S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/24/2018 - 18:56

తన అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో ఇలాంటి వార్త ఏ రోజూ వినలేదు, కనలేదు. ఇలాంటి విచిత్రం ఏదో జరిగి ఆడవారికి జరిగే అన్యాయాలు వీగిపోవాలని ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉండేవాడు. ఈనాటికి తన కోరిక తీరింది. ఇదే నిజమయితే ఎంత బాగుంటుంది? రామరాజ్యం తొందరలోనే అవతరిస్తుందన్న మాట. ఈ దేశానికి మంచిరోజులు వస్తున్న శుభ తరుణంలో గుడికి వెళ్లాలి. ఆయన అంతరంగం ఒక నవ యువకుడిలా ఉరకలు వేస్తోంది.

07/23/2018 - 19:01

భోరున కురుస్తున్న వర్షం. అది చాలదన్నట్లు పెనుగాలి తోడయ్యింది. ఆ వేగానికి టపటపా చినుకుల్లా రాలిపోతున్న చెట్లు. బీభత్సమైన వాతావరణం. చలి వణికిస్తున్న సమయం. భయం ఎరుగని వాళ్ళు కూడా గడగడలాడుతూ మునగదీసుకొని ముసుగులో మూగగా రోదిస్తున్న వేళ.

07/22/2018 - 20:50

‘‘అంత మాట వద్దు మిత్రమా... లోక కల్యాణంకోసం నువ్వుచేసే ఈ యజ్ఞంలో మేమూ భాగస్వాములం అయ్యాం. తల్లి అనుగ్రహానికి పాత్రులం అయ్యాం... ఆజ్ఞాపించు మిత్రమా’’అంది రాయంచ.

07/20/2018 - 18:19

విజయుడు గురుదేవుడిని స్మరించి అస్త్రాలను ప్రయోగించాడు. ఒక్కో అస్త్రం ఒక్కో ప్రాణాని సంహరించింది. వకృటాసురుడు పట్టరాని కోపంతో ఊగిపోయాడు. మంత్రదండాన్ని తన తలకు తాటించి గాల్లోకి విసిరాడు. ఒక్కసారిగా వకృటాసురుడు గుహమొత్తం తానే అయిపోయాడు. వకృటాసురులు ప్రత్యక్షమయ్యారు.

07/19/2018 - 18:22

‘‘మట్టికొట్టుకుపోయిన నా విగ్రహానికి విముక్తి లభించింది. వకృటాసురుడు పరిమళ భరితము నయనానందకరమైన వనాన్ని మాయావృక్షాలతో కలుషితంచేసాడు. ఒంటికన్ను చెట్లు మాంత్రికుడి సృష్టి అని విజయుడివైపు తిరిగి ‘‘ఒంటికన్ను చెట్లు నీ చేతుల్లోనే నేలకూలిపోవాలి... వాటి ప్రాణాలు ఆ చెట్లకు వున్న ఒంటి కన్నులలో వున్నాయి.. వాటిని నీ కరవాలంతో సంహరిస్తే నీ కరవాలం రక్తసిక్తం అవుతుంది.

07/18/2018 - 18:22

నా పేరు మత్స్యగంధి... ఒకనాటి వెనె్నలవేళ కొలనులో జలకాలాడుతున్న నన్ను బంధించి చెరపట్టాడు. మంత్రాల దీవిలోకి ప్రవేశించిన వారిని నా ఒయ్యారాలతో వలపులతో బంధించి చెప్పాలి. ఈ కొలనులోకి దిగిన వెంటనే ఎంతటి వారైనా ‘‘తమ శక్తులు కోల్పోతారు. మీ జలఖడ్గంలోని నీరు మిమ్మల్ని మత్తులోనుంచి బయటకు తీసుకురావడమే కాదు.. సముద్రుడి శక్తివంతమైన సముద్రజలం ఈ కొలనును పవిత్రంగా మార్చింది.

07/17/2018 - 18:28

తల చేతులు లేని సముద్రాక్షి జలరూపం కనిపించింది.
‘‘మహామంత్రికా నాకిక సెలవ్’’అంటూ మొత్తం నీటిగా మారిపోయింది సముద్రాక్షి.
దిగ్గున లేచాడు వకృటాసురుడు... మంత్రదండాన్ని నేలకు గట్టిగా తాటించాడు. కంపించిన గుహ ఆగిపోయింది. కళ్ళుమూసుకున్నాడు. దివ్యదృష్టితో వీక్షించాడు. విజయుడు సముద్రాక్షిని జలఖడ్గంతో సంహరించిన దృశ్యం స్పష్టంగా గోచరించింది. విజయుడు మంత్రాలదీవికి రావడం కూడా కనిపించింది.

07/16/2018 - 18:39

‘‘ఇది యువరాజు విజయులవారి కానుక అని యువరాణి సహస్రదర్శిని వారికి చెప్పడం మర్చిపోకు.’’ విజయుడివైపు చూసి చెప్పింది.
పంచకళ్యాణి నిలువుగా తలాడించింది.
సమయం ఆసన్నమైంది. మనమిక బయల్దేరుట అవశ్యం... గరుడపక్షి చెప్పింది.
విజయుడు గరుడపక్షి మీద ఆసీనుడయ్యాడు. రాయంచ విజయుడి ముందు కూచుంది. రెక్కలు విప్పింది. ఒక్కసారిగా ఆ రెక్కల తాకిడికి చెట్లు ఊగిపోయాయి. గాల్లోకి ఎగిరింది గరుడపక్షి.

07/15/2018 - 22:27

ఆ అస్త్రాలు గాలిలోకి వెళ్లి తిరిగి భూమివైపు ప్రయాణిస్తూ ఒక్కో అస్త్రం విడిపోయి విచిత్ర ప్రాణులను చేరాయి. అస్త్రాలు తగలగానే ఆ విచిత్ర ప్రాణులు గాలిలోనే కలిసిపోయాయి.
కపాలకుండ మరోసారి కపాలదండాన్ని గాల్లోకి లేపాడు. అప్పుడే గరుడపక్షి వేగంగావచ్చి కపాలదండాన్ని నోటకర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరింది. కపాలకుండ అలానే స్థాణువైపోయాడు. అతని శక్తులన్నీ కపాలదండంలోనే వున్నాయి.

07/13/2018 - 18:31

మనసులో మరోసారి దేవుడిని ప్రార్థించి గాల్లోకి ఎగిరి తన నోటితో సర్పాన్ని నోట కర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరాడు... అదృశ్యవనాన్ని దాటి వచ్చాడు. సర్పాన్ని నేలమీద జారవిడిచాడు.
ఎప్పుడైతే అదృశ్యవనం దాటి వచ్చిందో శాపం తన యథారూపానికి వచ్చింది.
వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన విజయుడు తన కరవాలంకోసం చూస్తున్నంతలోనే గాల్లోనుంచి ఎగిరి అతని చేతుల్లోకి వచ్చింది కరవాలం...

Pages