S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

06/05/2016 - 03:05

ఇంటికొస్తే సుమిత్ర అల్లుణ్ణి తీసిపారేసేది. అతడు మామగారికి చెప్పుకుని కొంత ఊరట పొందాలనుకునేవాడు. ఆయన కర్ర విరక్కుండా పాము చావకుండా ఇరుపక్షాలనీ సమర్థిస్తూ మాట్లాడేవాడు. చిట్టచివరకు, ‘‘సుమిత్రకి మాట దురుసు కానీ మనసు మంచిది. లేకపోతే- నిన్నసలు ఇంటికి రమ్మనే అవకాశమే నాకుండేది కాదు’’ అని భార్యనే మెచ్చుకునేవాడు. కృష్ణమూర్తికి ఉక్రోషమొచ్చి భార్యకు చెప్పుకుంటే- ‘‘నాకు మీరు, మీకు నేను.

,
06/03/2016 - 22:24

‘‘అంటే నువ్వు నేను చెప్పకుండానే- ఎంక్వయిరీలు చేస్తున్నావన్నమాట!’’ అన్నాడు శ్రీకర్ ఆశ్చర్యంగా.
‘‘చెబితే- మీరు పని చేయించుకుందుకు నన్ను ఉబ్బేస్తారు. తర్వాత- పొగడ్తలకు పడిపోయి పని చేశాననుకుంటారు. పొగడ్తలకు లొంగనిదాన్నని ఋజువు చేసుకుందుకే- మీరు చెప్పకుండానే నా అంతట నేను ఎంక్వయిరీలు చేస్తున్నాను. అదీకాక ఏ పనీ మధ్యలో వదలడం నాకిష్టముండదు’’ అంది వసంత.

06/02/2016 - 22:03

‘‘ఒకసారి మా ముఠా కన్నుపడితే- ఏ అమ్మారుూ తప్పించుకోలేదు. నువ్వు కాకపోతే మరొకడు- ఆ లక్షా దక్కించుకుంటాడు’’ అన్నాడు మద్దూ.
తేజ డబ్బుకి ఆశ పడలేదు. తులసికి ఏవౌతుందోనని భయపడ్డాడు. మద్దూ ముఠా గురించి ఎంతోకొంత తెలుసుకుని పోలీసులకి ఫిర్యాదు చెయ్యాలనుకున్నాడు. ‘‘నేనేం చెయ్యాలో చెప్పు’’ అన్నాడు.

06/02/2016 - 05:30

‘‘ఒకప్పుడు టామీ కూడా ఊళ్ళో మనిషే. పాపం చేసింది. జంతువై శిక్ష అనుభవిస్తోంది. శిక్ష అయిపోగానే మళ్లీ మనిషౌతుంది’’.
‘‘అక్కడికి- ఈ ఊళ్ళో మనుషులకీ, జంతువులకీ పెద్ద తేడా ఉన్నట్లు’’ అనుకున్నాడు రాజా.

05/31/2016 - 22:29

అందుకే మనిషిని మనిషి కాదనే ఇక్కడి సంస్కృతిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను’’ అన్నాడు మాతతో.

05/30/2016 - 07:14

కోతికి చీర కట్టొచ్చు. కోతి మనిషి అయిపోతుందా?
‘‘మనిషంటే స్వయంగా ఆలోచించాలి. ఎదుటివారి మాటలకి స్పందించాలి. తప్పొప్పులు చెప్పగలగాలి. మంచి చెడ్డలు బేరీజు వెయ్యాలి. అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించాలి. నువ్వు మా టామీని మనిషని ఎలా అనుకున్నావో నాకర్థం కావడంలేదు’’ అంది మాత.

05/28/2016 - 22:51

అది ఒక చిన్న గది. గదిలో చల్లదనంతోపాటు వెనె్నలకాంతి. నేలమీద కార్పెట్.
గది మధ్యలో డైనింగ్ టేబుల్. దానిపై అందమైన పింగాళి గినె్నల్లో సద్దిన విందు భోజనం.
బల్లచుట్టూ నాలుగు కుర్చీలు. మాత, పుత్ర, రాజా- మూడింట్లో కూర్చున్నారు. ఒకటి ఖాళీగా ఉంది.
అందమైన ఓ యువతి, అందమైన దుస్తులు ధరించి, ముగ్గురిముందూ ప్లేట్లలో పదార్థాలు వడ్డించింది.

05/27/2016 - 22:31

‘‘ఊరికి అరిష్టం పోవడానికి మామూలు ముఖం పనికిరాదు. నీలాంటి ముఖం ఉండాలి. నువ్వు నాకు నచ్చావ్’’ అంది మాత.
అవకాశం వదులుకోలేదు రాజా. ‘‘దేవతలా ఉన్నారు. మీరున్నచోట అరిష్టమెందుకొస్తుందమ్మా! నాతో అలా అన్నారు కానీ- యమ నన్నిక్కడికి పంపడంలో వేరే ఏదో ఉద్దేశ్యముందని నా అనుమానం’’ అన్నాడు.
‘‘ఆయన నీకేం చెప్పారో చెప్పు. ఆయన ఉద్దేశ్యం నేను పసికడతాను’’ అంది మాత నమ్మకంగా.

05/26/2016 - 21:47

ఆ యువకుడు చెప్పిన దారిలో వెడితే కాస్త దూరంగా కనబడిందో పెద్దమేడ.
రాజా అక్కడకు వెడితే- మేడ చుట్టూ పెద్ద ప్రహరీ గోడ. ఆ గోడలో ఓ గేటు. గేటుకి అటూ ఇటూ ఇద్దరు బలిష్టులైన యువకులు.
రాజా ఓ యువకుడి వద్దకు వెళ్లి అప్పన్న తనకిచ్చిన పచ్చ కాగితం చూపించాడు.
ఆ యువకుడు అందులో ఏమున్నదీ చదవలేదు. కాగితం చూస్తూనే రాజాకి శిరసు వంచి నమస్కరించాడు. రెండో బలిష్టుడు గేటు తీశాడు.

05/25/2016 - 23:00

రాజా తడబడలేదు, ‘నీ ఊహ సరైనదే. ఆయన నాతో తను నరకపురికి రాజునన్నాడు. ఊరిని తను వెయ్యి కళ్లతో కాపాడుతుంటానన్నాడు. ఊరి క్షేమం కోసం ఏడాదికోసారి విదేశయాత్ర చెయ్యాలనీ, రెండు నెలలదాకా తిరిగి ఊళ్లోకి వెళ్లకూడదనీ, ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఆ నియమం తప్పకూడదనీ అన్నాడు’’ అన్నాడు.

Pages