S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/02/2018 - 20:51

కపిలారణ్యంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న మునులు ఋషులు వచ్చారు.
సుధర్ములవారిని సకల రాచమర్యాదలతో వేదోచ్ఛారణల మధ్య సభామంటపానికి తోడ్కొని వచ్చారు.
విజయుడు విక్రముడు గురువుగారి పాదాలకు నమస్కరించారు.
మునులు ఋషులు తపోముద్రలో వున్నారు.
సుధర్ములవారు దివ్యదృష్టితో వీక్షిస్తున్నారు.. విశాలమైన సభా మంటపంలో రాజులువున్నారు. సుధర్ములు చెప్పబోయే విషయం గురించి అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.

07/01/2018 - 22:04

‘‘తెలుసు తెలుసు... మీ మనసూ తెలుసు... ఇప్పుడు మీ మనసు మనసులో లేదనీ తెలుసు..’’అంది యువరాణి సిగ్గుతో తలొంచుకుని. నా గుట్టు రట్టుచేయకు.. యువరాజా వారికి అప్పుడే ఈ వార్త చేరవేయకు... మా మంచి చిలుకవుకదూ’’ అంది రాయంచను బ్రతిమిలాడుతూ...
‘‘మీ మురిపాన్ని నేనెందుకు కాదంటాను... మాటిస్తున్నాను... నా నోటితో నేను చెప్పను..’’ అంటూ గాల్లోకి ఎగిరింది రాయంచ.

06/29/2018 - 21:44

యువరాణి పురుష దుస్తుల్లో ఉండడం మూలాన ఆమెను యువకుడిగా పొరపడ్డాడు.
‘గాయాలేమీ కాలేదు కదా... ఎవరు నీవు మిత్రమా... సైనికుడివలె లేవు... నూనూగు మీసాల మిత్రమా... ఏమి ఈ తెంపరితనం... నీ ప్రాణాల మీదికే వచ్చింది చూడు. మీ రాజ్యంలో పౌరులు కూడా పోరాడడం బహుబాగున్నది..’’ అంటూ చేయి అందించాడు.

06/28/2018 - 21:33

వేటలో ప్రావీణ్యం వున్న తమకు ఇది చాలా చిన్న విషయం అని తలపోశారు.
చీకట్లు ముసిరి పురవీధుల్లో భయాన్ని ప్రోదిచేసినట్టు... దూరంగా భీకరమైన అరుపులు... అవి కర్ణకరంగా మిక్కిలి భయానకంగా ఉన్నాయి.
ప్రతీరోజులానే ఈ రోజు కూడా పురప్రజలు తమతమ నెలవుల్లోనే తల దాచుకున్నారు. పురవీధులు నిర్మానుష్యంగా వున్నాయి..

06/27/2018 - 21:38

‘‘మన్నించండి నాన్నగారూ మీ మాటను స్వీకరించలేక పోతున్నాను. ఇప్పుడు మన రాజ్యం భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్నది. ప్రజలు సంతోషంగా లేని సమయంలో పరిణయం భావ్యం కాదు.. కోసల ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో వున్నప్పుడే నాకు పరిణయం. ‘‘యువరాణి సహస్రదర్శిని చెప్పింది వినయంగా. ‘కానీ స్వయంవరానికి ఏర్పాట్లుగావించాను.. నువ్వు నామాట మీరవన్న నమ్మకంతో... పరిణయం తర్వాత నువ్వు నీ భర్త కలిసి కోసల ప్రజలను కాపాడుకోవచ్చుకదా తల్లీ...

06/26/2018 - 21:34

ఈ రాజ్యాన్ని, ప్రజలను కాపాడవలసిన బాధ్యత నీదే నాయనా.. నేను వానప్రస్థానికి వెళ్తాను’’ మహారాజు చెప్పాడు.
‘‘మహాపురి మహారాజుకు జయం జయం’’ ప్రజలు హర్షధ్వానాలు చేశారు. మహారాజు విక్రముడిని తన చెంతకు పిలిచాడు. విక్రముడు మహారాజు పాదాలను తాకాడు.

06/25/2018 - 21:45

విజయుడు ప్రమాదాన్ని పసిగట్టాడు.. విక్రముడి నిద్రమత్తు మెదిలింది. ఇద్దరూ జరుగబోయే ప్రమాదాన్ని నియంత్రించడానికి సంసిద్ధులయ్యారు. రాయంచ చిలుక ప్రమాదం ఎటువైపునుంచి వస్తున్నదో పసిగట్టడానికి గాల్లోకి ఎగిరింది. విహంగవీక్షణంతో వీక్షించింది.
దక్షిణం నుంచి ప్రమాదం దూసుకువస్తుందని పసిగట్టింది.

06/24/2018 - 21:38

ఒంటి కన్ను మర్రిచెట్లు దాటిన తర్వాత మాయాకొలను ఆవరించి ఉంది. ఆ మాయాకొలను మంచు ప్రదేశంలా అగుపిస్తుంది. ఆ ప్రదేశం మీద అడుగుపెడితే అది కొలనులా మారిపోయి అందులో ఉన్న మాయామొసళ్లకు ఆహారమైపోతారు.

06/22/2018 - 22:56

ఆకలంటూ వచ్చినవారిని దేహీఅంటూ చెయ్యి జాపిన వారిని ఆదరించి ఆకలితీర్చే మహాపురి సామ్రాజ్యం ఇది పరదేశీ... కానీ ఏ దుష్టశక్తులో మా రాజ్యంమీద మా పొరుగురాజ్యాల మీద పగబూనాయి... కరువు కాటకాలు... చెలమల్లోని నీరు చెరువుల్లోని గంగమ్మతల్లి అదృశ్యమై పోతుంది.
పచ్చని పంటపొలాలు వడగండ్ల వానతో పనిరాకుండా పోతున్నాయి.

06/22/2018 - 03:15

పులి దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయల్దేరుతుంటే ‘‘మిత్రమా.. ఒక చిన్న పని యున్నది. మీరు అనుమతి ఇస్తే’’ అని ఆగింది.
ఏమిటన్నట్టు చూసారు విక్రమ విజయులు.
చిలుక పులి దగ్గరికి వెళ్లి పులిరాజా ఒక చిన్న కోరిక.. కోరమందువా? అని అడిగింది.
‘‘యువరాజా వారి దగ్గర నాకు గౌరవం దక్కేలా చేసావు. చిలుక మిత్రమా అడుగు’’అంది పులి.

Pages