S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

01/28/2019 - 20:05

‘‘అంతేకాదు’’ అన్నాడు ఎమ్మెల్లే.
‘‘ఇంకా ఏంచేస్తావు.’’
‘‘ఎంతవారైనా దోషుల్ని విడిచిపెట్టను.’’
‘‘కమిటీ దోషులెవ్వరో తేల్చకపోతే?’’
‘‘విడిచిపెడతాను’’అని నవ్వాడు ఎమ్మెల్లే.
అంతలో నల్లకొండ దగ్గర్నించి వార్తాహరుడొచ్చాడు.
‘‘ఏమిటి విషయం?’’ ఎమ్మెల్లే అడిగాడు.
‘‘చాంద్‌నీ కనిపించటం లేదు’’ అన్నాడు.
‘‘అంతా వెతికారా’’ గరుడాచలం అడిగాడు.

01/27/2019 - 22:36

ఆమె పరుగులంకించుకుంది.
వెంట పడి తరుముతూ పిలుస్తూనే ఉన్నాడు.
పిల్చినకొద్దీ వేగం పెంచి పరుగుతీస్తున్నది.
‘‘శాందినీ...శాందినీ’’ అంటూ తరుముతూనే ఉన్నాడు.
ముందు చాంద్‌నీ... ఆమె వెనుకే రాగ్యా..
ఇద్దరూ పరుగు పందెంలో జయించి తీరాలన్నట్టు పరుగులు తీస్తూనే ఉన్నారు!
అడవి పక్షులు కళ్ళువిప్పార్చి, వింతగా చూస్తున్నాయి.

01/25/2019 - 18:37

‘‘ఎవరంట’’అని అడిగింది.
‘‘పూనకఁవ్లో కొండ దేవరే సెప్పిండు!’’
‘‘ఇసుఁవంటిరుూగూడా శాత్తాడా..దేవర?’’
‘‘సెయ్యనీ, సెయ్యనీపోనీ- మనోళ్ళు నమ్మినారంతే! సివరాకరికి నీ అయ్య నగ్గూరాం గూడా సప్పుడుజెయ్యలేదు.. ఒకేళ, యిది అనేలఁవని ఎవురైనా అన్నా మనోళ్ళే ఇనేట్టులేరు...’’
‘‘యాడికి బోవాల్నేను? ఆడగూడా ఇట్టా సెయ్యరన్న నమ్మకఁవేటి?’’ అని, చాంద్‌నీ అడిగింది.

01/24/2019 - 19:54

చీదరించుకుంది..చెంబుతో కొట్టింది.. రాయితో కొట్టింది.. తీవ్రంగా అవమానించింది.
అంత జరిగినా మనసు ఆమెవైపే పరుగులు తీస్తున్నదంటే ఆమెపట్ల ప్రేమ ఉన్నట్టేకదా!
ఆమెనే జపిస్తూ, ఆమెనే తపిస్తూ, ఆమెనే ఆరాధిస్తూ, ఊహల్లోకూడా ఆమె రూపాన్ని మనోఫలకంమీద ప్రతిష్టించుకొని ఆరాధించింది ప్రేమే కదా?
తిరస్కరించిందామె!
ప్రేమ ద్వేషంగా మారింది.
పట్టుదల పెరిగింది.
అది కసిగా మారింది.

01/23/2019 - 19:54

రాగ్యా వైపు చూస్తూ-
రాగ్యా దగ్గిరకి వెళ్ళాడు.
దేవర చెవిలో రహస్యంగా ఏదో చెప్పాడు.
‘‘పరిత్తితి గ్రెహిచ్చే అడుగుతుండాఁవు! సెప్పు సాఁవీ’’ అని, దేవరకి మళ్ళీ దణ్ణం పెట్టాడు నగ్గూరాం.
‘‘ఇనుకోండి రా...సెప్తుండాను.’’
అందరూ దేవరవైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు!
‘‘శలాకి పిల్ల! శందురుడి పేరుండ సక్కదనాల పిల్ల.’’
‘‘శాందినీ గాదు గదా’’అన్నాడు నగ్గూరాం.

01/22/2019 - 20:01

‘‘కొండ దేవరయి సావీ’’ అన్నాడు బాణావతు.
ఇక వాళ్ళ వైపు చూళ్ళేదు పూనకం దేవర!
ఆవేశంతో రొప్పుతూ, గాల్లోకి ఎగిరెగిరిపడుతూ.. మధ్యలో పిల్లిమొగ్గలు వేస్తూ, పరిసరాలు ప్రతిధ్వనించేలా అరుస్తూ, పరాకాష్టకు చేరిన పూనకంతో పెద్ద పెద్దగా రంకెలు వేస్తున్నాడు!
‘‘యావయ్యిందంటే సెప్పవేటి దేవరా’’ బాణావతు అడిగాడు.

01/21/2019 - 19:00

రాగ్యా ఒక్క క్షణం ఆగాడు.
‘‘ఇంకా నన్ను నమ్మరా...?’’అని అడిగాడు.
‘‘మడిసి మంచాడయితే సాచ్చీకార్తోపనే్లదు..’’అని కాళీచరణ్ కొడుకు వైపుచూసాడు.
‘‘అంటే, నేను మంచాడ్ని కాదనేగదా’’
‘‘మంచాడివైతే మాకీ కర్మేంటికి పట్టుద్దిగానీ... పద.. పద! ఎర్ర నెమిళ్ళని చూపియ్యి’’ అన్నాడు కాళీచరణ్.
వాళ్ళంతా నెమలిగుట్టకు బయల్దేరారు.

01/20/2019 - 22:38

‘‘దేవరకేంటి కొచ్చింది, ఆగ్గరవ్?’’ నగ్గూరాం అడిగాడు.
‘‘ఏంటికో తెలవదుగానీ, మొత్తానికి దేవరకి అగ్గరవొచ్చింది. మనమీద పగబట్టిండి.
పగబట్టినోడు పావుల్నే అంపిత్తాడో- పులుల్నే అంపిత్తాడో - సివాల్నే అంపిత్తాడో -సంపటవ్ మాత్తరవ్ ఖాయం’’ అన్నాడు రాగ్యా, భయంతో వొణికిపోతూ.
అడవి పుత్రుల ఆవేశం అంతా చప్పున చల్లారిపోయింది! దాని స్థానంలో ఆందోళన చోటుచేసుకుంది!

01/18/2019 - 19:24

‘‘తగినన్ని పోలీసు బలగాలు లేవుకదా.’’
‘‘అదనపు బలగాలకోసం కబురువెళ్ళింది’’అని చెప్పాడు ఎమ్మెల్లే.
గరుడాచలం స్థిమితపడ్డాడు.
కొంతసేపటికి ఎవ్వరో పోలీసు ఉద్యోగి వొచ్చాడు. ఎమ్మెల్లేకి నమస్కరించి వినయంగా నిల్చున్నాడు.
‘‘కొండ దగ్గరి విశేషాలేమిటి’’అని అతన్ని ఎమ్మెల్లే అడిగాడు.
‘‘రెడ్డియానాయక్ తండావాళ్ళు రాగ్యాకోసం వెతుకుతున్నారు సార్’’ అన్నాడతను.

01/17/2019 - 19:17

సాంప్రదాయక ఆధారాలైన ఈటెలు, వేట కొడవళ్ళు, బరిశెలు, వడిశాలలు, బాణా కర్రలూ ఉన్నాయి.
కళ్ళల్లో కసి, కోపం వుంది.
ఆయుధాల మీద బిగుసుకున్న పిడికిళ్ళలో అనంతమైన ప్రతిఘటనా శక్తి వుంది.
వాళ్ళ చూపుల్లో చురుకుదనం వుంది!
రాగ్యా కనిపిస్తాడా?
వాడు పెద్ద తప్పుచేసాడు. పెద్దల్ని ధిక్కరించాడు కట్టుబాట్లను కాలదన్ని, క్షంతవ్యం కాని నేరం చేశాడు.

Pages