S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/08/2019 - 18:42

ముందుకు దూకి, తుపాకి బైనెట్‌తో మేకపిల్లని బలంగా పొడిచాడు!
అంతే బలంగా బైటికి లాగిన బైనెట్‌తోపాటు మాంస ఖండాలు, నెత్తుటిధారా పిచికారి చిమ్మినట్టే వెలువడ్డాయి!
గర్వంగా దానివైపు చూసాడు పోలీసు ఉద్యోగి.
‘మనిషి ఇంత దగాచేస్తాడా’అన్నట్టు ఆశ్చర్యంగా కానిస్టేబులువైపు చూస్తూ, క్రిందపడి ప్రాణాలు విడిచిందా మేక పిల్ల.
గుడిశెల్లో గాలింపు పూర్తయ్యింది.

02/07/2019 - 19:42

‘‘అతనె్నందుకు చంపారు?’’
‘‘అసూయ’’
‘‘అంటే’’
‘‘తెల్లకాకులు, ఎర్ర నెమళ్ళు ఉండవని పరిశోధించి చెప్పినందుకు.’’
‘‘ఉన్నాయా?’’
‘‘లేవన్నందుకే కదా!’’
‘‘ఉన్నాయనీ, లేవనీ- ఎందుకొచ్చింది చర్చ.’’
‘‘అడవిలో కనిపించాయి కనుక’’
‘‘వాటికీ, అసూయకీ ఏమిటి సంబంధం.’’
‘‘పక్షులకు రంగులు పులిమి, అవ్వి దేవర మహత్యం అని నమ్మించబోయారు.’’

02/06/2019 - 20:20

అతన్ని మాట్లాడనివ్వకుండా ఆమే అన్నది-
‘‘నా మాఁవ రెడ్డియా నాయక్‌ని సంపారు.. ఇపుడు పెనిమిట్ని సంపి ముండమోపిచ్చారు.. చిగిరెట్లు, సీపు లిక్కర్లూ మప్పి తండా పిలగోళ్ళని శబ్బరోళ్ళని జేశారు. సివరాకరికి కొండదేవర్నికూడా అడ్డవెట్టుకొని అసత్తేలు జెప్పిచ్చి శాందినీని సంపారు.. టుపాకుల్తో గాల్సి తండా పెద్దల్ని సావనూకారు.

02/05/2019 - 19:51

రాగ్యా వేగంగా పరుగులు తీస్తున్నాడు!
అలవాటైన దారే అయినా ఇప్పుడా అడవి దారిలో పరుగులు తియ్యటం అతనికి చాలా కష్టంగా వుంది!
ఎదురు రాళ్ళు తగుల్తున్నాయి!
తూలి పడబోతూ, అంతలోనే తమాయించుకొంటూ నీరసంతో బూజరగా వున్న కంటి చూపుని ప్రయత్నంమీద నిలుపుకొంటూ, ధ్యేయంవైపు సాగిపోతోన్నాడు రాగ్యా!
త్వరగా తండాకి చేరుకోవాలి.
వాళ్ళను రక్షించాలి.
ఎవ్వరైనా తనను చూస్తే ఎంత ప్రమాదం!

02/04/2019 - 19:47

ఇప్పుడతనికి వర్తమానం తప్ప - గతం, భవిష్యత్తు... రెండూ మనసులో నుంచి చెరిగిపోయాయి.
‘‘ఏం జాద్దాఁవూ’’అని, గోపీనాయక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు.
‘‘తండా కాడికి బో!’’ అన్నాడు గోపీనాయక్.
రాగ్యా తలాడించాడు.
వౌనంగా అక్కడ్నించి వెళ్ళిపోయాడు.
తర్వాత-
గుహలో అజ్ఞాతవాసం ప్రారంభించిన అడవిపుత్రుల్ని గురించి ఆలోచనలో పడ్డాడు గోపీనాయక్!
ఆకలిదే వాళ్ళ తక్షణ సమస్య!

02/03/2019 - 22:36

గోపీనాయక్ చెప్పింది అక్షరాలా నిజం!
అక్కడ-
గొలుసు కొండలకి పులులు పహారా కాస్తుంటాయి.
విష సర్పాలు బుసలుకొడుతూ సూదికళ్ళతో చూస్తుంటాయి.
అడుగడుగునా ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి.
వింత పక్షుల రెక్కల కరకు చప్పుళ్ళూ- యుద్ధవిమానాల్లా ఆకాశంలో గుంపులు గుంపులుగా తిరిగే రాబందులూ- అలికిడి వినిపిస్తే ‘ఖస్సు’న లేచి పడగలెత్తే భయంకర సర్పాలూ...
మరో ప్రపంచంలా ఉంది!

02/01/2019 - 19:25

‘‘నగ్గూరాంని సంపినాడంట గరుడాశలఁవ్! సూత్తారే..
అడవి పుత్రులు రెచ్చిపోయారు.
విధ్వంసం మొదలైంది!
క్షణాలమీద గుడారాలు తగులబడిపోయాయి. గుడారాల్లోవున్న సామాన్లను కూడా విడిచిపెట్టలేదు. అడవి పుత్రులు-గుట్టవేసి కాల్చేశారు.
మంటలపైకి లేస్తున్నాయి..
మరణమృదంగం మ్రోగుతున్నది.

01/31/2019 - 19:41

‘‘అంత భయమైతే ఎలా? రక్షణ కోసం నా రివాల్వరు నీ దగ్గరుంచుకో! అవసరమైతే కాల్పులు జరుపు... రెండు పెగ్గుల విస్కీ లాగించావంటే ధైర్యం అదే వస్తుంది’’అని నవ్వుతూ గరుడాచలం చేతికి తన రివాల్వరు అందించాడు ఎమ్మెల్లే.
‘‘బైటేం జరుగుతున్నదో చూసి వెంటనే వచ్చేయ్’’అని ఎమ్మెల్లేతో చెప్పాడు గరుడాచలం.
ఎమ్మెల్లే అలా బైటకి వెళ్ళాడో లేదో తన గుడారంలోకి వెళ్ళాడు గరుడాచలం.
ఎమ్మెల్లే చెప్పింది నిజమే!

01/30/2019 - 18:57

‘‘అవును! చాంద్‌నీ చచ్చిపోయింది. తేనెపట్టు పట్టుకొని తేనెటీగల చేత కుట్టించుకొని మరీ ప్రాణాలు విడిచింది..’’
‘‘రాగ్యా ఏం చేస్తున్నాడు’’ అని అడిగాడు గరుడాచలం.
‘‘దాని శవాన్ని అడవిలోనుంచి తెచ్చింది వాడే! మనం ఆడించిన నాటకం మొత్తం అడవిపుత్రులకు చెప్పాడు..’’
‘‘చెప్తే...?’’
‘‘కూతురు చావుకు కారణం కనకయ్య అని తెలిసి, నగ్గూరాం వేట కొడవలితో కనకయ్యని నరికి చంపాడు.’’

01/29/2019 - 19:49

‘‘శాందినీ మీన ఆశతో!’’
‘‘మరి, గరుడాశలఁవ్తో కనె్నరికఁ వెట్టియ్యాలల్నాడుగా, దేవర’’
‘‘అదే మాయ.. అదే గరుడాశలఁవ్ మాయ! శాందినీ మీద వాడికీ కన్నుంది. దేవర నాటకం ఆడిపిచ్చి వాడు కనె్నరికఁ వెట్టాలని కనకయ్యతో చెప్పిచ్చాడు. నన్నుగూడా మోసం జేసిండు. శాందినీని జోగిన్ని సెయ్యాలని దేవరేఁవీ సెప్పడు. సెప్పింది కనకయ్యగాడు’’ అని రాగ్యా చెప్పాడు.
‘‘నినె్నట్టా నమ్మాలి’’అని కాళీచరణ్ అడిగాడు.

Pages