S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

01/11/2020 - 22:36

ఆమె గాద్గదిక కంఠస్వరంతో అన్నది: చూశారా! మగవారి ప్రణయం ఎంత తాత్కాలికమో! నేను మీతో అంటిపెట్టుకుని ఉండాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తుంటే, మీరు నన్ను వదిలించుకొని వెళ్లాలనీ, నాకు దూరంగా ఉండాలనీ వాంఛిస్తున్నారు కదూ! పోనీండి.. మీ ఇష్టం! ప్రపంచానే్న ఏలే మీకు ఎదురుచెప్పేందుకు నేనెవర్ని? మగవాళ్ళ మాటలు నీళ్ళలో మూటలు కదా!’’’

01/09/2020 - 22:55

‘‘రాజవంశజుల ఆచార వ్యవహారాలను మేము తృణీకరించలేము. రోమన్ సామాజిక రాజకీయ చట్టాలను బలాత్కారంగా ప్రవేశపెట్టి అక్రమ పాలన జరగటాన్ని సహించము. కనుక క్లియోపాత్రాను ఈజిప్టు రాణిగా గుర్తిస్తూ, ఆమె పట్ట్భాషేక సమయంలోనే, ఆమెకూ, ఆమె చిన్న తమ్ముడు టాలమీకి వివాహం చేయిస్తాము. ఈజిప్టు కలకాలం క్లియోపాత్రా పరిపాలనలో శాంతియుతంగా ఉండగలదని ఆశిస్తున్నాము.

01/09/2020 - 02:04

‘‘రోమన్ ప్రభుత్వం తరఫున, రోమన్ సామ్రాజ్యానికి సర్వాధికారినైన నేను-జూలియస్ సీజర్, రుూ కింది విషయాలను వివరిస్తూ, ఈనాడు రుూ ఆజ్ఞాపత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నాను.
‘‘అనేక సంవత్సరాలుగా రోమ్‌కూ, ఈజిప్టుకూ మైత్రి ఉన్నది. రోమ్ ఈజిప్టునుంచి ఆశించిందేమీ లేదు. ఈజిప్టు కష్టాల్లో వుండగా నిలబడి, దేశంలో శాంతిభద్రతలు నెలకొల్పేందుకుగాను రోమ్ ఎంతో సహాయపడుతూ వచ్చింది.

01/08/2020 - 04:31

పొగలు కక్కుతూ, రోమన్ ఓడ వచ్చి ఈజిప్షియన్ ఓడల మధ్య పడింది. ఇదేదో ప్రమాదవశాత్తు జరిగి ఉండొచ్చని ఈజిప్షియన్‌లు అనుకున్నారు. రోమన్ ఓడ తగలబడిపోతూంటే వారందరూ మొదట్లో సంతోషపడ్డారు. కాని, ఆ నిప్పు తమ ఓడలను దగ్ధపరచబోతుంటే మేలుకొన్నారు.

01/07/2020 - 06:03

‘‘ప్రభూ దొంగను దొంగే పట్టగలడు కదా! ప్రణయారాధకురాలిగా నేను, ప్రణయారాధకుని మనఃస్థితిని తెలుసుకోలేనంత పిచ్చిపిల్ల ననుకున్నారా?’
తనకు దొరికింది ముడిరత్నమనుకున్నాడు సీజర్. కాని, రుూమె మెరుగులు దిద్దుకొని, ధగధగా మెరిసిపొయ్యే రత్నమేనని గ్రహించాడు. అంతేకాదు, వజ్రం వజ్రాన్ని కోయగలదంటారు. ఆ విధంగా రుూమె సాంగత్యంతో తాను మెరుగులు దిద్దుకోవలసిన అవసరమున్నదని ఆయన గ్రహించాడు.

01/06/2020 - 22:56

కానీ ప్రాణాలతో కాదు, నా శవాన్ని మాత్రమే అందజేయండి. మీ సాంగత్యంలో పావనమైన రుూ దేహం మాత్రం ఆ నీచుడు తాకకుండుగాక!’’
సీజర్ ఆ మాటలకు వణికిపోతున్నడు. ఆ చిన్న పిల్ల ఇంత తెలివిగా తనలాంటి అనుభవశాలి సైతం కరిగిపోయేట్లుగా మాట్లాడగలుగుతుందని ఆయనెప్పుడూ అనుకోలేదు. ఐతే, ఆ వాక్యాలు ఆమె నాలుక చివర్లనుంచి వెలువడలేదు. హృదయపు లోతుల్లోనుంచి బయల్వెడబట్టే, వాటి ప్రభావం తన మీద పనిచేసింది!

01/04/2020 - 22:39

కొంచెం ఆలోచించి, బహుశా ఈ ఏర్పాట్లు మధ్యాహ్నమే జరిగి ఉంటవి. తాను గదిలోనుంచి బైటికి రాకుండటంవల్ల సేవకులందరూ వేచి ఉండొచ్చనుకున్నాడు. ఐతే క్లియోపాత్రా ఎక్కడ? ఈ రాజప్రాసాదంలో ఎన్ని గదులున్నవో కూడా తెలియదు. ఆమెను చూడాలని తహతహలాడే మనస్సు ఆమె ఎక్కడున్నదో వెతికేందుకు నిరాకరిస్తోంది.
‘‘క్లియోపాత్రా ఎక్కడ?’’ అన్నాడు సీజర్, తనకు దగ్గిర్లో వున్న బానిసను.

01/03/2020 - 01:34

‘‘సీజర్! మీరు పొరబడుతున్నారు. రోమన్ నియంత సీజర్‌గా ఆమె మిమ్ము ఆరాధిస్తుంది.. కాని, ఆ అధికారమే లేకుంటే!’’
‘‘ఆమె చూపే ప్రేమలో నాకెలాటి సందేహమూ లేదు!’’

01/02/2020 - 01:26

ఆమె దేశద్రోహిగా ముద్రింపబడింది. ఈ అభిప్రాయం తమకు లేకపోవచ్చు. తమ సేనానులమైన మాకు లేకపోవచ్చు. కాని ఆమె ఈజిప్షియన్ కనుక, ఆమె నేరాలను విచారించే హక్కు ఈజిప్షియన్ చట్టాలకే ఉంటుంది.’’
‘‘కాని ఈప్టు రోమన్ అధికారాలకు లోబడి ఉన్నది కదా?’’ అన్నాడు సీజర్. ఎలాగైనా క్లియోపాత్రా మీద ఈగ వాలకుండా చూడాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నాడని అర్థవౌతోంది.

01/01/2020 - 00:37

అఛిలాస్ మన మనిషి కాదు, మనకు శత్రువు కూడాను. గాయపరచటమేగాక, అవమానించాడు. మనమిప్పుడు ఈజిప్షియన్‌లనూ, రోమన్‌లను కూడా ఎదుర్కోవలసిన దుస్థితిలో పడ్డాం!’’ అన్నాడు సర్వసేనాని.

Pages