S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

11/16/2018 - 18:35

ఆ.వె విరులనలరు తరులు, విమలమైన ఝరులు
కదలిపోవు కరులు, గండశిలలు
వలచి నాట్యమాడు, వనమయూరమ్ములు
గిరిజనులకు నందకరములెపుడు

11/15/2018 - 18:35

ఆ.వె ఎఱ్ఱమట్టి త్రవ్వి ఇంట చెట్లకు పోసి
చేతులెఱ్ఱబడగ చెఱుపనెంచి
రుద్దిరుద్ది కడుగు ముద్దియన్ పతియనె
పల్లవంబులెట్లు తెల్లనౌను
‘‘వెఱ్ఱిదానా! చేతికి అంటుకున్న ఎఱ్ఱరంగు పోలేదని ఎందుకలా పదే పదే కడుగుతున్నావు. అంటిన రంగు ఎప్పుడో పోయింది. ఇప్పుడు కనిపించే ఎఱ్ఱదనం లేత పగడపు రంగులో సహజంగా మెరిసిపోయే నీ అరచేతుల అందం అన్నాడు నాయిక అమాయకత్వానికి నవ్వుకుంటూ నాయకుడు.

11/14/2018 - 18:44

ఆ.వె ఏమి సేయనీకు ఇష్టంబు కాదేని
అట్లు సేయకుండు టగునుగాని
హృదిని అసలు నేనె ఇష్టంబుకాకున్న
ఏమి సేయగలను? ఏది దారి?

ఏమేం చేస్తే నీకు ఇష్టం కాకుండా ఉంటుందో వాటిని చేయకుండా ఉండి నీకు అనుకూలంగా వర్తించగలను గానీ, అసలు నేనే నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేనేం చేయగలను? అంటోంది పరాన్ముఖుడైన నాయకునితో నాయిక.

వివరణ

11/13/2018 - 18:26

తే.గీ జలధరంబులు శారద సమయమందు
వర్షధారలు కురిపించి వట్టిపోయి
ఉప్పుకొండలవలె దూది కుప్పలవలె
వెలయుచుండెను ఆకాశవీధిలోన

11/12/2018 - 18:27

ఆ.వె ముగ్ధ మోహనముగ ముతె్తైదువులు పాడు
పెండ్లి పాట కోరి వినగననగ
వరుని పేరు విన్న వధువుకు మేనెల్ల
పులకరించె, సిగ్గు పలుకరించె

11/11/2018 - 22:48

ఆ.వె కానలోనమండు కార్చిచ్చునుగనియు
అరుణవర్ణ శోభనలరుచున్న
పూచినెగడు నట్టి మోదుగు చెట్లంచు
భ్రమసి లేడి కూన వదలిరాదు
అడవిలో కార్చిచ్చు ఎర్రగా మండుతోంది. కానీ అమాయకమైన లేడి మాత్రం ఆ ఎర్రదనాన్ని పూచిన ఎర్రని మోదుగు పూలుగా భావించి ఇవతలికి రావటం లేదట. పాపం ఆ అమాయకపు లేడికి ఏవౌతుందోనని ఆందోళన పడుతున్నాడు గాథాకారుడు.
వివరణ

11/09/2018 - 18:53

ఆ.వె మావిచిగురు కనగ, మధుమాసవేళలో
మరి మరి విహరించు మన్మధుండు
విరహుల ప్రహరించి పెకలించినట్టిదౌ
బల్లెమట్లు అరుణ వర్ణమందె
నవ వసంతవేళ కుంకుమ వర్ణంతో ఉన్న మావిచిగురు ఎలా ఉందంటే, విరహ బాధాతప్తులైనవాళ్లను మన్మథుడు తన బల్లెంతో పొడిచి వెలికి తీయగా దానికి నెత్తురంటితే ఎలా ఉంటుందో, అలా ఉందట.
వివరణ

11/08/2018 - 19:12

ఆ.వె చెరకు గడకు గాని, స్థిరచిత్తునకుగాని
నలిగిపోవు బాధ కలుగుగాక!
ఒకటి మధుర రసము నొసగు, మరియొకండు
మధుర భాషణంబు మానలేడు

భావం : చెరకు గడను పీల్చి పిప్పి చేసినా కూడా మధురమైన రసానే్న ఇస్తుంది. అలాగే ఉత్తములైన వాళ్ళకు బాధ కలిగినా కూడా కఠినంగా, అప్రియంగా మాట్లాడకుండా తమ సహజమైన రీతిలో మధురంగానే మాట్లాడతారు.

వివరణ:

11/06/2018 - 19:38

ఆ.వె ఆమె ఇంటిలోని అవనీతలంబెల్ల
తడియుచుండె వర్షధార తోడ
కొంత మిగిలెనేని గుడిసెయందు, అదియు
తడియు, నామె బాష్పధారతోడ

11/05/2018 - 19:07

ఆ.వె మధుర సౌరభములు, మంగళవాద్యమల్
భక్ష్య భోజ్యతతులు, పానకములు
కంటగింపులాయె, కాంతకు హోళిలో
చెంత ప్రియుడు లేని చింత చేత
హోళీ పండుగ జరుగుతోంది. మంగళవాద్యాలు అందంగా మ్రోగుతున్నాయి. సుగంధ పరిమళాలెల్లెడలా వెదజల్లబడుతున్నాయి. తినడానికి రుచికరమైన పదార్థాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవేవీ ఆమెకు ఆనందం కలిగించడంలేదు. కారణమేమిటంటే ప్రియుడు చెంత లేకపోవడమే.
వివరణ

Pages