S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/28/2018 - 03:28

‘‘ఏదైనా కానీ.. నువ్వు బుర్ర పాడుచేసుకోనవసరంలేదు..ప్రశాంతంగా పడుకో..’’ చెప్పాడు కొండబాబు.
ఏ సమాధానమూ చెప్పకుండా నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు అనిరుధ్. పెద్ద లైటుతీసేసి బెడ్‌లైటు వేసి మంచం ఎక్కాడు కొండబాబు.

11/23/2018 - 18:29

నేను ఐటి రంగం కాదు.. సైన్సు పిజిని..’’ పరమేశ్వరం ఎటో చూస్తూ చెప్పాడు.
‘‘ఇవ్వాళ బిటెక్ చదివినవాడు ఇంజనీరుగానే లేడు.. అనేకమంది బ్యాంక్ జాబ్‌లు చేస్తున్నారు.. అలాగని ఎంకామ్‌లు చదివినవారు అకౌంటెన్సీలో లేరు.. వేరే వేరే జాబ్‌లు చేస్తున్నారు.. మనం చదివే చదువుకీ, చేసే ఉద్యోగానికి ఇపుడు ఏ మాత్రం పొంతన లేదు..’’ అనిరుధ్ చెప్పాడు.

11/22/2018 - 19:42

‘‘అఫ్‌కోర్స్.. అఫ్‌కోర్స్.. ఒక త్రాష్ఠుడి విషయం అయిపోతుంది అన్నది నా ఉద్దేశ్యం..’’ పరమేశ్వరం నవ్వి అన్నాడు. సిగరెట్ ముట్టించాడు.
‘‘రూముకు వెళదాం..’’ కొండబాబు చెప్పాడు.
‘‘నేను వెళతాను..’’ పరమేశ్వరం అన్నాడు.
‘‘వెళుదురుగాని.. రూముకు రండి.. మీ పని మీరు చేసుకుంటే.. నేను మీకు స్మాల్ కంపెనీ.. బీర్‌తో ఇస్తాను’’ నవ్వి అన్నాడు కొండబాబు.

11/21/2018 - 19:10

సాధారణంగా ఎవరికైనా బ్లడ్ శాంపిల్స్ వగైరా తీసేది ఈమెనే.. ఏదో ముట్టచెబుతామని, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడమని చెప్పాను థామస్‌గాడి విషయంలో’’ ఇవతలకి వచ్చాక కొండబాబుకి చెప్పాడు పరమేశ్వరం.
కొండబాబు కృతజ్ఞతగా చూశాడు పరమేశ్వరంకేసి.
‘‘మీరు మరీ అంత ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇవ్వనక్కర్లేదు.. లైట్‌గా తీసుకోండి..’’ నవ్వుతూ అన్నాడు పరమేశ్వరం. కొండబాబు నవ్వేశాడు. ఆ విషయం అనిరుధ్‌కి చెప్పాడు కూడా.

11/20/2018 - 19:16

ఓసారి హఠాత్తుగా తన బాస్ థామస్‌కి ఆఫీసులో కళ్లు తిరిగితే తనే అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాడు. అపుడు పరమేశ్వరాన్ని చూడగానే నక్సలైట్‌ని చూసినట్లు డాక్టర్ మధుకర్‌కి కంగారు పుట్టింది.. అతడి వేషం చూసి.
ఆ తర్వాత ఓ ఫ్రెండ్‌కి బాగులేకపోతే తెలిసిన డాక్టర్‌కదాని అక్కడికే తీసుకొచ్చాడు. అప్పుడూ డాక్టర్ మధుకర్ కంగారుపడ్డాడు. అలా మరో రెండుసార్లు అతడు పరిచయమయ్యాడు పరమేశ్వరానికి.

11/19/2018 - 19:37

‘‘చాలు పరంమేశ్వరంగారూ.. చాలా మంచి క్లూ ఇచ్చారు.. వాడి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళదాం.. మన పని చేయడానికి ఎంత కావాలో బేరం సెటిల్ చేసుకుందాం..’’ అనిరుధ్ అన్నాడు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుని.

11/18/2018 - 22:29

‘‘చెప్పానుగా.. వాడు ఎవరికీ ఏ రకమైన సహాయం చేయడు.. ఒకవేళ ఎవడైనా తనకి సహయం చేస్తే చేసినందుకు వాడిని సర్వనాశనం చేసేస్తాడు.. ఎందుకంటే వాడు ఎదిగిపోయి తనకి పోటీ అయిపోతాడన్న దుర్మార్గపు ఆలోచన వాడిది..’’
‘‘అంటే..’’ కొండబాబు సగంలో ఆగిపోయాడు, ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో అర్థంకాక.
‘‘వద్దు.. వెళ్లిపోండి.. మీ ఊళ్ళో ఏదైనా చిన్న బడ్డీ హోటల్ పెట్టుకోండి, బాగుపడతారు..’’ చెప్పాడు పరమేశ్వరం.

11/18/2018 - 22:28

‘‘ఏంట్రా రెడీ అయిపోయావా?.. వచ్చేస్తాను పని నిముషాలు..’’ అని చటుక్కున లేచి గబగబా ఫ్రెష్ అయ్యారు. బట్టలు మార్చుకున్నాడు. ‘‘ఇప్పుడు మనం వాడి ఇల్లు చూసి వద్దాం..?’’ అన్నాడు లాడ్జి రూముకు తాళం వేస్తూ. అవునని తలూపాడు అనిరుధ్.

11/15/2018 - 18:46

మనిషి బక్కపల్చగా ఉంటాడు. కళ్లు లోతుకుపోయి ఉంటాయి. కానీ తీక్షణంగా ఉంటాయి. కాస్త ఎర్రగానూ ఉంటాయి. ముఖం ఎప్పుడూ సీరియస్‌గా ఉంటుంది. జుట్టు కొంత నెరిసి ఉంటుంది. దానికి ఎప్పుడూ తైల సంస్కారం లేదు. దువ్వడం అంటూ కూడా లేదు. వాడెప్పుడూ కాన్వాస్ బూట్లే వేస్తాడు. చేతులకి వాచీలు, ఉంగరాలు వగైరా ఏమీ ఉండవు. మనిషి ఎంత బక్కగా వున్నా మోటు పనులు బాగానే చేస్తాడు.

11/14/2018 - 19:00

అలా సిటీలో థామస్ ఓ అనధికార విఐపిగా చెలామణీ అవుతున్నాడు.
థామస్ దంపతులకి పిల్లలు లేరు. ఎందుకులే అదో లంపటం అన్నది అతడి భార్య జ్యోతీ థామస్. ఆమె అతడికి మొదటి భార్యా కాదు, అతడు ఆమెకి మొదటి భర్తాకాదు.
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్లిద్దరూ వాళ్ల దృష్టిలో మాత్రం సహజీవనం చేస్తున్న ఆదర్శ దంపతులన్నమాట!

Pages