S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/31/2016 - 22:29

అందుకే మనిషిని మనిషి కాదనే ఇక్కడి సంస్కృతిని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను’’ అన్నాడు మాతతో.

05/30/2016 - 07:14

కోతికి చీర కట్టొచ్చు. కోతి మనిషి అయిపోతుందా?
‘‘మనిషంటే స్వయంగా ఆలోచించాలి. ఎదుటివారి మాటలకి స్పందించాలి. తప్పొప్పులు చెప్పగలగాలి. మంచి చెడ్డలు బేరీజు వెయ్యాలి. అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించాలి. నువ్వు మా టామీని మనిషని ఎలా అనుకున్నావో నాకర్థం కావడంలేదు’’ అంది మాత.

05/28/2016 - 22:51

అది ఒక చిన్న గది. గదిలో చల్లదనంతోపాటు వెనె్నలకాంతి. నేలమీద కార్పెట్.
గది మధ్యలో డైనింగ్ టేబుల్. దానిపై అందమైన పింగాళి గినె్నల్లో సద్దిన విందు భోజనం.
బల్లచుట్టూ నాలుగు కుర్చీలు. మాత, పుత్ర, రాజా- మూడింట్లో కూర్చున్నారు. ఒకటి ఖాళీగా ఉంది.
అందమైన ఓ యువతి, అందమైన దుస్తులు ధరించి, ముగ్గురిముందూ ప్లేట్లలో పదార్థాలు వడ్డించింది.

05/27/2016 - 22:31

‘‘ఊరికి అరిష్టం పోవడానికి మామూలు ముఖం పనికిరాదు. నీలాంటి ముఖం ఉండాలి. నువ్వు నాకు నచ్చావ్’’ అంది మాత.
అవకాశం వదులుకోలేదు రాజా. ‘‘దేవతలా ఉన్నారు. మీరున్నచోట అరిష్టమెందుకొస్తుందమ్మా! నాతో అలా అన్నారు కానీ- యమ నన్నిక్కడికి పంపడంలో వేరే ఏదో ఉద్దేశ్యముందని నా అనుమానం’’ అన్నాడు.
‘‘ఆయన నీకేం చెప్పారో చెప్పు. ఆయన ఉద్దేశ్యం నేను పసికడతాను’’ అంది మాత నమ్మకంగా.

05/26/2016 - 21:47

ఆ యువకుడు చెప్పిన దారిలో వెడితే కాస్త దూరంగా కనబడిందో పెద్దమేడ.
రాజా అక్కడకు వెడితే- మేడ చుట్టూ పెద్ద ప్రహరీ గోడ. ఆ గోడలో ఓ గేటు. గేటుకి అటూ ఇటూ ఇద్దరు బలిష్టులైన యువకులు.
రాజా ఓ యువకుడి వద్దకు వెళ్లి అప్పన్న తనకిచ్చిన పచ్చ కాగితం చూపించాడు.
ఆ యువకుడు అందులో ఏమున్నదీ చదవలేదు. కాగితం చూస్తూనే రాజాకి శిరసు వంచి నమస్కరించాడు. రెండో బలిష్టుడు గేటు తీశాడు.

05/25/2016 - 23:00

రాజా తడబడలేదు, ‘నీ ఊహ సరైనదే. ఆయన నాతో తను నరకపురికి రాజునన్నాడు. ఊరిని తను వెయ్యి కళ్లతో కాపాడుతుంటానన్నాడు. ఊరి క్షేమం కోసం ఏడాదికోసారి విదేశయాత్ర చెయ్యాలనీ, రెండు నెలలదాకా తిరిగి ఊళ్లోకి వెళ్లకూడదనీ, ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఆ నియమం తప్పకూడదనీ అన్నాడు’’ అన్నాడు.

05/24/2016 - 22:00

పోలీసులు నాకోసం వెదుకుతున్నారు. వాళ్లకి ఆసరాగా పేపర్లో నా ఫొటో కూడా వచ్చింది..’’ రాజా గొంతు వానాకాలపు మేఘంలా ధ్వనించింది.
రాణి అతడిమీద జాలి పడుతూనే ఆ విషయమై తీవ్రంగా ఆలోచిస్తోంది. ఉన్నట్లుండి, ‘ఐడియా’ అంది.
‘ఏమిటది?’’ ఆశగా అడిగాడు రాజా.

05/22/2016 - 21:48

అది రాణివల్ల కాదు. ఏం చెయ్యాలో పాలుపోని స్థితిలో ఉన్న ఆమెకి జగదానందస్వామి దీవెన లభించిది.
***
‘‘బాప్‌రే! ఎక్కడో అంగారక గ్రహానికి వెళ్లి అక్కడి విశేషాలు తెలుసుకొస్తున్నాం. ఈ భూమీద మనూరికి కాస్త పక్కన ఇలాంటి కథ ఒకటి ఉండొచ్చని ఊహక్కూడా తట్టదు. నువ్వు చెప్పిందంతా నిజమైతే కనుక ఈ భూమీద నిన్ను రక్షించగల శక్తి ఎవరికీ ఉండదనిపిస్తోంది’’ అని నిట్టూర్చింది వసంత.

05/22/2016 - 00:19

కొండ దిగేదాకా కూడా నువ్వు కటిక ఉపవాసం చెయ్యాలి. అప్పుడు నేనిచ్చిన ప్రసాదం తిను. అప్పుడు స్వామి నీకిచ్చిన దీవెనలో, నీ అదృష్టంలో, ఇంతవరకూ నీకు లభించిన పుణ్యంలో- సగం వాటా నాకు లభిస్తుంది. నీ నుంచి నేను కోరేదిదే!’’ అంది జయమ్మ.
***
‘‘నిజానికి ఆ ప్రసాదం తిని చనిపోవాల్సినవాడు రాజా. ఆ బిచ్చగాడు తనకి తెలియకుండా రాజా ప్రాణాలు కాపాడేడనుకోవాలి’’ అంది రాణి.

05/20/2016 - 21:36

‘‘రాణి, డిగ్రీ స్టూడెంట్’’ అంది వసంత.
దర్వాన్ ఫోన్‌లో ఏదో మాట్లాడాడు. వసంత పేరు చెప్పాడు. ఎలా కనిపిస్తోందో వర్ణించి చెప్పాడు. తర్వాత వసంతవైపు తిరిగి, ‘‘మీరు వెళ్ళొచ్చు మేడమ్’’ అన్నాడు.
‘‘లేడీస్ హాస్టల్లో ఈ మాత్రం జాగ్రత్త ఉండాలి’’ అనుకుంటూ లోపలకు వెళ్లింది వసంత.

Pages