S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

08/29/2018 - 18:45

ఇంట్లో పనివాళ్ళు ఉన్నా చేసి తినిపించేవాళ్ళు లేక ఆవిడ చెయ్యి కొట్టేసినట్లుంటోంది. కేజీల కేజీల వంటలు నిమిషాలలో తిప్పేసిన చెయ్యి ఆమెది.
‘‘ఒరేయ్! ఈ రోజు నా తృప్తి తీరా మీ ముగ్గురికి విందు భోజనం పెట్టాలి’’ అందావిడ మనస్ఫూర్తిగా.
వినీల్ పరిచయస్థుడే కాబట్టి మరోలా భావించలేదు. స్నేహితుడిగా వచ్చాడనుకొంది. మధ్యాహ్నం భోజనాలయ్యాక ఆవిడ మరో షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది.

08/28/2018 - 18:47

‘మరి తీసుకో’
‘‘నీ ఎత్తులు నాకు తెలియవా? అది ఎలా చేరాలో అలా నా దగ్గరకు చేరుతుంది. అదీ నీకు తెలిసేలా కాదు, ఒకసారి ఉపయోగించిన ఎత్తును ఏ తెలివైనవాళ్ళూ మళ్లీ ఉపయోగించరు. అందులో మీ లాంటి పోలీసాఫీసర్ల దగ్గిర’’.
‘‘గొప్పే’’

08/27/2018 - 19:02

మరునాడే తల్లిని వృద్ధాశ్రమంలో చేర్పించి వచ్చాడు.
శరీరమంతా నిస్సత్తువుగా ఉన్నా కళ్ళు మాత్రం పనిచేస్తున్న ఆమె వాపోని క్షణం లేదు.

08/26/2018 - 21:40

విద్య తనను ఇష్టపడటమా? ఏ డాక్టరునో, ఇంజనీరో కావాలనుకుంటుంది అనుకున్నాడు. నిన్న అలా ఆమెతో మాట్లాడకపోతే మరీ విస్తుపోయేవాడు. ఏది ఏమైనా తను అదృష్టవంతుడు. అందరాని చందమామ దోసిట్లో వాలుతోంది. ఒక్కసారి విద్యతో మాట్లాడాలి. మనసు తహతహలాడుతోంది. తనను ఎన్నుకోవటంలోనే విద్య నిరాడంబరత తెలుస్తోంది.

08/24/2018 - 18:43

‘‘విద్యా! నాకూ టీ! రెండు నిముషాలలో స్నానం చేసి వచ్చేస్తాను’’
‘‘ఎక్స్‌క్యూజ్‌మీ వినీల్’’ అంటూ లోపలికి వెళ్లాడు.
ముగ్గురూ కలిసి టీ త్రాగారు.
గత కొద్ది రోజులుగా వినీల్‌ని గమనిస్తున్నాడు. అంతులేని ప్రేమ, ఆరాధనలు విద్యపట్ల చూపిస్తుండటం గ్రహించాడు. ఎప్పటికప్పుడు విద్యని అడగాలని.. మళ్లీ ఇలాంటివి ఇపుడా అని చెల్లి అంటే ఎలా అని వెనుకంజ వేయటం..

08/23/2018 - 20:12

చీకటిలో ఆ దీపాలు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు క్రిందకు దిగాయా అనిపిస్తోంది. ఆమె ఆలోచనలలో ఆమె, ఆమె ఆరాధనలో అతను పరిసరాలనే మర్చిపోయారు. కొద్ది క్షణాల తరువాత గుడిలో ఒక ప్రక్కగా అరుగుమీద కూర్చున్నారు.
ఇక లానం లేదని ధైర్యం తెచ్చుకొని వినీల్ అడిగేశాడు.
‘‘విద్యా! పెళ్లిమీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?’’
‘‘పెళ్ళా! ఇప్పుడెందుకామాటలు?’’
‘‘ప్లీజ్! చెప్పండి!’’ అభ్యర్థనగా చూసాడు.

08/22/2018 - 19:46

ఈ రోజు ఎలాగైనా తన పంతం నెగ్గించుకోవాలని. కానీ కుదరలేదు. రిక్షా రంగయ్య తప్పదన్నాడు. సరే సాయంత్రమన్నా ఆ కోరిక తీర్చుకుందామనుకొంది. కానీ మళ్లీ టాక్సీ ఆగటం ‘విద్యగారూ, విద్యగారూ’ అని వెనక నుంచీ వినీల్ గొంతు ఆమె కాళ్ళకు బంధం వేసాయి.
అప్పుడు ప్రక్కకు తిరిగిన విద్య, ‘హాయ్! వినీల్! మీరా! ఎవరో అనుకున్నాను’ అంది.
‘‘రండి! డ్రాప్ చేస్తాను’’ అన్నాడు.

08/21/2018 - 19:07

‘‘బ్లూరంగు, తెల్లచొక్కా. ఆ బాబును నేను సరిగా చూడలేదయ్యా!’’
‘‘సరేలే! నువెళ్లి పనిచేసుకో!’’ అంటూ తన గదిలోకి వెళ్లి తలుపేసుకున్నాడు.
***
అనే్వష్!
ఎలా ఉన్నానని నిన్ను అడగను. ఎందుకంటే ఎలా ఉన్నావో తెలుసు గనుక. స్వయంగా ఒక గంట నీ ప్రక్కన కూర్చుని నిన్ను చూసాను గనుక.

08/20/2018 - 20:40

ఏం చెప్పాలో ఒక్క నిముషం అర్థం కాలేదు. అమ్మా, నాన్నగారు వాళ్ళందరినీ తమ కన్నబిడ్డల్లా చూసుకునేవారు. వాళ్ళు కష్టాలలో ఉంటే చెప్పకుండానే గ్రహించి సహాయం చేసేవారు. ఇపుడు తను దాచినా రేపు బయటపడుతుంది. చెప్పకపోతే తర్వాత తెలిసి మనసులో బాధపడతారు. ఈ పరామర్శలకు భయపడే ఈ విషయాన్ని ఇన్నాళ్ళూ దాచింది. అవి ఓదార్పునివ్వటానికి బదులు పుండును కెలికినంత బాధ కలిగిస్తాయి. అందుకే వాటిని అవాయిడ్ చెయ్యాలనిపిస్తోంది.

08/19/2018 - 22:31

జన్నాభట్ల నవలికలు-2
-జన్నాభట్ల నరసింహప్రసాద్
వెల: రూ.100
ప్రతులకు: రచయిత, 1-108/7, అరవిందనగర్, నాగారం,
హైదరాబాద్-500 083.

Pages