S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

08/21/2018 - 19:07

‘‘బ్లూరంగు, తెల్లచొక్కా. ఆ బాబును నేను సరిగా చూడలేదయ్యా!’’
‘‘సరేలే! నువెళ్లి పనిచేసుకో!’’ అంటూ తన గదిలోకి వెళ్లి తలుపేసుకున్నాడు.
***
అనే్వష్!
ఎలా ఉన్నానని నిన్ను అడగను. ఎందుకంటే ఎలా ఉన్నావో తెలుసు గనుక. స్వయంగా ఒక గంట నీ ప్రక్కన కూర్చుని నిన్ను చూసాను గనుక.

08/20/2018 - 20:40

ఏం చెప్పాలో ఒక్క నిముషం అర్థం కాలేదు. అమ్మా, నాన్నగారు వాళ్ళందరినీ తమ కన్నబిడ్డల్లా చూసుకునేవారు. వాళ్ళు కష్టాలలో ఉంటే చెప్పకుండానే గ్రహించి సహాయం చేసేవారు. ఇపుడు తను దాచినా రేపు బయటపడుతుంది. చెప్పకపోతే తర్వాత తెలిసి మనసులో బాధపడతారు. ఈ పరామర్శలకు భయపడే ఈ విషయాన్ని ఇన్నాళ్ళూ దాచింది. అవి ఓదార్పునివ్వటానికి బదులు పుండును కెలికినంత బాధ కలిగిస్తాయి. అందుకే వాటిని అవాయిడ్ చెయ్యాలనిపిస్తోంది.

08/19/2018 - 22:31

జన్నాభట్ల నవలికలు-2
-జన్నాభట్ల నరసింహప్రసాద్
వెల: రూ.100
ప్రతులకు: రచయిత, 1-108/7, అరవిందనగర్, నాగారం,
హైదరాబాద్-500 083.

08/19/2018 - 22:37

‘‘అయ్యయ్యో! అంతంత పెద్దమాటలు ఎందుకు? సాటిమనిషి ఆపదలో ఉంటే చూస్తూ వదిలేస్తామా? మానవసేవే మాధవసేవ అన్నారుగా పెద్దలు. అంతే. ఇంత చిన్నదానికి మునగచెట్టు ఎక్కించెయ్యకండి’’అంది నవ్వుతూ.
ఆరోజు థాంక్స్ చెబుదామంటే క్షణంలో మాయమయ్యారు.
‘‘అవును. చీకటి పడుతోందని. మీకు చెప్పే వెళ్ళానుగా!’’
‘‘నిజమే! నేనే ఏదో ఆలోచనల్లో ఉండిపోయాను.
అవునూ.. మీరూ.. ఇక్కడ.. కాసాగార్డెన్స్‌లో ఉంటున్నారా?

08/17/2018 - 18:42

ఏదో... ఏదో... మమకారం తామిద్దరి మధ్య ఉన్నట్లనిపిస్తోంది. అదేమిటో మాత్రం అతనికి అంతుచిక్కటం లేదు.

08/16/2018 - 19:33

‘‘సరే!’’అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు.
బయటకు వెళ్ళి ‘వినీల్’ని పిలిచింది.
‘‘మా అమ్మగారు ట్రైయిన్ యాక్సిడెంట్‌లో చనిపోయారు. మా అన్నయ్య ఆమెను తీసుకొని వస్తున్నాడు. ఇక్కడ మా నాన్నగారి పరిస్థితి కూడా బాగోలేదు. ఆయన్ని తీసుకొని మేము ‘‘నాయుడుపేట’’వెళ్ళాలి. మీరు వస్తారా?’’
వెంటనే ‘వస్తానండీ!’అని ఒప్పుకున్నాడు.

08/15/2018 - 21:19

కాళ్ళు రెండూ పోయి మొండెంతో ఉన్న ఒక శవం, ఒక చేయి ప్రక్కనే పడి ఉన్న మరో శవం. చేతులు లేని మొండాలు కొన్ని ఉన్న ఆ స్థలంలో తమ తల్లికోసం ఆత్రంగా వెతుకుతున్నారు ఆ అన్నాచెల్లెళ్ళు.
వృత్తిరీత్యా వారిద్దరికీ శవాలను చూడటం మామూలే. కానీ ఈరోజు తమ తల్లికోసం శవాలలో వెతకటం వాళ్ళకు దుర్లభంగా ఉంది.
‘‘అన్నయ్యా! ఇటు చూడు’’అంది విద్య ఒక ప్రక్కగా చూపిస్తూ.

08/14/2018 - 21:13

‘‘మంచి పని చేసావ్! పిల్లలకీ, నాకూ నువ్వులేక ఏమీ తోచటంలేదు. ఏదో తింటున్నాం. తిరుగుతున్నాం. అంతే!’’
‘‘సరే! ఉంటాను’’అంటూ ఫోను పెట్టేసిందావిడ. వీళ్ళందరి కంటే ఎక్కువ బాధ పడేది ఆవిడే! కళ్ళలో గిర్రున తిరుగుతున్న నీరును చీర కొంగుతో వత్తుకున్నారు.
మరదలు మాణిక్యం బాధపడింది అది చూసి.
‘‘మావల్లే నీకీ ఎడబాటు’’ అని.
‘‘అదేం లేదులే. ఇన్నాళ్ళయిందని కాస్త అనిపించిందంతే.’’

08/13/2018 - 19:44

అనే్వష్ ‘పరమానందం’ దగ్గిర సెల్‌ని తీసుకున్నాడు. అందులో నెంబర్లను తెలుసుకుంటుంటే అతని మతిపోతోంది. ఇతని వెనక ఏదో పెద్ద ముఠా ఉన్నట్లే అనిపిస్తోంది. అది మాఫియా గాంగో, నక్సలైట్లో తెలుసుకోవాలి. కానీ రోజురోజుకూ విచిత్రమైన మలుపులు తిరిగి తనని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అసలు పరమానందం పేరు ‘్ఫణి’. ఇతను మూడు నెలల క్రితమే ఆ స్కూలులో పనికి కుదిరాడు.

08/12/2018 - 22:49

వార్త ఎప్పుడొస్తుందో, ఎలా వస్తుందో, ఏ రూపంలో వస్తుందో, ఎవరి ద్వారా వస్తుందో ఎవరికీ అంతు చిక్కటం లేదు. ఒకసారి డస్ట్‌బిన్‌లో ఉంది చూసుకోండి అని ఫోన్, మరొకసారి మీ ఆఫీసు ముందు పిచ్చి అమ్మాయి విసిరే రాయిలో ఉందని కబురు, ఇంకోసారి మీ జేబులో ఉంది.. అన్నీ నిజాలే! ఎన్ని తెలివితేటలో!

Pages