S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

10/29/2019 - 19:59

తే.గీ. అక్షరార్చన సంస్కరణాభిలాష
లక్ష్యమవ్వంగ సంస్కరణాభిలాష
లక్ష్యమవ్వంగ దీక్షతో రమ్యమైన
బాటఁ బట్టంగ నేర్వంగ వలయు సుమ్మి
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

10/28/2019 - 19:45

తే.గీ వ్యసనముల బారిఁబడిపోయి భయముగొల్పు
జీవితంబుల నూహింపరే విచిత్ర
మకట కోల్పోదురే యున్కి; మాట వినిన
మాన్యులుగ మారిపోదురిమ్మహినఁ గాంచఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

10/25/2019 - 20:05

తే.గీ. గడ్డిపరకలవొక్కటై కట్టివేయు
మదుపుటేనుగునైనను మదముదగదు
చేరి చలిచీమలొక్కటై క్రూరమైన
సర్పరాజమ్ము నైననుఁ జంపివేయుఁ
జూడుమా కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

10/24/2019 - 18:46

తే గీ కాన్కలను హుండిలోవేసి కడిగికొనగఁ
దలతురే! పాపపంకిలమిలఁ గనంగ
లంచముంగొనడా దేవుడించుకైనఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

10/23/2019 - 19:54

తే.గీ. ధర్మకంకణ బద్ధులై ధరణి జనులు
స్నేహశీలతతో జీవితాశయాల
నిచట నెరవేర్చుకొనునట్లు నింగినుండి
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

భావం: భూజనులంతా ధర్మకంకణ ధారులై అనునిత్యం స్నేహసుధలను ఆస్వాదిస్తూ న్యాయ శీలతతో జీవితాశయాలను నెరవేర్చుకునేలా ఆ పై నుండి ఆశీర్వదించుమయ్యా కర్మసాక్షి వైన ఓ సూర్యనారాయణ మూర్తీ!

10/22/2019 - 20:01

తే.గీ. చెల్లి పలుకులకే యన్న యుల్లములరుఁ
జెల్లెలి క్షేమమే యన్న క్షేమమరయఁ
జెల్లెలానందమే యన్న సిరులకోట
రెప్పయై చెల్లెలినిఁ గాతురెప్పటికిని ఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యూసూర్యదేవ!

10/21/2019 - 20:09

తే.గీ. ఆ మహానుభావుల సూక్తులాత్మ నిలిపి
యడుగులను వేయ జీవితాల చ్చెరువ
మలుపుఁ దిరుగును సందేహమన్నదేది?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

భావం: కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యదేవా!మహాత్ముల మహితోక్తులను మనసులో నిలుపుకుని ఆచితూచి అడుగులు వేసిన పక్షంలో ఆశ్చర్యం గొలిపే విధంగా జీవితాలు చక్కటి మలుపులు తిరుగుతాయనటంలో సందేహానికి తావేలేదని ఈలోకానికి తెలియజేయుమయ్యా లోకప్రభూ!

10/18/2019 - 20:07

తే.గీ. వర్షములు పడి పండలు పండుచుండె
నన్నదాతల కన్నులానందమొలుకు
చుండె! వరుణదేవుండ! కైదండలయ్య
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

10/15/2019 - 18:44

తే.గీ. తిన్న యింటివాసంబుల నెన్నువాడు
పాపకూపాన ఁబడు చెడు ఫలితమొంది
సర్వనాశనమై పోదురుర్విపైనఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

భావం: కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యదేవా! తిన్నయింటి వాసాలను లెక్కబట్టేవాళ్ల అంటే విశ్వాస ఘాతుకులెందరూ ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లు పాపకూపంలో పడిపోయి, చెడు ఫలితాలను చూరగొంటూ ఈ భూమిపై సర్వనాశనం అయి పోతారరని, ఇది ఎంత మాత్రం తగదని నీ శైలిలో చెప్పవయ్య స్వామీ!

10/14/2019 - 20:01

తే.గీ. రేయనకఁ బగలనకను రెక్కలకునుఁ
గష్టముంగూర్చి పెట్టిన కార్మికులనుఁ
గనుచుఁ గోర్కెలు దీర్చిన ఁ గలలు పండుఁ
బెనువిపత్తుకు బాటలు వేయ ఁదగున?
చూడుమా కర్మసాక్షి యో సూర్యదేవ

Pages