S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

01/05/2016 - 04:25

భార్యను చూస్తూనే ‘‘నొప్పి ఎట్లుంది? ఇంత సీరియస్ అయినదాకా నాకెందుకు చెప్పలేదు?’’ ఆందోళనతో నిలువెల్లా కదిలిపోతూ శాంతమ్మపైన ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు సంధించాడు ఎల్లయ్య.

01/04/2016 - 04:37

ఆ మాటలు విన్న శాంతమ్మ మనసులో ‘‘అయ్యో! దేవుడు లాంటి నా పెనిమిటిని ఎన్ని రకాలుగా మోసం జెయ్యాలో అన్ని రకాలుగా మోసం చేస్తున్నాను గదా!’’ అన్న ఆలోచన సొరచేప ముల్లులా గుండెల్లో గుచ్చుకుంటుంటే బాధతో కన్నీళ్ళు తుడుచుకోసాగింది.

01/03/2016 - 00:41

‘‘ఏమయ్యేది లేదు. ఆ డాక్టరమ్మ చెప్పింది నిజమే గదా, మీరే ఏదోవిధంగా బొంబాయి నుండి వాల్లాయన్ని రప్పించండి అన్నాడు చైర్మన్‌కూడా’’ కనుబొమ్మలు పెద్దవి చేసి నొసలు విరుస్తూ చెప్పుకొచ్చాడు వెంకటరెడ్డి.
‘‘ఇక అది కానిపనిలే గాని నేను బోతా’’ నిలబడడానికి కూడా శక్తిలేట్టుగా ఒక్కసారిగా తిరిగి బెడ్‌మీద కూర్చుంటూ అన్నది శాంతమ్మ.
శాంతమ్మ వెంకటరెడ్డిల మధ్య కొంతసేపు వౌనం రాజ్యం చేసింది.

01/01/2016 - 23:07

ఓ సిస్టర్ వచ్చి ‘‘ఇంకో అరగంటలో డాక్టరమ్మగారు వస్తున్నారు. నువ్వు లేచి తయారై వుండు’’ అంటూ హెచ్చరించి వెళ్లింది.
తను ఏ పని నిమిత్తమై భర్తకు, అత్తమామలకు కూడా తెలవనివ్వకుండా ఇంత దూరమొచ్చిందో, గత మూడు రోజులుగా వంటరిగా ఆ గదిలో ఎందుకు పడి వుందో ఆ పని కాస్త కార్యరూపం దాల్చబోతుందన్న విషయం తెలిసి రావడంతో ఓ విధమైన భయం కడుపులో జొరబడడంతో బెడ్‌మీద అమాంతంగా కూలబడిపోయింది శాంతమ్మ.

12/31/2015 - 04:18

ఆ లోపు నేనక్కడికి పోవాలి, నువ్వేం భయపడాల్సిన పనిలేదులే’’ అంటూ గదిలోనుండి బయటికెళ్లి అక్కణ్ణుండి లిఫ్ట్‌వైపు పరుగెత్తుతున్నట్టుగా నడిచి వెళ్లాడు వెంకటరెడ్డి.

12/29/2015 - 22:45

పక్కన మనుషుల అలికిడుంటే ఎందుకైనా మంచిదిలే దిగనీ’’ అనుకుంటూ అన్నం పొట్లం అందుకుంది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో మరోసారి ఫోన్ మోగింది.
‘‘ఇంతలోకే ఎవరబ్బా’’ అనకుంటూ ఫోనెత్తింది శాంతమ్మ.

12/29/2015 - 01:54

పైనన్న షవర్‌లోనుండి ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దంగా దూసుకొచ్చిన చల్లటి నీళ్ళు తెప్పలా శాంతమ్మను కప్పేశాయి. అంత చల్లటి నీళ్ళు ఊహించని విధంగా వచ్చి తల నుండి పాదాలదాకా తడిపెయ్యడంతో ఉలిక్కిపడుతూ ఎగిరి గంతేసిన శాంతమ్మ అంతలోనే తనలో తను నవ్వుకుంటూ ‘‘ఎట్లా జుట్టంతా తడిసిపోయింది గదా నెత్తిమీంచే పోసుకుందాం’’ అనుకుంటూ సిగముడి విప్పి తలరా స్నానం చేసింది.

12/27/2015 - 22:21

‘‘ఔను’’ అంటూ ముక్తసరిగా సమాధానం ఇచ్చిన శాంతమ్మ వాళ్ళ వంక బెదురు బెదురుగా చూడసాగింది.
‘‘పదండి మీకు రూమ్ చూపిస్తాం’’ అంటూ లిఫ్ట్‌కి ఎడమ పక్కనున్న కారిడార్లో తూనీగల్లా చకచకా నడవసాగారు.
వాళ్ళ వెనుకనే వెంకటరెడ్డి పరుగందుకున్నాడు.
శాంతమ్మ వెంకటరెడ్డిని అనుసరించింది.

12/26/2015 - 21:21

అక్కడ వందలమంది వున్నా వాళ్ళంతా ఓ రకమైన సమాధి నిశ్శబ్దంతోనూ, ఆనందంగా అనుభవించాల్సిన బ్రతుకును చచ్చినట్టు మోయాల్సి వచ్చిందే అన్న దిగులుతోనూ వున్నట్టుగా కన్పిస్తుండడంతో శాంతమ్మనూ ఆ దిగులు ఆవహించినట్టై అలా నిలబడిపోయింది.
‘‘అక్కడే నిలబడిపోయావే? ఇటొచ్చి కూర్చో’’ గుసగుసగా అంటూ ఆమె చేయి పట్టుకొని తీసుకుపోయి ఆ హాల్లో ఓ మూలనున్న స్టీల్ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు వెంకటరెడ్డి.

12/25/2015 - 22:48

కారడివిలో మంద నుండి తప్పిపోయిన గొర్రెపిల్ల మాదిరిగా తన చుట్టూ పరుగులు తీస్తూ వెళుతున్న జనాన్ని బెదురు చూపులతో పరికించి చూసుకుంటూ ‘‘గుడి ఎక్కడుందో’’ అనుకుంటూ మెల్లగా అడుగులు వెయ్యసాగింది శాంతమ్మ.

Pages