S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/31/2015 - 04:18

ఆ లోపు నేనక్కడికి పోవాలి, నువ్వేం భయపడాల్సిన పనిలేదులే’’ అంటూ గదిలోనుండి బయటికెళ్లి అక్కణ్ణుండి లిఫ్ట్‌వైపు పరుగెత్తుతున్నట్టుగా నడిచి వెళ్లాడు వెంకటరెడ్డి.

12/29/2015 - 22:45

పక్కన మనుషుల అలికిడుంటే ఎందుకైనా మంచిదిలే దిగనీ’’ అనుకుంటూ అన్నం పొట్లం అందుకుంది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో మరోసారి ఫోన్ మోగింది.
‘‘ఇంతలోకే ఎవరబ్బా’’ అనకుంటూ ఫోనెత్తింది శాంతమ్మ.

12/29/2015 - 01:54

పైనన్న షవర్‌లోనుండి ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దంగా దూసుకొచ్చిన చల్లటి నీళ్ళు తెప్పలా శాంతమ్మను కప్పేశాయి. అంత చల్లటి నీళ్ళు ఊహించని విధంగా వచ్చి తల నుండి పాదాలదాకా తడిపెయ్యడంతో ఉలిక్కిపడుతూ ఎగిరి గంతేసిన శాంతమ్మ అంతలోనే తనలో తను నవ్వుకుంటూ ‘‘ఎట్లా జుట్టంతా తడిసిపోయింది గదా నెత్తిమీంచే పోసుకుందాం’’ అనుకుంటూ సిగముడి విప్పి తలరా స్నానం చేసింది.

12/27/2015 - 22:21

‘‘ఔను’’ అంటూ ముక్తసరిగా సమాధానం ఇచ్చిన శాంతమ్మ వాళ్ళ వంక బెదురు బెదురుగా చూడసాగింది.
‘‘పదండి మీకు రూమ్ చూపిస్తాం’’ అంటూ లిఫ్ట్‌కి ఎడమ పక్కనున్న కారిడార్లో తూనీగల్లా చకచకా నడవసాగారు.
వాళ్ళ వెనుకనే వెంకటరెడ్డి పరుగందుకున్నాడు.
శాంతమ్మ వెంకటరెడ్డిని అనుసరించింది.

12/26/2015 - 21:21

అక్కడ వందలమంది వున్నా వాళ్ళంతా ఓ రకమైన సమాధి నిశ్శబ్దంతోనూ, ఆనందంగా అనుభవించాల్సిన బ్రతుకును చచ్చినట్టు మోయాల్సి వచ్చిందే అన్న దిగులుతోనూ వున్నట్టుగా కన్పిస్తుండడంతో శాంతమ్మనూ ఆ దిగులు ఆవహించినట్టై అలా నిలబడిపోయింది.
‘‘అక్కడే నిలబడిపోయావే? ఇటొచ్చి కూర్చో’’ గుసగుసగా అంటూ ఆమె చేయి పట్టుకొని తీసుకుపోయి ఆ హాల్లో ఓ మూలనున్న స్టీల్ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు వెంకటరెడ్డి.

12/25/2015 - 22:48

కారడివిలో మంద నుండి తప్పిపోయిన గొర్రెపిల్ల మాదిరిగా తన చుట్టూ పరుగులు తీస్తూ వెళుతున్న జనాన్ని బెదురు చూపులతో పరికించి చూసుకుంటూ ‘‘గుడి ఎక్కడుందో’’ అనుకుంటూ మెల్లగా అడుగులు వెయ్యసాగింది శాంతమ్మ.

12/24/2015 - 08:08

వారం పది రోజులుగా ఏదో విషయంలో కోడలి అంతరంగంలో తమకు తెలియని అలజడి ఏదో అగ్గిలా రగులుతుందన్న విషయాన్ని ఎప్పుడో పసిగట్టినా అదేంటో అర్థంగాక, ఆమెను అడిగే ధైర్యం చేయలేక సందర్భం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆ వృద్ధురాలు కోడలిని పట్టుకొని తనూ వలవలా ఏడవసాగింది.

12/22/2015 - 04:53

వాళ్ళ మాటలను పెద్దగా పట్టించుకోనట్టుగా నటిస్తూ ‘‘ఆ ఏం లేదు, హైదరాబాద్‌లో అతనికి తెలిసిన డాక్టరెవరో వున్నాడంట. వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ రేడు నెల్లపాటు సంటిపిల్లను పట్టుకోటానికిపోతే తిండి, బట్టా పెట్టి నెలకు ఐదు వేలు ఇస్తారంట. నువ్ పోతావా? అని వారం పది రోజుల్నించి నన్నడుగుతుండు. సరే పోతనన్నా.

12/21/2015 - 03:51

ఆ విధంగా రాత్రి తెల్లవార్లూ ఆలోచనకు, మనసుకూ మధ్య జరిగిన అంతర్మథనంలో ఆఖరికి ఆలోచన మీద మనసే పైచేయి సాధించింది. శాంతమ్మ అంతవరకూ తానెరుగని ఓ విషయం మీద సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునేలా చేసింది.

12/20/2015 - 03:51

సమయానికి వాయిదాలు కట్టడం లేదంటూ ఆ ఫైనాన్స్ కంపెనీవాళ్ళు ఓ రోజు ఆవిడ ఇంటిమీద బడి ఇల్లంతా పొక్కిలి, పొక్కిలి చేసి ఇంట్లోని కంచాలు, మంచాలతో సహా దొరికింది దొరికినట్టు ఊడ్చుకపోయారు. దాంతో బస్తీవాళ్ళ ముందు తన పరువు పోయిందని చెప్పి తెల్లారిపాటికి ఇంటి వెనుకనున్న బావిలోకి దూకి చచ్చిపోయింది?

Pages