంలోనే కనిపిస్తాడు. రూపాలన్నీ ఆయనవే కనుక ఏరూపం లో కావాలంటే ఆ రూపంలో కనిపిస్తాడు. ఇందులో నీకు ఏమాత్రం సందేహం అక్కర్లేదు తండ్రీ అని మరోసారి బుద్ధి చెప్పాడు.

04/24/2019 - 22:48

వీడు నాలుగు కాలాల పాటు బతికి బట్టకట్టగలడా? ఆ విష్ణువెక్కడ ఉన్నాడో అతడు వస్తాడో రాడో కానీ నేడు ఎదురుగా ఈ దానవేశ్వరుడు కబంధ హాస్తాలు చాస్తున్నాడే ఈ మూర్ఖుని చేతిలో ఈ బాలకుడు అంతం చెందుతాడా అని కొంతమంది వ్యధ చెందుతున్నారు. కానీ ఏమీ చేయలేక దానవరాజు భయపడి ఆత్రుతతో వేదనతో చూస్తున్నారు.

04/23/2019 - 19:35

ముందు మీరు స్వస్థులు కండి. మీకొచ్చిన భయం ఏమీ లేదు. మీకు అండగా నేనున్నాను. మీరు నిశ్చింతులై నాకు వివరం చెప్పండి. మీరు ఎందుకు వేదన చెందుతున్నారు అని శాంత చిత్తంతో హిరణ్యకశిపుడు అడిగాడు.

04/22/2019 - 22:50

ప్రహ్లాదుని బోధ అంతా విన్న ఆ రాక్షస బాలకులు నీవు చెప్పినదంతా బాగుంది. నీవే మా రాజువి కమ్ము. నీ మాట ప్రకారం మేము నిరంతరమూ హరి భజన చేస్తూ ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకొంటాము. నీ తో కలసి మేమూ ఆ పరంధాముని నివాసానికి చేరుకుందాం అని చెప్పారు.

04/22/2019 - 22:48

‘ఈమె పరస్ర్తి అందునా గర్భవతి ఈమెను నీవు చేయి పట్టి లాక్కుని రావడం తప్పుకదా. నీకోపాన్ని హిరణ్యకశిపునిపై చూపించు అంతేకాని ఈ స్ర్తిమూర్తిచేసిన నేరమేమిటి? ఎందుకు ఈమెపై పగబట్టినావు’ అనిఅడిగాడు.

04/18/2019 - 19:54

1
అటువంటి వారిని ఒక దరికి చేర్చుకుని మీకు ఒక రహస్యాన్ని చెబుతాను వినండి. ‘ఇపుడు మన గురువులు మనకు నేర్పిస్తున్న దంతా శూన్యమే. వీరు చెప్పేదంతా నీటిబుడగవంటి విషయాలు. ఇవీ ఏమాత్రం మనలనుద్దరించలేవు.

04/17/2019 - 20:03

ప్రహ్లాదుడిని హింసిస్తున్నవారు, ఆ హింసను చూస్తున్నవారు అందరూ ఇది ఏమి ఈ బాలకుడు కాస్తకూడా భయపడడం లేదు. కొట్టవద్దు, హింసించవద్దని కూడా అడగడం లేదు. చిరునవ్వుతో చూస్తునే ఉన్నాడు అని విభ్రాంతి చెందారు. మహారాజుకు ఈవిషయం చెప్పారు. మరింత ఆశ్చర్యపడి ఇది ఏమి నాకొడుకు ఇలా తయారు అయ్యాడు. వీనిని ఎంత బాధిస్తున్నా కాస్త కూడా మార్పు లేదాఅంటూ తానే స్వయంగా నిలబడి మరీ కొట్టించాడు.

04/16/2019 - 22:50

దీని నుంచి బయటపడితే ఏనాటికైనా పరంధాముని పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తే అపుడు తిరిగి జన్మనెత్తని స్థితి లభిస్తుంది. ఇప్పటికైనా మించిపోయినది లేదు నీవు సాధుసజ్జనులు హింసించడం మానుకో. ఆ హరిపాదాలను ఆశ్రయించు అపుడు మాత్రమే నీ జన్మకు ముక్తి మోక్షమూ కలుగుతాయి. హరిభక్తి లభించడానికి ఈ జన్మలోని వయస్సు ముఖ్యంకాదు. ఇంత చిన్నవాడిని నేను నీకు చెబుతున్నానని అనుకోవద్దు. ఇదంతా నా పూర్వజన్మ పుణ్యమే కానీ వేరుకాదు.

Pages