S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

09/10/2018 - 18:39

పోస్ట్‌మాన్ తతంగమంతా ఉత్త గ్యాస్ అని నిన్ననే అనుకున్నాడు. అలాగే అయింది. ఇక ఆలోచించేదేముంది?
అప్పుడు తృప్తి వెళ్లిన ఇల్లు సంగతి గుర్తువచ్చింది. ఆ ఇంట్లో ఎవరుంటారు? ఏమిటి? ఇది ఆఫీసు వర్క్ కాదు కాబట్టి డ్యూటీ లేనప్పుడు తనే కనుక్కుందామనుకున్నాడు అనే్వష్. తర్వాత కనుక్కుంటే అసలామెకు సంబంధించిన వారెవరూ అక్కడ లేరని తెలిసింది.
***

09/07/2018 - 19:20

రేపు ప్రొద్దున ఎనిమిది గంటలకు పెద్ద పోస్ట్ఫాసుకు వెళితే విషయం క్లియర్ అయిపోతుంది. కానిస్టేబుల్స్‌ని పంపితే ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో అని ప్రతి చిన్న విషయానికి పచ్చబొట్టు విషయంలో తనే హాజరవుతున్నాడు.
ఒక పచ్చబొట్టునేం ఖర్మం తన ఊర్లో పచ్చబొట్టు పడ్డవాళ్లందరినీ కూడా అదేపనిగా విచారణ జరుపుతున్నాడు. ఒక్కళ్ళనోటినుంచీ కూడా సరైన సమాధానం వినిపించటంలేదు.

09/06/2018 - 19:34

రెండు గంటల శ్రమ తర్వాత పండంటి పాపాయిని ప్రసవించిందామె.
తేలికగా ఊపిరి పీల్చుకుంది విద్య.
పేషెంట్ టెన్షన్ పడుతుంటే తమకు టెన్షన్ ఉండదు కానీ వాళ్ళ అవస్థకు జాలివేస్తుంది. బిడ్డ పుట్టిన ఆనందంలో వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి వెలుగువస్తే తమ కళ్ళలోకి రిలీఫ్ వస్తుంది.
బయటకు వచ్చిన విద్య చేతిలో స్వీట్ బాక్స్ ఉంచాడు అమ్మాయి భర్త.

09/05/2018 - 18:58

అసలా డబ్బా కూడా కొద్దిగా చీకట్లోనే ఉందన్నాడు. అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటుందా ప్రతి విషయంలో? ఒక్కచోట కూడా తప్పు చెయ్యదేం? ఎన్నో కేసులు పట్టుకున్నారంటే ఏదో చిన్న ‘క్లూ’ తమకు దొరకటంవలనే!

09/04/2018 - 19:21

‘‘వచ్చేస్తున్నానురా!’’ అంటూ గబగబా వెళ్లి తెముల్చుకొని వచ్చాడు.
టిఫిన్లు చేసేటప్పటికి ‘పేకర్స్’ వాళ్ళు వచ్చి సామానులన్నీ లారీలో పెట్టేసారు. ఓనర్‌ని పిలిచి ఇల్లు అప్పగించారు. అన్నా చెల్లెళ్ళు ఇద్దరూ అమ్మా నాన్నను చూసుకుంటున్నట్లే ఇల్లును చూసుకున్నారు. మనసులోనే ఆ ఇంటికి వీడ్కోలు పలికారు.
ముందు వారి కారు, వెనకాల లారీ ఒకదాని వెంట ఒకటి వెళుతున్నాయి వెలుగు నీడల్లా.

09/03/2018 - 19:36

ఆ జంట ఎందరికో ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేది. ఆ అనుబంధం ఎందరికో స్ఫూర్తి అనుకొనేవాళ్ళు.
ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలిసిన వాళ్ళంతా అనేది ఒకటే మాట-
‘‘పోనీలే! ఇద్దరూ ఒకేసారి వెళ్లిపోయారు. ఆ అదృష్టం అందరికీ దక్కేది కాదు. ఈ వయసులో జంట వీడిన పక్షిలా బ్రతకటం కంటే దుర్భరం మరొకటి ఉండదు’.
తమకి మాత్రం ఒక్కరన్నా మిగలలేదే అనే వ్యధ తొలిచేస్తూ ఉంటుంది.

09/02/2018 - 22:32

ఒకరుపోయారని అందరూ వెళ్ళిపోతే ఇక ఈ లోకంలో మిగిలేదెవరు? పోనీ చంపటం మానేస్తే ఈ ప్రపంచంలో మనుషులకు నిలబడటానికయినా స్థలం ఉంటుందా ఒక్కసారి ఆలోచించు అంతరంగం ప్రబోధం.
ఆ నీటినే చూస్తోంది విద్య. ప్రశాంతంగా ఏ బాదరబందీ లేనట్లు కదలకుండా ఉన్నాయి. అలాఅనుకునే లోపే రోడ్డుమీద వెళ్ళేవాడు ఊసుబోక ఒక రాయి తీసి నీళ్ళలోకి విసిరాడు. అంతే అలల కలకలం. ఓ సుడిగుండంలా చిత్రం-

08/31/2018 - 19:30

‘‘అయ్యో! మీరెందుకయ్యా నాలాంటోడి కోసం అంత కష్టపడతారు’’ నొచ్చుకుంటూ అడిగాడు.
వయసులో చేసిన పాపాలు వృద్ధాప్యంలో ఇలా చుట్టుకుంటాయి బాబూ! పెళ్ళాం, బిడ్డను పట్టించుకోకుండా ఊరోళ్ళతో ఊరేగుతూ చేసిన తప్పులకు శిక్ష ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను.
‘‘అయ్యో! అలా అనుకోమాకండి’’ అంటూ అతను తెచ్చిన అన్నాన్ని బొచ్చెలో వేసుకున్నాడు.
తండ్రి ఎంతకూ రాకపోవటంతో ఆమె కిటికీలోంచి బయటకు చూసింది.

08/30/2018 - 19:43

‘‘్భలేవాడివే! అన్న ప్రేమను అయాచితంగా ఇస్తానంటే వదులుకుంటారా ఎవరన్నా?‘‘
‘‘అలాంటివారు ఉంటారేమో నాకు తెలియదు. నేను మాత్రం వదులుకోను‘‘
‘‘్థంక్స్‘‘ అన్నాడు.
‘‘మీరేం మాట్లాడటం లేదేమిటి అనే్వష్?‘‘
‘‘మీరంతా మాట్లాడుతున్నారుగా వింటున్నా!‘‘
ఇంతలో ‘‘చెల్లి! నాకు మ్యాచ్ ఫిక్స్ అయింది. నీ ఉడ్‌బి వదినగారు విద్య‘‘ అన్నాడు వినీల్.
‘‘నిజంగా! కంగ్రాచ్యులేషన్స్‘‘

08/29/2018 - 18:45

ఇంట్లో పనివాళ్ళు ఉన్నా చేసి తినిపించేవాళ్ళు లేక ఆవిడ చెయ్యి కొట్టేసినట్లుంటోంది. కేజీల కేజీల వంటలు నిమిషాలలో తిప్పేసిన చెయ్యి ఆమెది.
‘‘ఒరేయ్! ఈ రోజు నా తృప్తి తీరా మీ ముగ్గురికి విందు భోజనం పెట్టాలి’’ అందావిడ మనస్ఫూర్తిగా.
వినీల్ పరిచయస్థుడే కాబట్టి మరోలా భావించలేదు. స్నేహితుడిగా వచ్చాడనుకొంది. మధ్యాహ్నం భోజనాలయ్యాక ఆవిడ మరో షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది.

Pages