S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/14/2019 - 22:18

ఒకానొక కాలంలో బాహకుడు అనేరాజు ఉండేవాడు. ఒకసారి బాహకుడు యుద్ధంలో తన సేననలంతా నష్టపోయాడు. ఇక యుద్ధంలో గెలవలేనని అనుకొని రాజ్యాన్ని శత్రువులకు అప్పగించి తాను తన భార్యలతో కలసి అడివికి వెళ్లిపోయాడు. భృగుప్రసరణగిరి అనే ప్రదేశానికి వెళ్లారు. అక్కడ నివసించే ఔర్వ మహర్షి దగ్గరకు వెళ్లి తాను శత్రువుల చేతిలో ఓడిపోయానని, తనకు తన భార్యలకు ఆశ్రయం ఇవ్వమని అడిగాడు.

07/11/2019 - 22:25

భవిష్యత్తును దృష్టిని లోపెట్టుకుని ఆ బిడ్డకు కణ్వమహర్షి భరతుడు అని నామకరణం చేశాడు.

07/10/2019 - 18:46

దుష్యంతుడు పలువిధాలుగా చెప్పి ఆమెను ఒప్పించి వన దేవతల సాక్షిగా, ప్రకృతి పరమేశ్వరుని సాక్షిగా చేసుకొని శకుంతలను గాంధర్వవిధిన వివాహం చేసుకొన్నాడు. మరికొద్దిసేపు అక్కడే ఉండి తను కూడా శకుంతలను విడువలేక విడువలేక విడిచి తన రాజధానికి మరలాడు. శకుంతల కూడా కొత్తగా ఏర్పడిన బంధమైనా దుష్యంతుని తన ప్రాణనాథునిగా తలచింది కనుక ఆమె కన్నీరుమున్నీరు అయింది.

07/09/2019 - 19:36

దుష్యంతునిలో కదలిక లేకపోవడంతో మీరు ఏమి ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నారు అని తానే ప్రశ్నించింది.

07/08/2019 - 18:38

అనుకొన్నదే తడవుగా లేచాడు. కమండలాన్ని కోలను పక్కను పెట్టాడు.
కోమలి కొలువుకు బయలుదేరాడు. ఇంద్రుడు జరుగుతున్నదంతా చూశాడు. ఇక నేను నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు అనుకొన్నాడు. హాయిగా కూర్చున్నాడు.
***

07/07/2019 - 22:59

విశ్వామిత్రుడు చిరునవ్వుతో ‘ప్రియా! దేవీ! ఏమిటీ పనులు? ఏదైనా దెబ్బతగిలితే ఏమైపోను. నన్ను చూసి ఎందుకంతగా భయపడుతున్నావు’అన్నాడు.

07/04/2019 - 18:39

ఇంద్రియాలు బహు శక్తివంతమైనవి కదా. విధి ప్రతికూలమైనపుడు మరింతగా ఇంద్రియాల వాటి బలాన్ని మనిషి పై చూపెడుతాయికూడా. ఎంత సంస్కారియైనా కన్ను, కాలో ఏదో ఒకటి జారుతుంది. అంతా విధిమాయ అనుకొంటూ ఎప్పటికప్పుడు మనస్సును కట్టడి చేసుకొంటూ సుఖాసనంలో కూర్చుంటున్నాడు విశ్వామిత్రుడు.

07/03/2019 - 19:27

అప్పటిదాకా అనుభవించిన రాజ్యసుఖభోగాలను తృణప్రాయంగా వదిలివేశాడు.చీనీ చీనాంబరాలు కట్టిన మేనికి నూలు వస్త్రం కట్టాడు. తళతళామెరిసే పోతూ శత్రువుల గుండెల్లో నెత్తురిడికించే కరవాలాన్ని దూరంగా విసిరేసి కమండలం పట్టుకొన్నాడు. తాను ఎలాగైనా బ్రహ్మర్షి అయిన తరువాత వేరు ఆలోచన చేయాలి అప్పటిదాకా బ్రహ్మర్షి కాగలిగే తపస్సే నా ఆలోచన అంటూ ఆలోచనాసంద్రాన్ని కట్టడి చేసేశాడు.
తపోభూమికి తరలి వెళ్లిపోయాడు.

07/01/2019 - 19:45

చల్లని మలయమారుతంగా గాలి వీచింది. ‘ఆహా! ఎంత హాయిని గొలిపే చల్లదనాన్ని, సువాసనను మోసుకొస్తోందీ గాలి. మా తండ్రి ఎర్రని ఎండలో తిరుగుతున్నారో లేక వానలో తడుస్తున్నారో ఎలా ఉన్నారో ఏమో, వేళకు తింటున్నారో లేదో అని తండ్రిని తలుచుకుని శంకుతల నిట్టూర్చింది.
ఆ నిట్టూర్పులోని వేడి గాలిని గబగబా లాగేసుకొని చెట్లు శకుంతలకు ఉపశమనం కలిగించే చల్లగాలిని పంపుతున్నాయి.

06/30/2019 - 22:23

పురు వంశంలోని రైభ్యుడనువానికి దుష్యంతుడు అను కుమారుడు కలిగాడు. దుష్యంతుడు చిన్నప్పటి నుంచి మంచి పరాక్రమశాలి. సుందరుడు. వేటాడడంలో నేర్పరి. రాజ్యాధికారం పొందినా కూడా తన రాజ్య రక్షణకే కాక వేట నిమిత్తము కూడా తన ఆయుధసంపత్తిని ఉపయోగించేవాడు. వేటాడటమేకాక క్రూర జంతువులను మచ్చిక చేయటంలోకూడా అందెవేసిన చేయి కలవాడు. కనుక సమయం చిక్కడం కాదు తానే సమయాన్ని కలిగించుకుని మరీ వేటాడడానికి పరుగులెత్తేవాడు.

Pages